Finland:Syke

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tausta

Olemme saaneet Suomen ympäristökeskukselta (Syke) luvan siirtää pilottiluonteisesti aineistoa rajatulta alueelta Syken Oiva-palvelusta OpenStreetMapiin. Lupa koskee luonnonsuojelualueiden rajoja sekä luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla sekä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

Lupa on maantieteellisesti rajattu eli aineistoa saa siirtää vain pääkaupunkiseudun alueelta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Sipoo, Vihti) sekä Pallas-­‐Yllästunturin kansallispuiston alueelta. Käytännössä koko maan aineistosta on Syken luvalla otettu kaksi suorakulmioalaa, joiden sisään luvan alueet mahtuvat. Aineiston lähde ja poimintapäivämäärä on lisättävä aineiston metatietoihin (@SYKE ja poimintapäivämäärä 13.1.2011).

Luonnonsuojelualueet

Tämä luokitteluehdotus on tehty boundary=protected_area tagiin perustuen.

Luokka Subtype OSM tag
Oletus * name=[Nimi]; boundary='protected_area' protect_id=19 protection_title=[Luokka];
Lehtojensuojelualueet Valtion maalla olevat luonnonsuojelualueet
Luonnonpuisto Luonnonpuistot protect_id=1a
Metsähallituksen omalla päätöksellä suojellut alueet Valtion maalla olevat luonnonsuojelualueet
Soidensuojelualueet Valtion maalla olevat luonnonsuojelualueet protection_object=mire
Vanhojen metsien suojelualueet Valtion maalla olevat luonnonsuojelualueet
Erityiset suojelualueet Valtion maalla olevat luonnonsuojelualueet protect_id=1
Erämaa-alue Erämaa-alueet protect_id=6
Hylkeiden suojelualueet Valtion maalla olevat luonnonsuojelualueet protect_id=4
Kansallispuisto Kansallispuistot protect_id=2
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymisaluiden rauhoituspäätökset Yksityisten maalla olevat suojelualueet
Luontotyyppipäätökset Yksityisten maalla olevat suojelualueet
Määräaikaiset rauhoitusalueet Yksityisten maalla olevat suojelualueet
Yksityiset suojelualueet Yksityisten maalla olevat suojelualueet
MUU Suojellut joet
MUU Suojellut kosket
MUU Suojellut valuma-alueet

Virkistysalueet

Virkistysalueainesto on päällekkäinen luonnonsuojelulueaineiston kanssa niiden luonnonsuojelualueiden kohdalla, joilla virkistysmerkitystä (esim. kansallispuistot). Syken virkistysalueainesto on allaolevan Virgis-luokittelun mukainen (kenttä: AlueLuokka). Alkuperäinen luokitteludokumentti , jossa tarkemmat termien ja metadatan määrittelyt, on ladattu Oiva-palvelusta. Allaolevaan taulukkoon päivitetään kunkin luokan OpenStreetMap-tagit .

Virgis-luokka nimi OSM tag
* Oletus name=[Nimi];
1 Lähipuisto leisure=park
2 Ulkoilupuisto leisure=park
3 Ulkoilualue boundary=protected_area protect_id=21 protection_title=Ulkoilualue
4 Retkeilyalue boundary=protected_area protect_id=21 protection_title=Retkeilyalue
6 Monikäyttöalue, jolla on virkistyspalveluja boundary=protected_area protect_id=21 protection_title=Monikäyttöalue, jolla on virkistyspalveluja
7 Matkailupalveluiden alue boundary=protected_area protect_id=21 protection_title=Matkailupalveluiden alue
8 Virkistysmetsä boundary=protected_area protect_id=21 protection_title=Virkistysmetsä
9 Valtion retkeilyalue boundary=protected_area protect_id=21 protection_title=Valtion retkeilyalue
10 Erämaa-alue kts ls-alueet
11 Kansallispuisto kts ls-alueet
12 Muu luonnonsuojelualue, jolla on virkistyspalveluja kts ls-alueet

Reitit

Syken reittiaineiston on ollaolevan Virgis-luokittelun mukainen. Alkuperäinen luokitteludokumentti on ladattu Oiva-palvelusta. Allaolevaan taulukkoon päivitetään kunkin luokan OpenStreetMap-tagit .

