Template:NL:How to map a:D

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

index

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


  Terug naar inleiding Nog te vertalen Problemen Typisch Duits  

Dagbouw

Bucket wheel excavator in Ferropolis.jpg area

landuse=quarry
name=*
operator=*
resource=*

Opmerkingen:

Er zijn in het verleden een aantal voorstellen geweest voor landuse=surface_mining, maar voolopig blijft de bestaande tagging van kracht.
resource=* - de delfstof die uit de mijngehaald wordt.
Zie ook: horizontale mijnschacht, mijn

Taginfo: landuse=quarry
Wiki: dagbouw.

Dak

Preem Karlskrona.jpg area vlak

building=roof

Opmerkingen:
 • Een gebouw dat alleen bestaat ​​uit een dak en waarvan de (meeste) zijkanten open zijn. Voor het in kaart brengen van dakvormen en hoogtes zijn er verschillende ontwerpen (1), (2),(3) .

Dam

zie Dijk of Stuwdam

Dansschool

Dancing lesson 16507650.jpg node area

leisure=dance
dance:teaching=yes

Opmerkingen:
 • Sommigen stellen amenity=dancing_school voor, maar er is een duidelijke voorkeur voor de tags die bij de afbeelding staan.

Taginfo: leisure + teaching, amenity.
Wiki: dansschool.

Dierenarts

zie Dokter

Dierenasiel

Dog in animal shelter in Washington, Iowa.jpg node Knoop
area Vlak

amenity=animal_shelter
animal_shelter=dog;cat;species
name=*
operator=*

Opmerkingen:

Taginfo: animal_shelter.

Dierenpension

Running in the grass yard@Affectionate Pet Care.JPG node Knoop
area Vlak

amenity=animal_boarding
animal_shelter=dog voor Honden
animal_shelter=cat voor Katten
name=*
operator=*

Opmerkingen:
 • Een dierenpension is is een plaats waar de eigenaar zijn huisdier tijdelijk kan onderbrengen, bv. tijdens vakantie of ziekte (van de eigenaar).
 • Termen die in onbruik zijn:
amenity=kennels alternatief voor Hondenpension
amenity=cattery alternatief voor Kattenpension

Dijk

Deichwegnordstrand.jpg area way vlak/lijn

man_made=dyke

Opmerkingen:
 • kunstmatige dam voor de bestrijding van overstromingen, bijvoorbeeld langs de rivier.
 • Voor een dijk en ook voor een talud wordt meer embankment=yes gebruikt. Het wordt toegevoegd aan highway=*, railway=* voor een verhoging door een lagerliggend of nat gebied.

Disco

Laser show disco (3).jpg area vlak
node Knoop

amenity=nightclub
name=*
opening_hours=*
operator=*

Opmerkingen:

Dokter

Doctors stethoscope 2.jpg Mf node.png Knoop
Opmerkingen:

Doodlopende weg

Belgian road sign F45.svg node

noexit=yes

Opmerkingen:
 • Tegen de gewoonte in van veel mappers is deze tag bedoeld voor straten die voor iedereen doodlopend zijn, dus niet enkel voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers. De tag wordt aangebracht op het einde van de weg.
 • Het icoontje van het verkeersbord dat door de meeste renderers gebruikt wordt is in die zin misleidend, omdat je het verkeersbord in de realiteit aan het begin van de weg ziet en niet op het einde van de weg.

Zie ook Talk:Key:noexit voor een discussie over zin en onzin van deze tag.
TagInfo vermeldt enkele zeldzame gevallen waar de tag noexit=* gecombineerd wordt met een specificatie voor welk soort vervoermiddel de straat doodloopt.

Taginfo: noexit:*=yes

Doorgang gebouw

zie Huisonderdoorgang


Douane

Aiga customs.svg node area Knoop/vlak

amenity=customs

Opmerkingen:

Drasland

150px area

natural=wetland
+ wetland=*

Opmerkingen:

Drasland is de algemene term die alle moeras-achtige landschappen omvat. We onderscheiden hierin verschillende types. Naast meers, moeras en veen zijn er nog een groot aantal andere soorten drasland:


USGS image cropped.jpg area

natural=wetland
wetland=marsh

Meers

Een meers of broek is het natuurlijke overstromingsgebied van een waterloop. De begroeïng is doorgaans een mix van grassoorten en laag struikgewas.
Wiki: meers, broek.

Belarus-Peat Mining near Rudzensk-Swamp-2.jpg area

natural=wetland
wetland=swamp

Moeras

Een moeras is een ondergelopen gebied dat voornamelijk begroeid is met bomen.
Wiki: moeras.

Veenlens5.jpg area

natural=wetland
wetland=bog

Laagveen

Laagveen heeft als belangrijkste kenmerk dat het veen onder invloed van het grondwater ontstaan is.
Wiki: laagveen.

