Cs:Elektrická vedení

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Elektrické vedení)
Jump to navigation Jump to search

O této stránce

Doplňování fotek

Hodně fotek různých druhů sloupů a dalších zařízení distribuční sítě chybí. V textu jsou tedy odkazy na Panoramu nebo StreetView, což není ideální. Je potřeba nafotit tyto popisné fotky tak, aby měly licenci kompatibilní s OSM Wiki.

Obecné informace

Vedení by nikdy nemělo někde jen tak končit. Vždy by na jeho konci mělo být něco z následujících možností:

Občas člověk narazí na zrušené vedení, které opravdu končí někde v polích, v takovém případě je dobré přidat note=Vedení tu končí, nebo note=Zbytek zrušeno atp.

Postup mapování

Pokud se cíleně věnujeme mapovaní vedení, doporučuje se systematicky pokračovat od místa kde vedení končí (a má pokračovat, tedy měl by tam být tag fixme=continue) a potom postupně pokračovat. Obecně vedení VN má většinou páteřní linku od které se odpojují lokální odbočky k zakončení. Při mapování tedy postupujeme po hlavní páteřní lince a postupně kompletně mapujeme všechny odbočky na které narazíme. Pokud se některou nechceme zabývat nebo v některém místě už potřebujeme skončit, přidáme na takový bod fixme=continue aby bylo jasné že tu vedení nekončí.

Pokud už někde vedení mapujeme, mapujeme maximum možných prvků - transformátory, přechody do země (location:transition=yes) nebo vypínače (power=switch).

Nejdříve začneme sloupy

 • jsou vidět jako stíny na ortofoto mapách, v JOSM je najdeme např pod názvy Mapbox Satellite, Snímky světa Esri, Maxar ... ... v menu Mapové podklady. Před mapováním s jejich pomocí je potřeba je zarovnat, třeba dle již zmapovaných prvků mapy! Doporučujeme také ortofoto střídat, pokud někde není na poli, louce... stožár vidět. Lze je vidět i dle stop traktorů, jak tato místa objíždějí.
 • jsou vidět jako ostrůvky na polích skrze LPIS, který v JOSM najdeme v Mapové podklady -> Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie -> Český pLPIS. Pokud jsou všechny ostrůvky hezky v řadě a v pravidelných rozestupech, pak to může být elektrické vedení.. ale může to značit i keře, skruže, geodetický bod... pokud to jde je vždy lepší ověřit si existenci vedení z nějakého dalšího zdroje (např. StreetView nebo Panorama).

Dráty (vedení)

 • Pro začátečníky doporučujeme mapovat jenom vedení na polích a na loukách. V lese a přes remízky se ztrácí a není z fotografií rozeznatelné. Je určitě bezpečnější dál nemapovat a pokračovat až za remízkem či lesem, kde bude vedení zase jasně zřetelné. Na poslední bod v takovéto mezeře přidáme tag fixme=continue, chybějící část může později domapovat někdo s místní znalostí.
 • Také v blízkostí obcí můžou být různé neobvyklé situace, kdy třeba vedení dělá spirálu a kříží se, ale přitom se nespojuje. Vždy platí pravidlo: pokud je něco divného a z ortofoto podkladu si nejsme jisti, raději nemapujeme a místo přeskočíme.
 • Pozor na stáří různých ortofoto podkladů, dost vedení bylo zrušeno, přeloženo... Katastrální mapu (CUZK:KM) jako podklad nedoporučujeme používat - nemusí být aktuální nebo poloha může být špatně. Ideální je vždy ověřit existenci z více zdrojů... nebo ještě lépe přímo v terénu. V terénu nevstupujeme na oplocené/cizí pozemky bez dovolení majitelů.

Co určitě NEdělat

 • Nekopírovat vedení z ostatních map, např. z mapy.cz! Nejenom, že je to porušení autorských práv, ale také mapy obsahují dost vedení, která už dávno neexistují, nebo také obsahují falešná vedení určená k detekci kopírování mapy.
 • Mapovat podle špatně zkalibrovaného podkladu (ortofota). Pokud se vám zdá, že jsou všechny existující vedení posunutá, je velká šance, že problém je spíš ve špatném posunutí vrstvy ve vašem editoru...

Stožáry

Stožár VVN

Tower stozar.jpg

Jsou obvykle ze železa a obsahují několik pater drátů. Dosahují výšky až několika desítek metrů.

Je možné také přidat další značky, zde např.

