Si:Main Page

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
ලබා ගතහැකි භාෂාවන්
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු !, මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් භූවිද්‍යාත්මක දත්ත සහ සිතියම් ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි යි. අප විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට හේතුව වූයේ නො‍මිලේ යයි ඔබ සිතා සිටින බොහෝ සිතියම් සඳහා ඇත්තෙන්ම නෛතික සහ කාර්මික බාධාවන්ගෙන් පිරී ඇති නිසා ‍ඒවා භාවිත‍යේදී නොයෙක් ආකාරයේ තහංචි පනවා ඇති නිසා ය. Openstreetmap logo.svg
සිතියම ප්‍රධාන සිතියම හෝ එහි වෙනත් සේවාවන්.
දායක වන්නේ කෙසේද? ආධුනික දායකයන් සඳහා මඟපෙන්වීමක් Beginners' guide කියවා ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් සඳහා ඔබට දායක විය හැක්කේ‍ කෙසේදැයි දැනගන්න. එසේත් නැතිනම් Notes භාවිතා කර ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප්හි ඇති වැරදි අප වෙත වාර්තා කරන්න, විකාශකයන්ට වඩාත් ඵලදායි උපකරණ නිපදවීමට උදව් කරන්න, මුදල් පරිත්‍යාග කරන්න හෝ අනෙක් අයට ලබාගත හැකි පරිදි දත්ත සපයන්න import.
සිතියම් ව්‍යාපෘති ‍අනෙක් බොහෝ සිතියම් ව්‍යාපෘති ගැන, accessibility කොටසින් දැනගන්න. (ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා) winter sports, සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය, සිම්බාබ්වේ වැනි රටවල් සහ ප්‍රදේශ ගැන දැනගන්න.
සිතියම් ලක්ෂණ සිතියම් ලක්ෂණ පිටුව මගින් ආකේසියා ගසක සිට සත්තු වත්තක් දක්වා ඕනෑම දෙයක් ටැග් කල හැකි ය.
උදව් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ගැටලු ඇති විට උදන් ලබාගන්න.
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව සහ එහි දායකයන් පිළිබඳව.
Licensing ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳ Attribution and share-alike requirements.
පුවත් +/-
16 පෙබ Routing feature was enabled on main website openstreetmap.org, based on Open Source Routing Machine, GraphHopper and MapQuest Routing API
6 ඔක් WeeklyOSM was relaunched: a weekly news collection with everything about OSM, based on German Wochennotiz. WeeklyOSM is available there in English, Spanish, Romanian, Japanese and Türkish
18 සැප් OSM2World takes first place in Thomas-Krenn open source awards
9 අගෝ Celebrations for the tenth anniversary of OpenStreeetMap take place around the world
28 ජූනි The weekly notes will be stopped after 4years, if there is nobody willing to continue the translation from DE
28 ජූනි The wiki main page was redesigned to be lighter and strictly use-case oriented, and we introduce navigation pages
1 ජූනි After State Of The Map Europe 2014 has ended, a lot of video footage is available from its wiki page.
8 ජූනි OSM contributors can now add their ORCID identifier to their user page on this wiki, using {{User ORCID}}.
5 ජූනි Mapbox releases Mapbox GL, a framework for client-side rendered vector maps on iOS using OpenStreetMap data.
5 මැයි New release of Mapsforge 0.4.0 (offline vector map rendering framework)
Now 2014 West Africa Ebola Response
9 අප්‍රේල් Imagery from DigitalGlobe now available for use via mapbox [1]
4 අප්‍රේල් A new editor is released, Level0.
older news...       OpenStreetMap in the media
ද්වාර +/-
Get involved Beginners' guide  · Map Features  · Mapping projects  · Potential Datasources  · GPS  · Notes  · Proposed features  · Import
Use OpenStreetMap Browsing  · Download  · List of OSM based Services  · OSM XML  · PBF Format  · Routing  · Elements
Software For desktop computers  · For mobile devices  · Automated Edits  · JOSM  · Merkaartor  · Maperitive  · Mapnik  · iD  · Potlatch  · Quality assurance
Documentation Cleanup  · Guidelines  · Translation
Community Blogs  · Bugs & issues (trac)  · Contributors  · Copyright infringement  · Disputes  · Donations  · Email lists  · Forum  · Foundation  · Help centre  · IRC  · Merchandise  · Twitter  · Vandalism
Legal Disclaimer  · Copyright and License  · Contributor terms  · Open Database License