Virgis-luokka nimi selite OSM tag
* Oletus name=[ReittiNimi]‬ symbol=[‬MerkTapa‪]‬ (jos ei 'Ei...')
1 Kävelyreitti (* Kävelyreitit ovat taajaman sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia jalkaisin tapahtuvaan ulkoiluun tarkoitettuja reittejä. Kävelyreitit ovat suhteellisen leveitä, hyvin hoidettuja ja helppokulkuisia. Kävelyreiteillä ei kuitenkaan tarkoiteta kadunvarsien jalkakäytäviä. type=route route=foot
2 Pyöräilyreitti Pyöräilyreitteihin kuuluvat maastopyöräilyyn tarkoitetut reitit, historialliset, maastossa kulkevat polkupyörätiet sekä teitä pitkin kulkevat merkityt pyöräilyreitit. type=route route=bicycle tai route=mtb
3 Kuntoreitti Kuntoreitit ovat päivittäiseen kuntoiluun, arkiliikuntaan ja ulkona oleskeluun tarkoitettuja lähiulkoilureittejä. Ne sijaitsevat yleensä lähellä asutusta. (Rautiainen 2003) type=route route=foot
4 Retkeilyreitti Retkeilyreitillä tarkoitetaan kauempana taajamasta sijaitsevia retkeilyyn tarkoitettuja reittejä. Luokka pitää sisällään myös kapeat, luonnonmukaisia polkuja pitkin kulkevat eräretkeilyreitit. ‪‪type=route route=hiking
5 Luontopolku Luontopolut ovat erityisesti luonnon tarkkailuun tarkoitettuja reittejä, joilla muu liikkuminen on vähäistä. Niiden tavoitteena on yleensä ympäristö- tai luontokasvatus. Luontopolkujen varrella on luonnosta kertovia opasteita, ja poluista on usein laadittu opasvihkosia. Luontopolulla on yleensä oma erityinen aiheensa, esimerkiksi linnut, niittykasvit, kivet tai ulkomaiset puulajit, tai sen avulla voidaan esitellä vaikkapa metsänhoitoa tai kulttuurikohteita (Karjalainen & Verhe 1995). type=route route=foot
6 Latu, perinteinen hiihtotapa Hoidettu latu, jolla voi hiihtää vain perinteisellä tyylillä. piste:type=nordic piste:grooming=classic tai piste:grooming=scooter jos yksinkertainen kelkkaura
7 Latu, vapaa hiihtotapa Hoidettu latu, jolla voi hiihtää vapaalla tyylillä. piste:type=nordic piste:grooming=skating tai piste:grooming=classic+skating jos myös perinteinen latu
8 Lumikenkäreitti (* Lumikenkäilyä varten perustettu reitti.
9 Moottorikelkkailu-ura Moottorikelkkailu-urat on rakennettu pelkästään uran pitäjän ja maanomistajien välisillä sopimuksilla ilman laissa säädettyä suunnittelumenettelyä. highway=path (tai highway=track) snowmobile=designated
moottoriliikenne maastossa tarvitsee maanomistajan luvan, ts. snowmobile=permissive?
10 Moottorikelkkailureitti Moottorikelkkailureitti on tieliikennelaissa määritelty tie, joka on tarkoitettu moottorikelkkaliikenteeseen. Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella ja sillä on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä reitin pitäjä. highway=path (tai highway=track) snowmobile=designated Pitääkö 9 ja 10 erottaa jotenkin?
11 Vesiretkeilyreitti Pääosin soutamiseen tai melomiseen tarkoitettu reitti, joka on yleensä merkitty vain karttaan. canoe=designated
12 Veneilyreitti (* Moottori- ja purjeveneille tarkoitettu reitti, joka on merkitty viitoin ja linjamerkein.
13 Ratsastusreitti (* Ratsastusta varten perustettu reitti.
14 Poroajelureitti (* Poroajelua varten perustettu reitti.
15 Koiravaljakkoreitti Koiravaljakkoajelua varten perustettu reitti. piste:type=sleigh
16 Pyörätuolireitti Pyörätuolia käyttäville ja lastenvaunujen kanssa kulkeville soveltuva reitti. wheelchair=yes
17 Rullasuksi-/rullaluistelureitti Maastoon perustettu reitti erityisesti rullasuksien/rullaluistimien käyttöä varten. inline_skates=designated
18 Muu reitti Jokin muu kuin edellä mainituista reiteistä. fixme='define route'
  • ) - ei pilottiaineistossa

Palvelut

Syken palveluaineiston on allaolevan Virgis-luokittelun mukainen. Palvelut on kuvattu pistemäisinä kohteina. Alkuperäinen luokitteludokumentti on ladattu Oiva-palvelusta. Allaolevaan taulukkoon päivitetään kunkin luokan OpenStreetMap-tagit