Stožár s přechodem VVN na podzemní kabel

Panorama Mapy.cz - node 6023286183

I stožár VVN může mít location:transition=yes, tady je například přechod na podzemní kabel 110 kV.

Sloupy

Obyčejný sloup VN

Pole sloup.jpg

Bývají často vyrobeny z betonu, dřeva nebo kovu, obvykle obsahují jedno patro drátů a nejsou tak vysoké jako stožáry. Přenášejí nízké až vysoké napětí na úrovni distribuce.

Opět je možné doplnit další vlastnosti, zde např. material=concrete.

Sloup s vypínačem

Vypinac na sloupu.jpg

node 9388721610

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - node 3782645879)

Sloup s mechanickým vypínačem switch=mechanical.

Každá odbočka vedení VN většinou má jeden vypínač hned za místem odbočení z páteřní trasy a potom ještě další před koncovým zařízením (transformátor, přechod do země,...). Pokud je odbočka krátká (tak do 5 sloupů), může tam být jenom jeden.

Vypínače mají svoje specifické referenční číslo, většinou podle identifikace a čísla vedení, kde první písmena jsou US, tedy např. US PZ1337, kde PZ1337 je číslo vedení. U odboček k jednomu transformátoru bývá referenční číslo stejné pro vedení, vypínač i transformátor.

Značí se např:

Dvojitý vypínač na jednom sloupu

Google StreetView - node 2323964666

Dvojitý vypínač pro dvojité vedení VN, opět stačí přidat jenom switch=mechanical
Dvojice vypínačů vedle sebe

Dvojice vypinacu vedle sebe.jpg

node 9025269004 + node 9387859274

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - node 4719432249)

Pro dvojité linky se taky používají dvojice sloupů s vypínači:

Pokud je vedení power=line přerušeno jenom kvůli vypínačům, značíme i vedení přes vypínače jako power=line kvůli kontinuitě a vykreslování v mapě.

Dálkově ovládaný vypínač

Panorama Mapy.cz - node 4550077256

Další varianta vypínače, na kterou můžeme narazit, je rádiově ovládaný vypínač, který vypadá takto (na sloupu je vidět malý transformátor pro napájení radiomodemu, anténa a krabice s elektronikou). Žádná standardní značka pro něj neexistuje, ale je dobré to uvést třeba do značky note:
Přechod vedení na podzemní kabel

Bez transformatoru-vedeni vede do zeme.jpg

node 8983738154

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - node 8983738153)

Stožár s vedením 35 kV, od kterého vedení pokračuje v zemi. Na sloupu před ním je vypínač.

Tento sloup označíme:

Přechod vedení na podzemní kabel s vypínačem

Prechod na podzemni kabel s vypinacem.jpg
node 9387909756
(Další příklad: Panorama Mapy.cz - node 3792194390)

Sloup s připojením kabelu, tedy location:transition=yes a navíc s mechanickým vypínačem switch=mechanical.
Přechod z vedení na kabel na sloupech

Panorama Mapy.cz - node 5129465813

Sloup s přechodem z klasického vedení na kabel, který dál pokračuje na sloupech. Na sloupu je také vypínač. Na tento sloup tedy patří:

Není to location:transition=yes protože kabel nejde do země.

Pokračující vedení černým kabelem na sloupech potom není power=minor_line, ale:

Transformátor na sloupu

Transformator na sloupu.jpg

Typický štítek transformátoru nebo trafostanice:

Stitek sloupoveho transformatoru.jpg

Transformátor (může být na jednom nebo více sloupech):

V tomto případě tedy převedeme údaje na štítku na následující značky:

Průchozí transformátor s vypínačem

Panorama Mapy.cznode 4760599191

Sloup s transformátorem "vše v jednom", který se často dává když je potřeba přidat transformátor doprostřed vedení. Obsahuje jak vlastní transformátor tak vypínač:
Dvojitý transformátor

Ukonceni s transformatorma.jpg

node 8957914170

Dva transformátory vedle sebe s vypínači, je možné mapovat jako jediný bod:
Transformátor na stožáru

Panorama Mapy.cz - node 3513105805

Transformátor může být i na vysokém stožáru (často jde o kombinované trasy 110kV+VN nebo původní 110kV, po kterých teď vede VN). Značení je identické, až na power=tower místo power=pole.

Trafostanice v budovách

Věžová trafostanice
Věžová trafostanice Lučiště


way 267876605

Věžová trafostanice je vysoká budova specifického tvaru s malým půdorysem.

Na budovu patří:

Vedení je připojené na budově bodem označeným power=terminal.

