Fi:Suomi/Uudet-piirto-ohjeet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tämä sivu sisältää ehdotuksen uusiksi piirto-ohjeiksi vanhan piirto-ohjesivun alaosan pyörä- ja kävelyteitä koskevalle osiolle. Perustuu mm. OSM Community foorumilla Suomen osastolla käytyyn keskusteluun. Saa kommentoida (myös tämän wikisivun) keskusteluosiossa ja muuttaa virheet!

Liikennemerkittömästä jalkakäytävästä on vähän vaikea löytää erityisen edustavaa tapausta, koska kuvan pitäisi jotenkin 'edustaa' liikennemerkin puutetta! Ideoita otetaan vastaan! Loput liikennemerkit ovat itselleni vähän vaikeita kuvattavia, koska eivät löydy omasta lähiympäristöstäni. Tolstoi21 (talk) Tässä vielä listaus niistä paikoista, joita ei ole kuvattu: sallittu mopoille -lisäkilpi, F50 mopon kuvalla mopoille sallitulla pyörätiellä, tien keskellä oleva pyöräkaista(?), tien oikeassa reunassa oleva linja-autokaista, pyöräilijän tienylityspaikka, suojatie, yhdistetty ratsastustie pyörätien ja jalkakäytävän kanssa, kylätie sekä pururata.

Melkein kaikista liikennemerkeistä on kuva wikissä ja niitä voi lisätä koodipätkällä [[File:Finland road sign X0.svg|64px]]. X0 korvataan liikennemerkin koodilla, esim. Finland road sign B7.svg on B7. Koodit löytyvät mm. tieliikennelaista,  Wikipedian luettelosta, väyläviraston sivuilta ja Traficomin kuvapankista. Pääasiassa kuvat on tallennettu .svg-muodossa, mutta osa kuvista on .png-muotoisia. Joillain liikennemerkeillä on useampi väri- ja/tai kieliversio ja silloin tiedostonimiin tulee vielä lisämääreitä. Usein oikea tiedostonimi löytyy Wikimedia Commonsista hakusanoilla "Finland traffic sign" ja liikennemerkin koodilla. 64px ilmoittaa kuvan koon, 64 (pikseliä) on sopiva taulukoihin ja 14 tekstin sekaan. Tarvittaessa voidaan taulukkoon valita myös 64:ää pienempi koko, jos esim. halutaan monta merkkiä vierekkäin. Tieliikennelain liikennemerkkikuvat ovat osa lakia, eikä niillä siksi ole minkäänlaista tekijänoikeuden suojaa.

Pyörätiet, jalkakäytävät, kävelykadut sekä liikennemerkittömät väylät ja polut

Pyöräteiden, osan jalkakäytävien sekä tiettyjen muiden tietyyppien tagitus perustuu OSMissa liikennemerkeille sekä kielto- ja rajoitusmerkeille. Myös itse tielle (eli way-elementille) voi tällöin mahdollisesti lisätä selventävän traffic_sign=*-tagin kertomaan, mikä liikennemerkki tien päässä on. Esimerkiksi kaksisuuntaiselle yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle: traffic_sign=FI:D6,H23.2

Huomaa, että nämä piirto-ohjeet eivät ota kantaa teillä oleviin mahdollisiin kielto- ja rajoitusmerkkeihin (poikkeuksena C2, eli Finland road sign C2.svg, joka vaikuttaa OSMissa myös tien highway=*-arvoon, kuten alempana on esitetty). Yleisesti ja esimerkiksi pätee, että pyöräkieltomerkki C11, eli Finland road sign C11.svg, oikeuttaa yksiselitteisesti ja ongelmattomasti access-tagiin bicycle=no. Jalankulkukieltomerkki C13, eli Finland road sign C13.svg, access-tagiin foot=no. Jalankulku- ja pyöräkieltomerkki, eli C14 Finland road sign C14.svg, molempiin. Lisäksi on olemassa myös sekä mopoilun että pyöräilyn kieltävä merkki C12 Finland road sign C12.svg ja sekä mopoilun, pyöräilyn että jalankulun kieltävä merkki C15 Finland road sign C15.svg, jotka luonnollisesti kieltävät merkissä olevilla symboleilla esitetyn liikuntamuodon (mopolle moped=no). Myöskään moottoritien merkillä (E15 Finland road sign E15.svg) tai moottoriliikennetien merkillä (E17 Finland road sign E17.svg) osoitetulla tiellä ei saa pyöräillä, mopoilla tai kävellä.