 
සතියේ පින්තූරය +/-
Berlin OSM poster.jpg
The main station in Berlin now has detailed OpenStreetMap maps of the city.
Other featured images
Platform Status +/-

Up and running

Lolcat of awesomeness+/-
Lolcat.png

Zverik for hiz multi purrpose orsum Blog, Forum and everything maps plugin unda teh WTFPL!

දිනදසුන +/-
Social 28 පෙබ Stammtisch Chemnitz, Germany
Germany
Chemnitz
Mapping party 28 පෙබ Mapeando Asunción, Asunción, Paraguay
Paraguay
Social 1 මාර්තු Stammtisch Dortmund, Germany
Germany
Social 2 මාර්තු Rostocker Treffen, Germany
Germany
Social 4 මාර්තු Stammtisch Stuttgart, Germany
Germany
Social 4 මාර්තු 45. Wiener Stammtisch
Austria
Wien
Social 5 මාර්තු Lübecker Mappertreffen, Germany
Germany
Social 5 මාර්තු Stammtisch Dresden
Germany
Dresden
Social 5 මාර්තු Mappa Mercia, Birmingham, UK
United Kingdom
Mapping party 6 මාර්තු Fiesta de Mapeo - UNAN Managua - Marzo 2015, Nicaragua
Nicaragua
Social 9 මාර්තු Mappertreffen Passau, Germany
Germany
Passau
Social 10 මාර්තු OSM-Stammtisch Hamburg, Germany
Germany
Social 10 මාර්තු Rencontre mensuelle mappeurs, Lyon, France
France
Social 11 මාර්තු OSM-Stammtisch Zürich, Switzerland
Switzerland
Zürich
Conference 11–13 මාර්තු FOSSGIS 2015 conference, Münster, Germany Fossgis conference 2015.png
Germany
Social 13 මාර්තු Berlin-Brandenburg Stammtisch
Germany
Social 17 මාර්තු Bonner Stammtisch, Bonn
Germany
Social 17 මාර්තු Edinburgh, Scotland
Scotland
Social 17 මාර්තු Mappertreffen Lüneburg, Lüneburg, Germany
Germany
Social 17 මාර්තු Nottingham, England
England
Social 19 මාර්තු Stammtisch Innsbruck
Austria
Tirol
Social 19 මාර්තු OSM-Stammtisch München, Germany
Germany
München
Social 19 මාර්තු Mappertreffen Lüchow-Dannenberg, Lüchow, Germany
Germany
Social 21 මාර්තු Mappertreffen Essen, Essen, Germany
Germany
Conference 21–22 මාර්තු Chemnitzer Linux-Tage 2015, Chemnitz, Germany
Germany
Chemnitz
Social 23 මාර්තු Stammtisch Graz
Austria
Steiermark
Social 23 මාර්තු Bremer Mappertreffen, Bremen, Germany
Germany
Bremen
Mapping party 25 මාර්තු Portsmouth University Mapathon, England
England
Social 27 මාර්තු Stammtisch Düsseldorf, Germany
Germany
Social 28–29 මාර්තු Journées du logiciel libre, Lyon, France
France
Social 29 මාර්තු ÖPNV-Mapping VRR, Dortmund, Germany
Germany
Mapping party 11–12 අප්‍රේල් Mapaton, Santiago, Chile
Chile
Conference 30 අප්‍රේල් – 2 මැයි HOT Summit, US
US
Meeting 30–31 මැයි Berlin Hack Weekend May 2015
Germany
Conference 6–8 ජූනි State Of The Map U.S. 2015
US


more events…

Retrieved from ‘http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Si:Main_Page&oldid=1032346