Plechový kiosek

Trafostanice v plechovém kiosku

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - way 377564211)

Betonový kiosek

Trafostanice v betonovém kiosku

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - way 450770519)

Nově budované trafostanice jsou většinou tyto kiosky. Nejde o budovu (aby objekt byl budovou, musí být dostatečně velká, aby do ní vešel člověk dveřmi), většinou je to betonová nebo plechová krabice. Informace je možné najít na štítku.

Pokud je v místě dostupná ortofotomapa s dostatečným rozlišením, můžeme rozvodnu zakreslit jako obdélník, ale obecně stačí jenom bod.

Trafostanice jako budova

Pražská Trafostanice PRE.jpg

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - way 73520713)

Jde o budovy, které slouží pouze jako trafostanice, často ve městech, ale také např. u továren.

Na dveřích většinou bývá štítek s operátorem a ref. číslem.

U budovy můžou být venkovní transformátory, které můžeme přidat do mapy jako bod power=transformer (často mají svoji cedulku s ref=* rating=* a dalšími parametry). Někdy je cedulka na velkých dveřích do stanice, v tomto případě můžeme přidat transformátor i dovnitř budovy na místo, kde by měl být.

Trafostanice vestavěná v budově

Panorama Mapy.cz - node 6064521051

V tomto případě je trafostanice součástí budovy, která slouží k jinému účelu (obytný dům, obchod, kanceláře atd.). Mapujeme jako bod v místě, kde se nachází. Informace jsou většinou uvedené na štítku na dveřích.
Železniční a tramvajové trafostanice Trafostanice určené k napájení trakčního vedení vlakových a tramvajových tratí. Může jít o samostatnou budovu nebo celou venkovní trafostanici s VVN přívodem. Pozor na sekundární napětí u trakčních trafostanic, nejde o koncovou distribuci a napětí závisí na napětí na trati, může jít jak o AC (frequency=50) tak i o DC (frequency=0).

Velké rozvodny

Mapování velkých trafostanic je o něco složitější, viz stránka Substation refinement(en). Nejlepší je si nějakou velkou, co je pěkně v OSM zmapovaná co se týče použitých značek, prostudovat:

Vedení (dráty, kabely) mezi sloupy

Základní dělení je následující:

 • power=line = je většinou vedeno po stožárech power=tower (vždy, pokud jde o velmi vysoké napětí 110, 220 a 400 kV), případně pokud jde o VN s větším počtem okruhů. VVN bylo již celé importováno z databáze od ČEPSu, ale stále je možné narazit na nezmapované místní odbočky např. do transformoven pro napájení trakčního vedení.
 • power=minor_line = pro vedení po sloupech power=pole v koncové distribuční síti (s vysokým napětím 35, 22, 10&bnsp;kV nebo nízkým napětím 400 V).

Doplňující informace pro vedení, pokud je známe:

 • cables=* = celkový počet kabelů ve vedení, pro standardní případy bude vždy násobek 3.
 • circuits=* = počet okruhů, neuvádí se pokud hodnota cables=* je dělitelná 3.
 • frequency=* = frekvence napájení, jednotkou je Hz, není potřeba uvádět pokud je to 50 Hz.
 • operator=* = provozovatel.
 • ref=* + source:ref=* = evidenční číslo vedení + zdroj čísla.
 • voltage=* = nominální napětí silového vedení.
 • wires=single/double/triple/... = počet kabelů pod jedním isolátorem, jde o zdvojení, ztrojení atd. jednotlivých kabelů pro větší proudovou kapacitu vedení.

Ale je možné narazit taky na následující druhy a typy vedení:

 • Dvojité, trojité atd. vedení (tedy vedení s počtem okruhů - circuits=* je víc než 1) se mapuje jako power=line, i když je na menších sloupech a jde o VN.
 • Různé kombinace napětí na jednom stožáru, např. linky 110 kV a 22 kV, které vedou společně, kde parametry každé linky můžou být jiné. V takovém případě označíme jako výčet hodnot pro každý okruh, např. voltage=400000;400000;400000;220000 a ref=414;415;476;208.
 • Vedení VN černým kabelem (často se používá ve vesnicích mezi domy, i pro VN) mapujeme jako power=cable a location=overhead.
 • Podzemní kabely se mapují jako power=cable s location=underground, často ale není jasné kudy vedou bez pohledu do mapy technické infrastruktury obce. Občas je ale z mapy jasné, že byl kus vedení nahrazen kabelem (např. v místě nové výstavby) a potom je možné kabel do mapy alespoň přibližně zakreslit. Na přechodových sloupech by mělo být location:transition=yes.
 • Trakční vedení od transformátoroven ke kolejím, někde může jít i o kilometry vedení. Napětí je možné najít na kolejích. Pokud jde o DC (stejnosměrný proud), značíme frequency=0.
 • Důlní vedení – hlavně v okolí velkých povrchových dolů, tady může být dost problém zjistit parametry jako napětí. To, co nevíme, prostě nevyplňujeme...