Pyörätiet

Pyörätiet on merkattu pyöräsymbolin sisältävällä sinisellä, pyöreällä liikennemerkillä. Tällainen ja vain tällainen liikennemerkki oikeuttaa laittamaan highway-tagille arvon cycleway.

cycleway implikoi liikennemerkin perusteella suoraan myös lisätagia bicycle=designated. Tämä designated-arvo on kuitenkin syytä lisätä jatkuvuuden takia eksplisiittisesti myös pyöräteille, sillä se on lisätagina mahdollinen muillakin highway=*-tietypeillä ja seuraa liikennemerkkien ohella myös reittiviitoista ja tiemaalauksista, kuten alempana niitä koskevassa osiossa on mainittu.

Mikäli pyörätie on (liikennemerkillä) yhdistetty jalkakäytävään, highway=cycleway- ja bicycle=designated arvot säilyvät ennallaan, mutta foot=designated tulee lisätä.

Väyläviraston ohje 20/2020 "Liikennemerkkien käyttö maanteillä" mainitsee pyörätieliikennemerkkien toistosta, että ne "toistetaan yleensä jokaisen maantien ja kadun risteyksessä", jossa pyörätie tai yhdistetty/erotettu pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu (luku 6.2, s. 179). Poikkeustapauksissa kuitenkaan merkkejä ei tarvitse toistaa "jos risteykset ovat niin lähekkäin, että seuraavat merkit näkyvät eikä väylän jatkumisesta synny epäselvyyttä." (ibid., loc. cit.).

Highway-tyyppi Liikennemerkki Lisätagit Huomioita Kuva ja karttalinkki
highway=cycleway Finnish traffic sign painting M8 and arrow.jpg
Tiemerkintänä nuolikuvio

oneway=yes

Lisäkilvetön pyörätie on Suomessa lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Pakollinen ajosuunta merkitään yleensä tiemerkintänä pyöräilijää osoittavalla tunnuksella ja nuolikuviolla. Kaksisuuntainen pyörätie osoitetaan aina lisäkilvellä. Lisäkilpien asettamisella on siirtymäaikaa 1.6.2027 saakka, jonka jälkeen jokaiselle pyörätielle pitäisi olla yksiselitteisesti määriteltävissä oneway=*-arvo.

Katso käyttöesimerkkejä alla olevista kuvista ja karttalinkeistä.

Finland road sign H23.2.svg / Finland road sign H9.1-B.svg
H23.2 (kaksisuuntainen pyörätie) / H9.1 (vaikutusalue molempiin suuntiin)

oneway=no

Finland road sign D5.svg
D5 (pyörätie)

bicycle=designated

foot=use_sidepath

Tieliikennelain 13. pykälän mukaan jalankulkija voi käyttää myös pyörätien reunaa, mikäli jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä. foot=use_sidepath on siis Suomessa mahdollinen lisätagi pyöräteille. foot=yes-tagi ei sovellu, sillä pyörätiellä kävelylle on lain mukaan useita ehtoja. Finnish traffic sign D5 with oneway arrow (cropped).jpg

Yksisuuntainen pyörätie (linkki karttaan)

D5-oneway-no.jpg

Kaksisuuntainen pyörätie (linkki karttaan)

Finland road sign D5.svg
D5 (pyörätie)
tai
Finland road sign D7.1.svg / Finland road sign D7.2.svg
D7 (pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain)

cycleway=expressway

bicycle=designated

oneway=no

segregated=yes

surface=asphalt

lanes=2

mahdollisesti myös

foot=designated, jolloin

lanes=3

Pyöräilyn laatukäytävillä (cycleway=expressway) vastakkaiset ajosuunnat on eroteltu keskiviivalla. Pyöräliikenne on erotettu rakenteellisesti (esim. tasoerottelulla) tai kevyesti (esim. kiviraitaerottelulla tai tiemerkinnällä) jalankulkijoista. Pyörätie on asfaltoitu. Risteyksiä on harvassa ja pyörällä pitää olla mahdollista saavuttaa tosiasiallisesti ja turvallisesti 25 km/h tavoitenopeus.

cycleway=expressway kokoaa pyörätien fyysisiä ominaisuuksia sekä muilla olemassaolevilla tageilla vaikeammin kuvattavia piirteitä. Laatukäytävän reittirelaatio voi sisältää osuuksia, joilla nämä ominaisuudet ja piirteet eivät täyty.

