Si:Main Page

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු !, මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් භූවිද්‍යාත්මක දත්ත සහ සිතියම් ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි යි. අප විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට හේතුව වූයේ නො‍මිලේ යයි ඔබ සිතා සිටින බොහෝ සිතියම් සඳහා ඇත්තෙන්ම නෛතික සහ කාර්මික බාධාවන්ගෙන් පිරී ඇති නිසා ‍ඒවා භාවිත‍යේදී නොයෙක් ආකාරයේ තහංචි පනවා ඇති නිසා ය. Openstreetmap logo.svg
සිතියම ප්‍රධාන සිතියම හෝ එහි වෙනත් සේවාවන්.
දායක වන්නේ කෙසේද? ආධුනික දායකයන් සඳහා මඟපෙන්වීමක් Beginners' guide කියවා ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් සඳහා ඔබට දායක විය හැක්කේ‍ කෙසේදැයි දැනගන්න. එසේත් නැතිනම් Notes භාවිතා කර ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප්හි ඇති වැරදි අප වෙත වාර්තා කරන්න, විකාශකයන්ට වඩාත් ඵලදායි උපකරණ නිපදවීමට උදව් කරන්න, මුදල් පරිත්‍යාග කරන්න හෝ අනෙක් අයට ලබාගත හැකි පරිදි දත්ත සපයන්න import.
සිතියම් ව්‍යාපෘති ‍අනෙක් බොහෝ සිතියම් ව්‍යාපෘති ගැන, accessibility කොටසින් දැනගන්න. (ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා) winter sports, සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය, සිම්බාබ්වේ වැනි රටවල් සහ ප්‍රදේශ ගැන දැනගන්න.
සිතියම් ලක්ෂණ සිතියම් ලක්ෂණ පිටුව මගින් ආකේසියා ගසක සිට සත්තු වත්තක් දක්වා ඕනෑම දෙයක් ටැග් කල හැකි ය.
උදව් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ගැටලු ඇති විට උදන් ලබාගන්න.
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව සහ එහි දායකයන් පිළිබඳව.
Licensing ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳ Attribution and share-alike requirements.
පුවත් ±
10 ජූලි A node with the id 232 is created. Support for 64-bit Identifiers has become a necessity for software working with OSM.
17 ජූනි The Collective Database Guideline is approved by the OSMF board.
2015
30 ඔක් New road style. Major changes to improve legibility and consistency of roads in the cartography of the Standard map style on openstreetmap.org.)
24 ජූනි Fundraising target reached. Thank you! (you can still donate)
6 ජූනි Launching Fundraising drive 2015
25 අප්‍රේ Humanitarian OpenStreetMappers respond to the 2015 Nepal earthquake.
16 පෙබ Routing feature was enabled on main website openstreetmap.org, based on Open Source Routing Machine, GraphHopper and MapQuest Routing API
2014
6 ඔක් WeeklyOSM was relaunched: a weekly news collection with everything about OSM, based on German Wochennotiz. WeeklyOSM is available there in English, Spanish, Romanian, Japanese and Türkish
18 සැප් OSM2World takes first place in Thomas-Krenn open source awards
14 නොවැ GeoGO Presentation during NFB Texas Convention in Austin, Texas USA to support CapMac's GeoGO-OSM Accessibility Project
older news... OpenStreetMap in the media · OpenStreetMap Blog
ද්වාර +/-
Get involved Beginners' guide  · Map Features  · Mapping projects  · Potential Datasources  · GPS  · Notes  · Proposed features  · Import
Use OpenStreetMap Browsing  · Download  · List of OSM based Services  · OSM XML  · PBF Format  · Routing  · Elements
Software For desktop computers  · For mobile devices  · Automated Edits  · JOSM  · Merkaartor  · Maperitive  · Mapnik  · iD  · Potlatch  · Quality assurance
Documentation Cleanup  · Guidelines  · Translation
Community Blogs  · Bugs & issues (trac)  · Contributors  · Copyright infringement  · Disputes  · Donations  · Email lists  · Forum  · Foundation  · Help centre  · IRC  · Merchandise  · Twitter  · Vandalism
Legal Disclaimer  · Copyright and License  · Contributor terms  · Open Database License
 
