Fy:Develop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Help translate this into Western Frisian!

Der is noch in hiel soad sêftguod-ûnwikkelingswurk te dwaan oan OpenStreetMap. Der binne ferskate gebieten dêr jo oan wurkje kinne, en der is in hiele rige fan technologyen en talen by belutsen. Persizer kinne jo dat lêze op de neikommende siden (Alle keppelings nei Ingelske siden.):

Components of OSM

OSM Components.png

Omskriuwing Boarne
(svn-tagong)
Brekken
(trac-tagong)

OSM gegevensbank
Tagongsprotokol foar drekte gegevenstagong svn trac
Gegevensbank (MySQL) - -

OSM-webstee
It webstee sels - trac
De Grutte kaart - de View-tab - trac
Potlatch - de Edit-tab svn trac

Oanmeitsjen en teilen
Mapnik sjoch mapnik.org sjoch mapnik.org
Mapnik-gebrûk troch OSM svn (sjoch brekken Grutte kaart)
Osmarender (XSLT/SVG) svn -
Tiles@home ferspraat oanmeitsjen svn -

Bewurkingssêftguod
JOSM josm svn josm trac
JOSM-ynstekkers svn josm trac
(Sjoch ek Potlatch en Bewurkingssêftguod)

Gegevensomsetters en -bewurkers
Osmosis svn -

Rûtekar
Traveling salesman (url) sourceforge -


Untwikkeling yn it generaal

Sjoch de Trac-gegevensbank.

Yntroduksje ta OSM-ûntwikkeling

OSM op jo eigen kompjûter sette om it ûntwikkelje te kinnen

Getting your changes accepted

Fierdere ynformaasje

OSM-kaarten brûke op jo webstee

Ferskaat

Gegevensymport

Dit is ymport fan gegevens dy't al bart as dêr't skreaun wurdt oan de skripts om de ymport mûglik te meitsjen. Sjoch ek: Potensjele gegevensboarnen en Gegevensboarnen.

  • TIGER - Plattegrûngegevens fan it bewâld fan de FS, neffens it Amearikaanske publyk domein. Skript wurdt ûntwikkele/test.
  • AND Data - Dikekaarten fan Nederlân, Yndia en Sina, jûn oan OpenStreetMap en mei sukses opnaam!
  • Frida - Frij fektorkaart fan Osnabrúk, Dútslân.

Tsjinnerstruktuer

  • Underkommen - stiper, mei bânbreedte, lokaasjes en details.
  • Tsjinnerhurdguod - komjûters dy't op it stuit brûkt wurde om de gegevens oan it publyk oan te bieden.