Laatukautava-baana.jpg

Pohjoisbaana-nimistä pyöräilyn laatukäytävää Helsingissä (linkki karttaan)

Finland road sign D7.1.svg / Finland road sign D7.2.svg
D7 (pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain)

bicycle=designated

foot=designated

segregated=yes

Huomioi, että rinnakkainen pyörätie ja jalkakäytävä (segregated=yes) määrittyy liikennemerkillä. Keski- tai reunaviivan puute tai poiskuluminen ei muuta tietä yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi. D7-oneway.jpg

Yksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain (linkki karttaan)

D7-oneway-no.jpg

Kaksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain (linkki karttaan)

Finland road sign D6.svg
D6 (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä)

bicycle=designated

foot=designated

segregated=no

Finnish traffic sign D6 with oneway no.jpg

Kaksisuuntainen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (linkki karttaan)

Finland road sign H25-B-FI-SV (mopeds permitted).svg
H24 (tekstillinen lisäkilpi "Sallittu mopoille")

moped=yes

Kun on käytetty pyörätien lisäkilpeä "Sallittu mopoille", merkitään moped=yes. Kuva ja karttalinkki

(mopo)


F50 (tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti) mopon kuvalla
moped=designated Jos tiellä on opastusmerkki F50 mopon kuvalla ja mopoilu on sallittua, merkitään moped=designated. Pyörätie (ja siihen mahdollisesti kuuluva jalkakäytävä) ilman lisäkilpeä "Sallittu mopoille" ei ole sallittu mopoille, vaikka tiellä olisi F50-merkki moposymbolilla. Kuva ja karttalinkki

Kävelytiet

highway=footway, eli pyöräilyn Suomessa lähtökohtaisesti kieltävä (ja eksplisiittisen bicycle=no-tagin saava) tietyyppi voidaan merkitä liikennemerkillä. Jalkakäytävä (ja täten highway=footway) voi olla myös liikennemerkitön, mutta tällöin sen tulee olla ajoradan vieressä kulkeva ja siitä rakenteellisesti erotettu tien osa.

Myös Väyläviraston ohje 20/2020 "Liikennemerkkien käyttö maanteillä" mainitsee niinikään, että jalkakäytävän liikennemerkkiä "ei yleensä käytetä osoittamaan reunakivellä tai muutoin rakenteellisesti erotettua jalkakäytävää", mutta käytetään aina, kun yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muuttuu jalkakäytäväksi sekä erotuskaistalla ajoradasta erotetun jalkakäytävän alkamiskohdassa (s. 174). Taajamassa merkki toistetaan "yleensä katujen liittymissä" paitsi jos kadut "ovat lähekkäin ja seuraavat merkit näkyvät eikä väylän jatkuvuudesta synny epäselvyyksiä" (ibid. loc. cit.).

Liikennemerkitöntä, alimman tieverkon väylää tai polkua tagittaessa tulee sen sijaan käyttää lähtökohtaisesti highway=path-ominaisuustietoa (katso liikennemerkittömiä polkuja koskevaa osiota alla).

Highway-tyyppi Liikennemerkki Lisätagit Huomioita Kuva ja karttalinkki
highway=footway Finland road sign D4.svg
D4 (jalkakäytävä)

foot=designated

bicycle=no

Jalkakäytävä on joko osoitettu omalla liikennemerkillään, tai se voi olla liikennemerkitön ajoradan vieressä kulkeva ja siitä rakenteellisesti erotettu tien osa. Jalkakäytävällä pyöräily on pääsääntöisesti kielletty (ilman pyöräkieltomerkkiäkin). Alle 12-vuotias lapsi saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä, jos pyöräilystä ei aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle. D4-jalkakaytava.jpg

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä päättyy jalkakäytävän liikennemerkkiin (linkki karttaan)

Ei liikennemerkkiä

footway=sidewalk

bicycle=no

Kuva ja karttalinkki
highway=pedestrian Finland road sign E26.svg
E26 (kävelykatu)

bicycle=designated

foot=designated

maxspeed=20

Kävelykadulla ja pihakadulla ajoneuvon on annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Jalankulkijat eivät saa tarpeettomasti haitata ajoneuvon kulkua. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 km/h.