Hautes-Fagnes.jpg area

natural=wetland
wetland=fen

Hoogveen

Laagveen heeft als belangrijkste kenmerk dat het veen onder invloed van het grondwater ontstaan is.
Wiki: hoogveen.

Driehoekscoördinaten

RijksdriehoeksmetingNulpunt.jpg node

man_made=survey_point
ref=*
ele=*

Opmerkingen:
 • Topografische referentiepunten voor landmeting
 • In Nederland bekend als Coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten).
 • In België: planimetrische geodetische net van het NGI en historische geodetische referentiepunten.
 • Voor historische mijlpalen zie: Mijlpaal.

Taginfo: survey_point
Wiki: RD-Coordinaten, Lambert projectie EN, NL.
Nationaal Geografisch Instituut (GDI): Lambert 2008

Drinkwater, Drinkbaar water

Basler Trinkwasser 1341.jpg node Knoop

amenity=drinking_water

Opmerkingen:
 • Geeft een punt aan waar je een kraantje of fonteintje met drinkbaar water vindt.
 • Voor een waterput is bijkomend de markering met man_made=water_well gebruikelijk.
 • Een decoratieve fontein wordt met amenity=fountain aangegeven,
 • Een plaats waar je zeer grote hoeveelheden water kan aftappen, dat niet per sé drinkwater is, wordt met waterway=water_point gemarkeerd.
  • Ook hier kan je eventueel bijkomend drinkable=yes vermelden.
 • Een drinkplaats voor dieren is amenity=watering_place.
 • Een publieke wasplaats wordt(vooral in Frankrijk) met amenity=lavoir gekenmerkt.

Duikcentrum

Buzo.jpg node area

amenity=dive_center
sport=scuba_diving
shop=scuba_diving
scuba_diving:air_fill=yes/no
scuba_diving:rental=yes/no
scuba_diving:education=yes/no

Opmerkingen:
 • Met duiken wordt hier de onderwatersport bedoeld, niet de kunst van het springen in het water.
 • Opgelet: altijd als hoofdsleutel amenity=dive_center gebruiken. De tag sport=* wordt in het algemeen niet afgebeeld op een kaart.
 • Als er een winkel bij is, dan shop=scuba_diving toevoegen. Een winkel voor duikmateriaal zonder meer is geen duikcentrum, maar gewoon een winkel.
 • Voor verdere details zie Proposed features/scuba diving2.

Taginfo: scuba_diving.
Wiki: duiksport, onderwatersport Nederland, onderwatersport Vlaanderen, onderwatersport Wallonië.

Duiker

Culverted stream under Heron Drive - geograph.org.uk - 362854 way

waterway=*
+ tunnel=culvert
+ layer=-1

Opmerkingen:
 • Een buis, meestal in beton, met langs weerszijden kopstukken om een gracht of beek onder een weg of oprit te leiden.
 • Zoals bij elke Tunnel markeer je op de gracht of beek het begin en het einde van het overwelfde gedeelte, en geef je aan:
  tunnel=culvert en layer=-1.

Taginfo: culvert.
Wiki: culvert, duiker.

Duivenhok, duivenkot, duiventil

Trebic jejkov chmelova holubnik node area

man_made=dovecote
of
building=dovecote

Opmerkingen:
 • Met duiventil, ook wel duivenhok of duivenkot genoemd, bedoelen we een hok dat voornamelijk door duivenliefhebbers voor de duivensport bebruikt wordt. Er is nog geen formeel besluit of het nu building of man_made moet zijn. Op Taginfo zie je hoofdzakelijk man_made.
 • Soms wordt verkeerdelijk wel eens de term duivenslag gebruikt voor een duiventil, maar de duivenslag is enkel het deurtje voor de duiven in de duiventil.
 • Naast de gewone duiventil bestaan er nog duiventorens.

Taginfo: dovecote

Duiventoren

Duiventil Staverden.jpg node area

man_made=dovecote
historic=building

Opmerkingen:
 • In tegenstelling tot het hedendaagse duivenkot gaat het bij een duiventoren om een historisch gebouw, meestal onderdeel van een herenhoeve of kasteel. In het Engels wordt een duivenhok eveneens dovecote genoemd. Om het onderscheid te maken met de gewone duiventil voeg je historic=building toe.

Taginfo: dovecote.
Wiki: duiventoren.

Duiventoren Kortrijk naast Conservatorium.JPG node area

man_made=pest_control
pest_control=dovecote

Opmerkingen:
 • Er is nu ook een moderne duiventoren. Deze wordt gebruikt om in stedelijke gebieden de duivenoverlast onder controle te houden. Deze methode komt oorspronkelijk uit Duitsland en wordt intussen ook in enkele Nederlandse en Belgische steden toegepast.
 • Er bestaat nog geen afspraak hoe deze moeten getagd worden. Het voorbeeld bij de foto is slechts een suggestie.

Taginfo: dovecote.
Wiki: duiventoren, tillenmethode.


A-Z