Da:Denmark

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap Danmark, januar 2010

Denne side indeholder information specifikt om kortlægningsaktiviteten i Danmark. Se også den danske hovedside.

Aktuel aktivitet

Kontakt

Megen vigtig kommunikation vedrørende aktiviteten i Denmark foregår på mailing listen, så følg gerne med på den hvis du jævnligt kortlægger i Danmark. Et søgbart arkiv findes her.

Danmark har sin egen underkategori på OpenStreetMap Community, et forum på Discource-platformen. Her diskuteres der også emner specifikt relateret til OpenStreetMap-kortlægning i Danmark.

Du er også altid velkommen til at benytte den danske OSM IRC kanal, som findes på irc://irc.oftc.net #osm-dk (browserversion her). Der er desværre kun få af de aktive der benytter kanalen, men det kan alligevel være værd at forsøge sig. Klik her for at komme godt i gang med #osm-dk.

En væsentlig del af kommunikationen i dag foregår dog via ovennævnte "changeset discussions".

Der har siden 2010-2011? ikke været afholdt egentlige møder i Danmark selvom der har været udtrykt ønske om dette.

Der er også en liste af brugere i Danmark (kan joines ved at indsætte koden '[[Category:Users in Denmark|your_username]]' på din brugerside).

Luftfotos mm i DK

Til at starte med havde vi i OSM kun gps-spor at tegne efter. Sådanne gps-spor kan være meget nyttige til at tegne veje osv efter, men det kræver at man fysisk har bevæget sig ad hver eneste af alle de her veje og stier med sin gps og da alm gps'er har nogle meters usikkerhed helst flere gang frem og tilbage. Mange gps-spor i OSM's spordatabase er desuden af en så ringe kvalitet (især i byer og i skove) at det i mange tilfælde kan være særdeles tricky at gennemskue hvordan veje og stier forløber og ikke mindst hænger sammen, uden at have andre kilder at støtte sig til. Masser af veje omkring især de større byer blev dog kortlagt på denne måde af ivrige cyklister mm.

Derfor var det en kæmpe hjælp da det i 2007-2011 var muligt at tegne efter Yahoo luftfotos, der dog i Danmark (vist) kun dækkede hovedstadsområdet. Der findes endnu mange source=*=Yahoo tags i dette område

I slutningen af 2010 fik vi i DK stillet et landsdækkende sæt flyfotos fra 2005 til rådighed af firmaet Fugro. Der var mange mindre issues med disse fotos, idet de ikke altid var skarpe til at man kunne skelne stier og andre mindre detaljer og heller ikke alle steder var lige velkalibrerede, ligesom nogle steder var dækket af mindre skyer. Det betød dog at masser af landeveje og mindre byer mm over hele landet hurtigt blev kortlagt og at detaljegraden blev øget væsentligt.

Ligeledes i 2010 gav Bing OSM lov til at tegne efter deres satellitbilleder. I begyndelse var det kun de større byer der var dækket og derudover blev deres billeder kun gradvist rullet ud i hvad der så ud til at være tilsyneladende tilfældige striber rundt omkring (som for at vi kunne holde styr på hvor vi havde satelitbilleder ofte blev kortlagt selvstændigt) . Bings billeder var dog både af væsentligt bedre kvalitet end Fugro's og noget mere "up to date" så det var endnu et vigtigt skridt for OSM.

I begyndelsen af 2013 fik vi i DK så adgang til det der hed Geodatastyrelsens flyfotos fra 2010-2012. Dette betød at vi fik de sidste dele af landet med og at vi de næste par år ofte skulle vurdere hvorvidt Bings eller Geodatastyrelsens fotos var mere friske. Geodatastyrelsens fotos var dog for det meste taget i foråret hvor Bings var taget midt på sommeren, hvilket betød at der (især i løvskove) kunne ses væsentlig flere detaljer på dem.

Fra og med 2015 har det der nu hedder "Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering" (SDFE) taget landsdækkende flyfotos hvert forår og efter behandling og kalibrering stillet dem til rådighed i november samme år. Dette giver os i DK væsentlige fordele i forhold til stort set alle andre OSM fællesskaber rundt om i verden, der ofte stadig kæmper med ringe og/eller forældede luftfotos.

Nu om dage er gps-spor I DK stort set kun interessante, hvor man ønsker at kortlægge nykonstruerede veje og stier inden det næste års luftfotos kommer eller stier i skove, hvor det kan være svært at se dem på luftfotos.

Det sker lejlighedsvist at primært udlændinge primært (Potlatch og JOSM brugere, idet iD automatisk vælger SDFE når man åbner den over DK) tegner efter Bing eller andre og derved nogle gange skaber ravage.


Vigtige statussider

broom

This article or section may contain out-of-date informationHjælpe med at oversætte dette til dansk!: mange af disse statussider er ikke længere relevante
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information.Hjælpe med at oversætte dette til dansk! (Discussion)

Generelle informationssider

Diskussionssider

Andet

Eksterne interessante sider

Med mellemrum kan det være værd at tjekke Vejdirektorats projekter. Det er ikke nødvendigvis dem alle der umiddelbart er interessante for OSM, men f.eks. nye motorveje eller cykelstier og større ombygningsarbejder er det typisk.

Quality tools