Virgis-luokka nimi selite OSM tag
* Oletus name=[Nimi];
1 Autiotupa Autiotupa on vaatimaton rakennus, joka on tarkoitettu erämaassa pääasiassa omin voimin eli jalkaisin, hiihtäen, meloen tai soutaen liikkuville. Tuvat ovat avoimia, lukitsemattomia yöpymis- ja levähdyspaikkoja. Tuvissa voi yöpyä pääsääntöisesti vain muutaman yön. (www.luontoon.fi) tourism=wilderness_hut
2 Varaustupa Lukittu, maksullinen varaustupa on tarkoitettu retkeilijän suoja- ja majapaikaksi. Tupaan pääsevät yöpymään vain ne, joilla on sinne petipaikkavaraus määrätyiksi öiksi. Varaustupa voi olla myös autiotuparakennuksen osa tai muuten sen yhteydessä. (www.luontoon.fi) tourism=wilderness_hut fee=yes
3 Päivätupa Päivätupa on autiotupa, joka on tarkoitettu päiväretkien levähdyspaikaksi ohikulkevalle retkeilijälle. Tuvat sijaitsevat matkailukeskusten läheisyydessä. (www.luontoon.fi) amenity=shelter
4 Muu ulkoilumaja Tavallisen arkiliikunnan taukopaikaksi tarkoitettu ja suunniteltu rakennus, jonne on hyvät ulkoilureittiyhteydet asutusalueilta. (Lehtonen & Vuolle-Apiala) amenity=shelter
5 Kota / laavu / kammi Kota on tarkoitettu yleensä päiväsaikaiseksi levähdyspaikaksi kaikille retkeilijöille. Laavu on yhdeltä sivultaan avoin, kaltevakattoinen sääsuoja, jossa voi myös yöpyä. Kammi on pieni, turvekattoinen rakennus, joka on osittain maan sisällä. Kammeja voi olla sekä päivä- että yökäyttöön. (www.luontoon.fi) amenity=shelter, laavulle lisätarkenne shelter_type=lean_to.
6 Telttailualue Telttailuun osoitettu alue, jolla on vähemmän kuin 25 telttapaikkaa. tourism=camp_site capacity=*
7 Leirintäalue Leirintäalueella tarkoitetaan aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä tai teltalle ja matkailuajoneuvolle varattua paikkaa. Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue. (Ulkoilulain leirintäaluesäännökset 1996) tourism=camp_site capacity=*
8 Tulentekopaikka Rakennettu tulentekopaikka ilman katosta. tourism=picnic_site fireplace=yes
9 Keitto- / grillikatos Katos, jossa mahdollisuus valmistaa ruokaa yleensä tulella. tourism=picnic_site fireplace=yes covered=yes
10 Käymälä Hoidettu käymälä joko erillisenä tai jonkin muun rakennuksen yhteydessä. amenity=toilets‬
11 Pysäköintialue / -paikka Ajoneuvoille järjestetty ja merkitty pysäköintimahdollisuus. amenity=parking
12 Opastusrakennus Paikka, josta saa tietoa kohteen luonnosta, kulttuurista, nähtävyyksistä, historiasta jne. tourism=information information=office
13 Näkötorni Maisemien katseluun tarkoitettu torni. man_made=tower tower:type=observation
14 Lintutorni / -lava Lintujen tarkkailuun tarkoitettu rakennelma. leisure=bird_hide
15 Uimaranta / -paikka Uimista varten osoitettu alue/paikka. sport=swimming
16 Avantouintipaikka Avantouintia varten ylläpidetty uintipaikka. sport=swimming seasonal:winter=yes
17 Retkisatama Retkisatama on virkistystarkoituksiin varattu tai yleiseen käyttöön otettu satama luonnonvaraisella alueella. Satama soveltuu joko yöpymiseen tai vain päiväsaikaan tapahtuvaan virkistäytymiseen. (Käyntisatamat 1995) leisure=marina capacity=* tilan mukaan
18 Vieraslaituri Kyläsataman tai pääasiassa kalastusta tai matkustaja- tai yhteysliikennettä palvelevan muun piensataman yhteydessä oleva vierasveneille varattu laituri. Voidaan käyttää sataman luonteen mukaan. Satamassa voi olla yöpymiseen tarkoitettuja vieraspaikkoja. (Käyntisatamat 1995) man_made=pier mooring=yes access=permissive maxstay=1 day jos yöpymispaikkoja, muuten maxstay=load-unload (tai 1h kaupassa käyntiä tms. varten). capacity=* tilan mukaan
19 Palvelusatama Pääasiassa elintarvike-, polttoaine- ja/tai vesitäydennyksiin tarkoitettu satama. Satamassa voi olla yöpymiseen tarkoitettuja vieraspaikkoja. (Käyntisatamat 1995) leisure=marina access=permissive maxstay=1 day jos yöpymispaikkoja, muuten maxstay=load-unload (tai 1h kaupassa käyntiä tms. varten). capacity=* tilan mukaan
20 Vierassatama Palveluvarustukseltaan monipuolinen ja korkeatasoinen venematkailua palveleva satama, jossa on vähintään 10 vieraspaikkaa. Sen varustukseen kuuluu ainakin elintarvikkeiden myyntipiste, veneille tarkoitettu polttoainejakelu, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, peseytymistilat ja puhelin. (Käyntisatamat 1995) leisure=marina capacity=* tilan mukaan
21 Veneluiska Veneiden laskua ja nostoa varten tarkoitettu paikka. leisure=slipway
22 Rantautumispaikka Rantautumiseen osoitettu paikka sellaisella alueella, jossa rantautuminen on muuten kielletty esim. luonnonarvojen takia tai vaikeaa maaston tai rantarakentamisen vuoksi. Myös paikka, jossa voi rantautua ennen laskukelvotonta koskea tai muuta estettä. ei pilottialueella
23 Virkistyskalastuskohde Luonnonvesistössä sijaitseva virkistyskalastusta varten varustettu ja hoidettu kohde. ei pilottialueella
24 Retkeilykeskus Retkeilijöitä varten perustettu monipuolisia palveluja sisältävä keskus. Ruunaa, Kiilopää, Kilpisjärvi, ei pilottialueella
25 Muu ulkoilukeskus Ulkoilijoiden käytössä oleva toimintakeskus. Ulkoilukeskukset tarjoavat runsaasti erilaisia ulkoiluun ja retkeilyyn liittyviä palveluja, kuten opastusta, ohjausta, retkiä, koulutusta, kursseja ja välinevuokrausta. Ulkoilukeskusten ympärille on rakennettu tai kunnostettu alueet monien eri ulkoilulajien harrastamista varten ottaen huomioon myös erityisryhmien ulkoilumahdollisuudet. Keskukset sijaitsevat suurten asuinalueiden keskellä. (Lehtonen & Vuolle-Apiala) leisure=sports_centre sport=outdoor Oittaa, Paloheinä, Pitkäkoski
26 Rinnehiihtokeskus Laskettelua, lumilautailua yms. varten tarkoitettu hiihtokeskus. leisure=sports_centre sport=skiing piste:type=downhill sports_centre viittaa katettuun tilaan, onko tähän parempaa ?
27 Maastohiihtokeskus Maastohiihtoa varten tarkoitettu palveluja sisältävä hiihtokeskus. leisure=sports_centre sport=skiing piste:type=nordic kts. ed.
28 Kiipeilykallio Kiipeilyyn yleisesti käytetty kallio. sport=climbing type=* sisä/ulko etc.