Kävelykadulla pyöräily on erikseen osoitettu sallituksi itse liikennemerkissä, eli bicycle=designated-lisätagi on perusteltu. pedestrian-arvo on mahdollinen myös ilman kävelykadun liikennemerkkiä, mutta tällöin bicycle=*-avaimen arvoksi kuuluu yes, kuten myös pihakadulla ellei muu pyöräilymerkki oikeuta designated-arvoon.

E26-yliopisto.jpg

linkki karttaan

highway=living_street Finland road sign E24.svg
E24 (pihakatu)
bicycle=yes

maxspeed=20

E24-pihakatu.jpg

linkki karttaan

Tienylityspaikat ja suojatiet

Highway-tyyppi Liikennemerkki Lisätagit Huomioita Kuva ja karttalinkki
highway=crossing (pisteessä) Finland road sign B7.svg
B7 (väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa)

bicycle=designated

crossing=uncontrolled tai traffic_signals

crossing:markings=*

traffic_calming=*

traffic_sign=FI:B7

Pyöräilijän tienylityspaikka on yleensä rakenteellisesti korotettu (merkitään traffic_calming=*). Jos tienylityspaikka on liikennevalo-ohjattu, se voidaan toteuttaa ilman rakenteellista korotusta (merkitään crossing=traffic_signals).

Liikennemerkki B7 merkitään tienylityspaikan risteyspisteeseen merkinnällä traffic_sign=FI:B7.

Kuva ja karttalinkki
highway=crossing (pisteessä) Finland road sign E1.svg
E7 (suojatie)

crossing=uncontrolled tai traffic_signals

crossing:markings=*

traffic_calming=*

pyörätien jatkella myös bicycle=yes

Kuva ja karttalinkki

Pyöräilyjärjestelyt ajoradalla

Polkupyörä on ajoneuvo ja lähtökohtaisesti kaikilla ajoradoilla saa myös pyöräillä. Moottori- ja moottoriliikennetiellä taas ei saa pyöräillä ja highway=motorway, highway=trunk sekä motorroad=yes sisältävät siis itsessään pyöräilykiellon. Kaikille muille (kieltomerkittömille) ajoradoille voi laittaa lisätagin bicycle=yes, joskaan se ei ole välttämättä järkevää. Jos ajoradan vieressä kulkee samaan suuntaan pyörätie, jota polkupyöräilijän on käytettävä, ajoradalle kuuluu lisätagi bicycle=use_sidepath.

Pyöräkaista ja tieliikennelaissa mainitulla lisäkilvellä osoitettava pyörälle sallittu ajosuunta eivät näy tätä kirjoittaessa peruskartassa, mutta ovat olennaisia lisätageja pyöräreitityksen kannalta.

Pyöräkadulle on oma cyclestreet=yes-ominaisuustieto, jota ei kuitenkaan pidä sekoittaa muissa maissa käytettävään moottoriajoneuvoilta kokonaan kielletyn "pyöräilijöiden kävelykadun" bicycle_road=yes-ominaisuustietoon. Pyöräkadulla on lisäksi pyörän symboli liikennemerkissä, eli se saa lisätagin bicycle=designated pelkän bicycle=yes -tagin asemesta.

Highway-tyyppi Liikennemerkki Lisätagit Huomioita Kuva ja karttalinkki
highway=* Finland road sign E13.1.svg
E13.1 (pyöräkaista)
ei välttämätön

cycleway:right tai left tai both=lane

Liikennemerkki ei ole pakollinen. Pyöräkaista voidaan merkitä pelkällä Pyöräilijä-tiemerkinnällä ja normaalia leveämmällä ajokaista- tai sulkuviivalla. Pyöräkaista on aina yksisuuntainen tiemerkinnän suuntaisesti. Cycleway-lane (cropped).jpg

linkki karttaan

Finland road sign E13.2.svg
E13.2 (pyöräkaista)
ei välttämätön
cycleway=lane
Tarkka merkintätapa ei-reunassa olevalle kaistalle (päivitetään oikea tagitusesimerkki tähän): Lanes
Cycleway-lane-2.jpg

linkki karttaan

highway=* Finland road sign E14.2-1 + H12.10-2-2-B.svg
E14 (yksisuuntainen tie) + H12.10 (ei koske pyörää)

tai
Finland road sign C17.svg
Finland road sign H12.10-3-2-A.svg
C17 (kielletty ajosuunta) + H12.10 (ei koske pyörää)


oneway=yes

oneway:bicycle=no

Kielletty/pakollinen ajosuunta -liikennemerkit koskevat myös pyöräilijää, mutta kaksisuuntainen pyöräliikenne voidaan sallia lisäkilvellä.
Finnish traffic sign C17 + bicycle.jpg