සතියේ පින්තූරය ±
SOTMUS 2016 group photo.jpg
State Of The Map U.S. 2016 took place last weekend in Seattle with a packed program of talks, workshops, hacking & mapping
Platform Status ±

Up and running

Lolcat of awesomeness+/-
Lolcat.png

Zverik for hiz multi purrpose orsum Blog, Forum and everything maps plugin unda teh WTFPL!

දිනදසුන ±
Social 2 අගෝ OSM Stammtisch Rostock, Rostock, Germany Germany
Social 3 අගෝ Stammtisch, Stuttgart, Germany Germany
Social 4 අගෝ 58. Wiener Stammtisch,Wien,Austria Austria Wien
Social 4 අගෝ Stammtisch Ulmer Alb, Urspring, Germany Germany
Social 4 අගෝ Lübecker Mappertreffen, Germany Germany
Social 4 අගෝ Stammtisch Dresden, Germany Germany
Conference 6 අගෝ State of The Map Japan 2016, Tokyo, Japan Japan
Speaking 6 අගෝ みんなのサマーセミナー, Amagasaki, Japan Japan
Social 7 අගෝ Stammtisch, Dortmund, Germany Germany Dortmund
Meeting 8 අගෝ Taipei Meetup, Mozilla Community Space, Taipei, Taiwan Taiwan
Social 9 අගෝ Landshut Stammtisch, Landshut, Germany Germany
Social 10 අගෝ Stammtisch München, München, Germany Germany
Social 12 අගෝ 98. Berlin-Brandenburg Stammtisch, Berlin, Germany Germany
Conference 12–14 අගෝ SommerCamp 2016, Essen, Germany Germany
Mapping party 13 අගෝ OpenStreetMap 12th Anniversary, Ballerup, Denmark Denmark
Social 13 අගෝ Segunda Reunión Regional de Maperos OpenStreetMap, Posadas, Argentina Argentina
Social 16 අගෝ Mappertreffen Lüneburg, Lüneburg, Germany Germany
Social 17 අගෝ Stammtisch, Karlsruhe, Germany Germany Karlsruhe
Mapping party 20 අගෝ 京都国宝・浪漫マッピングパーティ:第2回 特別編 サントリー京都ビール工場、恵解山古墳、ねじりまんぽ, Kyoto, Japan Japan
Mapping party 20 අගෝ Mappingparty POI im Hackerspace Bremen, Bremen, Germany Germany
Conference 20–22 අගෝ FOSS4G 2016 Code Sprint, Bonn, Germany Germany
Social 22 අගෝ Bremer Mappertreffen, Bremen, Germany Germany Bremen
Conference 22–23 අගෝ Workshops at FOSS4G 2016, Bonn, Germany Germany
Social 23 අගෝ Derby, Derby, United Kingdom United Kingdom
Conference 24–26 අගෝ FOSS4G 2016, Bonn, Germany Germany
Conference 27–28 අගෝ FOSS4G 2016 Code Sprint Part II, Bonn, Germany Germany
Mapping party 27 අගෝ 武蔵新城マッピングパーティー 新城テラス, Kanagawa, Japan Japan
Social 27–28 අගෝ Opération libre, Aiglun, France France
Social 31 අගෝ Stammtisch, Düsseldorf, Germany Germany Düsseldorf
  Future events
Conference 22 සැප් HOT Summit 2016, Brussels, Belgium Belgium
Conference 23–26 සැප් State of the Map 2016, Brussels, Belgium Belgium
Conference 1–2 ඔක් State of the Map Asia 2016, Metro Manila, Philippines Philippines
Conference 25–27 නොවැ State of the Map Latam 2016, Sao Paulo, Brazil Brazil