Příklady

Vedení VN

Pole sloup.jpg

way 254192606

Obyčejné vedení VN, tedy určitě 10/22/35 kV (napětí může být uvedené na sloupu, případně na transformátoru).

Není potřeba přidávat wires=single, frequency=50 ani circuits=1

Dvojité vedení VN na sloupech

Panorama Mapy.cz - way 2523325535


Dvojité vedení VN na menších stožárech

Panorama Mapy.cz - way 109402162

Dvojité vedení VN značíme jako power=line i když je na sloupech:
Vedení VN 4x22kV na sloupu

Dvojite vedeni VN na sloupech.jpg


Vedení VVN

Tower stozar.jpg

Vedení VVN 110 kV, na první pohled jsou vidět mohutnější a delší izolátory pro vyšší napětí.


Vedení VVN 2x22kV a 2x110kV

Google StreetViewway 376172044

Kombinované vedení 2x22 kV a 2x110 kV. Je tu dobře vidět rozdíl ve velikosti izolátorů pro různá napětí.
 • power=line
 • cables=12 (a tedy circuits=4 nemusíme dávat)
 • voltage=110000;110000;22000;22000 (pokud je napětí různé, uvádíme seznam hodnot pro každý okruh)
 • ref=316;317 (víme jenom pro 110 kV)
 • operator=ČEZ

Můžeme také přidat poznámku s detailnějším popisem, zvlášť pokud nevíme, jak nějaké detaily popsat značkami.

Vedení VVN 3x400kV a 1x220kV

Google StreetViewway 121491805

Jedno z největších vedení v ČR, 3x400 kV + 1x220 kV.
 • power=line
 • cables=12 (circuits=4 nemusíme dávat)
 • voltage=400000;400000;400000;220000 (pokud je napětí různé, uvádíme seznam hodnot pro každý okruh)
 • ref=414;415;476;208
 • operator=ČEPS
 • wires=triple;triple;triple;single (vedení 400 kV mají trojité dráty)

Referenční čísla sloupů, stožárů a vedení

Trafostanice HK0247

Stitek sloupoveho transformatoru.jpg

Základní formát jsou dvě písmena značící příslušnost k okresnímu městu a potom číslo v tomto okresu.


Typická cedulka pro transformátory a trafostanice koncové distribuce.

Vypínač US PY390

Vn vypinac py390.jpg

(Další příklad: Google StreetView - node 3816412467 - KL406)

Vypínač pro odbočku od vedení PY390. Na sloup přidáme ref=US PY390.
Stožár 110kV číslo 11, s linkami V316 a V317

Znaceni na stozaru VVN.jpg Panorama Mapy.cznode 756456700

Z cedulky uprostřed můžeme doplnit číslo stožáru ref=11 na uzel stožáru.

Dále tu máme čísla vedení na pravé a levé straně, ty můžeme doplnit jako ref=V316;V317 na power=line.

Barvy modrá a červená se používají pro označení jednotlivých linek, můžeme přidat line:colour=red;blue.

Pořadí by mělo být od linky s nižším číslem po vyšší.

Transformátor se starým číselným značením

Trafo stare znaceni.jpg Panorama Mapy.cznode 1250986051

Stále je možné narazit na staré značení transformátorů 6místným číselným kódem. Pokud na transformátoru nebo trafostanici není novější označení, přidáme alespoň toto, tedy ref=613096.
Okresní kódy
Kód Okres
TS Praha Město
RS Praha Město (spínací trafostanice)
PZ Praha Západ
PY Praha Východ
KL Kladno
RA Rakovník
ME Mělník
LT Litvínov
LN Louny
MB Mladá Boleslav
NB Nymburk
KO Kolín
KH Kutná Hora
BN Benešov
PB Příbram
LB Liberec
SM Semily
TP Teplice
MO Most
DO Domažlice
PM Plzeň-město
PS Plzeň sever
RO Rokycany
HB Havlíčkův Brod
HK Hradec Králové
CL Česká Lípa
CH Chrudim
OS Ostrava
FM Frýdek-Místek
KA Karviná
...doplnit...

Různé odkazy