Pakollinen-ajosuunta-ei-pyora.jpg
linkki karttaan

highway=* Finland road sign E28.svg
E28 (pyöräkatu)

cyclestreet=yes

bicycle=designated

Pyöräkadulla on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi. E28-pyorakatu-kulosaari.jpg

linkki karttaan

highway=* Kylätie. Ei liikennemerkkiä, ajoratamaalaukset ja mahdollisesti erillinen opastetaulu.

shoulder=yes ja

shoulder:bicycle=yes tai

cycleway:both=lane

bicycle=designated

foot=designated

Kylätiellä jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät normaalia leveämpää piennarta. Moottoriajoneuvoilla ajetaan tien keskellä. Kohtaamistilanteessa autot väistävät tilapäisesti pientareelle jos siitä ei aiheudu vaaraa tai huomattavaa haittaa. Pientareen tilalla voi olla pyöräkaista, jolloin jalankulkijoille on erillinen jalkakäytävä. Kylätien nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. - Lähde

Kuva ja karttalinkki
highway=* Finland road sign E9.1.svg / Finland road sign E9.2.svg
E19 (linja-autokaista)
bicycle:lanes:forward tai backward=..|yes Milloin linja-autokaista on ajoradan oikeassa reunassa, sitä saavat käyttää myös mopot ja polkupyörät. Muualla olevaa linja-autokaistaa saavat muut ajoneuvot kuin linja-autot käyttää vain ryhmittymiseen. kuva ja karttalinkki

Pyöräilyn ja jalankulun opasteviitat

Highway-tyyppi Liikennemerkki Lisätagit Huomioita Kuva ja karttalinkki
highway=*

(pyörä)


F50 (tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti) pyörän kuvalla

tai
Finland road sign F20.1.png / Finland road sign F20.2.png / Finland road sign F21.1.png / Finland road sign F21.2.png / Finland road sign F22.png / Finland road sign F23.png
F20.1/F20.2/F21.1/F21.2/F22/F23

bicycle=designated

Reittiviitoitettu, mutta muuten liikennemerkitön polku tai väylä voidaan tagata myös sopivan avaimen designated-arvolla. Pyoran-reittiviitta.jpg

Kävelylle ja polkupyörälle viitoitettu liikennemerkitön polku (linkki karttaan)

Finland road sign F52.svg
F52

tai
Finland road sign F19.png / Finland road sign F20.2.png
F19/F20.2

foot=designated

Kuva ja karttalinkki

Pyöräily moottoriajoneuvoilta kielletyllä ajoradalla ja ratsastustiellä

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kieltomerkki muuttaa highway=*-tagin arvon service:ksi, mutta mahdolliset designated-arvot säilyvät tiellä, jos niillä on liikennemerkit tai maalaukset, jotka oikeuttavat tähän arvoon.

Highway-tyyppi Liikennemerkki Lisätagit Huomioita Kuva ja karttalinkki
highway=service Finland road sign C2.svg
Huolt­oajo sallittu
Service­körning tillåten
C2+H25
Finland road sign D5.svg / Finland road sign D6.svg / Finland road sign D7.1.svg
D5/D6/D7

tai
Pyöräilyn tai jalankulun opasteviitta/-viittoja

motor_vehicle=no

bicycle=designated

ja/tai

foot=designated

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkki "Huoltoajo sallittu" -lisäkilvellä (H25) muuttaa tietyypin highway=service:ksi ja "Tonteille ajo sallittu" (tai vastaavalla) lisäkilvellä highway=residential:iksi.

Jos tiellä on kuitenkin liikennemerkillä tai tiemerkinnällä osoitettu jalankulku- ja/tai pyörämerkintä eikä jalankulkua/pyöräilyä ole kielletty, bicycle=designated ja/tai foot=designated -tagi(t) säilytetään, vaikka tietyyppi muuttuukin.