Siirtojen tila

Aineisto viedään OSM:iin tunnuksella SykeImport . Viimeisimmät siirtotiedostot: files-pks-20110206.zip

aineisto pääkaupunkiseutu Pallas-Ylläs kommentit
LsAlueValtio siirretty 26.1.11 siirretty 23.1.11 valtion omistamat ls-alueet
LsAlueYks siirretty 26.1.11 siirretty 23.1.11 yksityisten omistamat ls-alueet
KoskiLsAlue - - koskiensuojelualueet
VirkistysOsaAlueet siirretty 20.2.11 siirretty 23.1.11 virkistysalueet, osin toisteista ls-alueiden kanssa
KavelyReitti - -
KoiravaljakkoReitti -
KuntoReitti -
LatuPerint Pohjoisosa (Jerisjärvi-Hetta) 25.2.11
LatuVapaa Pohjoisosa 25.2.11
LumikenkaReitti - -
Luontopolku Siirretty 25.2.11
MoottoriKelkkailuReitti -
MoottoriKelkkailuUra -
MuuReitti Siirretty 25.2.11
PoroajeluReitti - -
PyorailyReitti -
PyoratuoliReitti - -
RatsastusReitti - -
RetkeilyReitti siirretty 24.2.11 Ylläksen alueella vielä toisteisia polkuja (hiihtoladut) mutta kannattaa ilmeisesti poistaa vasta kun Syken latutiedot siirretään.
RullasuksiLuisteluReitti siirretty 21.2.11 -
VeneilyReitti - -
VesiretkailyReitti siirretty 21.2.2011 Siirretty 25.2.11
Palvelut siirretty 23.2.2011 siirretty 23.2.11 pks-aineistossa 316 pistettä, Pallaksella 222, päällekkäisyyksiä (esim. Nuuksion käymälät ja tulipaikat ei vielä poistettu)

-päällekkäisyyksiä poistettu Pallakselta ja osittain myös pääkaupunkiseudulta--OlliR 22:10, 23 February 2011 (UTC)

- viivalla merkityissä ei kohteita ko. alueella