Ca:Tag:aerialway=gondola

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg aerialway = gondola
Expo2000 seilbahn1.jpg
Descripció
Un sistema de transport aeri en el que les cabines es mouen al voltant d'un cercle. Edit or translate this description.
Grup: Vies per cables suspesos
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: en ús

Wikidata
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2085776. Insereix tota la informació nova o la informació que sigui específica del teu lloc abans d'aquest avís.
Per favor evita canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifica'l a la comunitat internacional o sol-licita ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Un telecabina. Un telecabina és una via aèria on les cabines es mouen al voltant d'un cercle. Les cabines solen ser més petites que les cabines d'un telefèric. L'ocupació màxima habitual és de 4, 6 o 8 persones per cabina.

Com cartografiar

Dibuixa una via way al llarg de la ruta del cable, i col-loca l'etiqueta aerialway=gondola en aquesta via.

Etiquetes per usar en combinació

Característiques addicionals

Es poden col-locar nodes node al final del cable. Aquests nodes han de ser marcats amb aerialway=station.

Si coneixes la posició de cada un dels puntals de suport dels cables, pots marcar-los amb nodes node al mig de la via, amb l'etiqueta aerialway=pylon.

Etiquetes similars

aerialway=cable_car - Un teleféric. Tramvies aeris que són només un parell de cotxes grans que van en direccions alternes. Les cabines solen ser més grans que les cabines de Telecabina.

aerialway=* - Altres classes de transports aeris (com ara funiculars, telecadires, etc.).

Fotos