C2-huoltoajo-cycleway.jpg
highway=residential Finland road sign C2.svg
Tonteille ajo sallittu
C2+H25

motor_vehicle=destination

bicycle=designated

ja/tai

foot=designated

highway=path Finland road sign C2.svg
C2

motor_vehicle=no

bicycle=yes

foot=yes

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkki ilman lisäkilpeä muuttaa tietyypin highway=path:iksi. Koska tie on pääsääntöisesti tarkoitettu muulle kuin moottoriliikenteelle, bicycle=yes ja foot=yes tagit ovat päteviä lisätageja. Finnish traffic sign C2 on a path.jpg

linkki karttaan

highway=bridleway Finland road sign D9.svg
D9 (ratsastustie)
sekä
Finland road sign D5.svg / Finland road sign D6.svg / Finland road sign D7.1.svg
D5/D6/D7

bicycle=designated

foot=designated

Yhdistetty ratsastustie ja pyörätie ja/tai jalkakäytävä osoitetaan allekkain sijoitetuilla merkeillä. Rinnakkainen ratsastustie ja pyörätie tai jalkakäytävä osoitetaan rinnakkain sijoitetuilla merkeillä.

Pelkkä ratsastustien merkki kieltää väylän käytön muilta tienkäyttäjiltä.

Kuva ja karttalinkki

Väylät ja polut ilman tietyypin määrittävää liikennemerkkiä

Kaikki ilman jalkakäytävän tai pyörätien liikennemerkkiä olevat tieverkoston alimmat polut tagitetaan highway=path, ja leveämmät tiet mahdollisesti highway=track.

Lähes kaikilla liikennemerkittömillä poluilla ja teillä saa Suomessa jokaisenoikeuksien perusteella mm. kävellä ja pyöräillä. Access-tagit bicycle=yes ja foot=yes pätevät highway=path-teille Suomessa tautologisesti tietyypin takia, eikä niitä siksi tyypillisesti kannata lisätä niille. Kuten yllä todettua, pyöräily voi olla osoitettu myös path tai track-tiellä reittimerkein. Tällöin spesifimpi bicycle=designated arvo kannattaa lisätä.

Koska erityisesti path-arvon alle koodataan fyysisiltä ominaisuuksiltaan keskenään poikkeuksellisen erilaisia polkuja ja väyliä, on hyvin tärkeää erotella ne reititystarkoitusta varten riittävällä määrällä erilaisia fyysisiä ominaisuuksia kuvaavia lisätageja. Katso viitteenomaisia esimerkkitapauksia alla.

Highway-tyyppi Liikennemerkki Lisätagit Huomioita Kuva ja karttalinkki
highway=track Ei liikennemerkkiä surface=paved tai unpaved tai compacted tai fine_gravel ...

smoothness=excellent tai good tai intermediate

tracktype=grade1..4

width=1 m..

mtb:scale=0

Pururadat, latu-urat ja muut poikkeuksellisen leveät väylät, jotka eivät johda erityisiin kohteisiin, voi merkata highway=track-tagilla. Kuva ja karttalinkki
highway=path surface=paved tai unpaved tai compacted tai fine_gravel ...

smoothness=excellent tai good tai intermediate

width=1 m..

mtb:scale=0

Tavalliselle polkupyörälle ja myös kevyelle kävelylle soveltuvat, reilusti yli metrin leveät, yleensä rakennetut ja ylläpidetyt väylät. Päällyste on pinnaltaan suhteellisen tasainen (vähintään smoothness=intermediate) ja vaihtelee materiaaliltaan tyypillisesti asfaltista (asphalt) kivituhkaan (fine_gravel tai compacted). Path-smooth.jpg

Leveä ja ylläpidetty, tasainen polku (linkki karttaan)

informal=yes

surface=gravel tai ground tai dirt tai earth ...

smoothness=bad tai very_bad tai horrible ...

width=..1 m

mtb:scale=1..

Tyypillisesti rakentamattomat ja käytön seurauksena syntyneet (informal=yes), kapeat polut.

Vain maastopyörälle soveltuvat tai niille tarkoitetut polut (mtb:scale=1 tai korkeampi).

Polut, joiden päällyste on ylläpidon puutteesta muuttunut epätasaiseksi (esim. smoothness=bad tai huonompi. Päällyste on jo materiaaliltaan epätasainen ja raskas kävellä tai pyöräillä (esim. surface=gravel) tai se puuttuu kokonaan (esim. surface=ground).

Hyvin-kapea-polku.jpg

Alle metrin leveä, epätasainen ja kapea polku (linkki karttaan)

Path-bad (cropped).jpg

Maastopyörille tarkoitettu polku (linkki karttaan)

Tallaamalla-syntynyt-polku.jpg

Maapohjainen, käytön seurauksena syntynyt hyvin kapea polku (linkki karttaan)