Bg:Develop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Help translate this into Bulgarian!


Има изобилие от работа, която все още трябва да се свърши, по разработката на OpenStreetMap. Съществуват няколко различни области, езици и технологии, по които може да се работи. По-подробни детайли могат де се намерят на връзките в тази старница.

Компоненти на OSM

OSM Components.png
Описание Код
(SVN url)
Бъгове
(trac tickets)

OSM база данни:
API за онлайн достъп svn trac
База данни (MySQL) - -

OSM уебсайт: - trac
Главна карта - View табът - trac
Potlatch - Edit табът svn trac

Рендериране:
Mapnik виж mapnik.org [1]
OSM's Mapnik инсталиране svn (виж slippy map bugs)
Osmarender (XSLT/SVG) svn

trac

Tiles@home разпределено рендериране svn -

Редактори:
JOSM josm svn josm trac
JOSM/Plugins svn josm trac
(Виж още Potlatch] и Категория:Редактори)

Конвертори и манипулатори на данни:
Osmosis svn -

Маршрутизатор:
Traveling salesman ([2]) sourceforge -

Общо разработване

Вижте нашето Trac repository и bugtracker на http://trac.openstreetmap.org/ .

Въведение в разработката на OSM:

Инсталиране на OSM на Вашата машина за да можете да разработвате:

Приемане на разработения от Вас код:

Друга информация:

Използване на OSM карти на Вашия уебсайт

Разни

Импорт на данни

Това са работещите импорти или тези, чиято разработка на скриптове върви в момента. Вижте пще Потенциални източници на данни и Категория:Източници на данни

  • TIGER - Карта на улиците на правителството на САЩ (public domain). Разработвате се скриптовете и се тества
  • AND Data - Пътни карти на Холандска Индия и Китай, дарени на OpenStreetMap и успешно импортирани!
  • Frida - Свободна векторна карта на Osnabrück, Германия

Сървърна инфраструктура