Pl:Develop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją, ale treść jest niezsynchronizowana z tekstem oryginalnym (zazwyczaj wersja angielska). Proszę zaktualizuj to tłumaczenie jeśli to możliwe.

Uwaga: Poniższa strona to tłumaczenie robocze angielskiej strony. W razie wątpliwości proszę zajrzeć na stronę angielską lub skorygować zawartość poniższej strony.

Mamy do wykonania wiele różnych prac w projekcie OpenStreetMap. Istnieje wiele różnych zadań, które trzeba wykonać, oraz obszar różnych języków i technologii. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w następujących linkach:


Elementy skladowe OSM

OSM Komponenten.png

Zobacz także Przegląd komponentów

Opis Źródło
(SVN-URL)
Błędy
(trac Tickets)

OSM-Kern:
    Protokół dla dostępu "na żywo" do danych (AKA "API") svn trac
    Datenbank (PostgreSQL) -

OSM Front-End: trac
    Slippy Map — der View-Reiter trac
    Potlatch — der Edit-Reiter svn trac
    Java Applet (zur Zeit offline) svn trac

Verwaltung der Kartenkacheln:
    Tile Server -
    Tiles@home verteiltes Rendern svn -

Renderer: (erstellen Kartengrafiken / -kacheln)
    Mapnik svn (siehe Bugs der slippy map)
    Osmarender (XSLT/SVG) svn -
    Maperitive -

Editoren:
    JOSM josm svn josm trac
    JOSM/Plugins svn josm trac
(Siehe auch Vergleich der Editoren (en.) and Category:Editors)

Datenkonverter und — Manipulatoren:
    Osmosis bretth svn -

Routing-Software:
    Traveling-Salesman svn -


Ogólny rozwój

Jeśli chcesz rozpocząć programowanie, spójrz na:


Różne

Import danych

Einige Datenimporte sind bereits im Gang, oder es wird an der Enwicklung von Daten-Importskripten gearbeitet. Siehe auch Potentielle Datenquellen und Category:Data sources

  • TIGER — Straßenkartendaten der US-Regierung (public domain). Skript-Entwicklung im Gang / in der Testphase.
  • AND Data — Straßenkarten der Niederlande, Indien und China, die kürzlich OpenStreetMap überlassen wurden! Bitte prüft die Spezifikationen und entwickelt Import-Skripte.
  • Frida — Freie Vektor-Karte von Osnabrück, Deutschland

Serwer-Infrastruktura