Cs:Nadzemní doprava

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Aerialway)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Nadzemní doprava
One example for Součást : Nadzemní doprava
Popis
Pro mapování nadzemní dopravy lidí či zboží (lanovky, lyžařské vleky).
Značky

aerialway=*
aerialway=cable_car
aerialway=chair_lift
aerialway=drag_lift

Warning: Default sort key "Nadzemni doprava" overrides earlier default sort key "Nadzemní doprava".

Nadzemní doprava (Aerialway) zahrnuje transport lidí nebo zboží na lanech natažených nad zemí, jsou to např.  lanovky a  lyžařské vleky.

Viz také aerialway=*.

Zařízení, která stoupají do vrchu, se kreslí cestou směřující z údolí nahoru.


   

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace Taginfo
Typy lanovek
aerialway cable_car cesta  Kabinová lanovka. Má jednu nebo dvě velké kabiny, které se pohybují vzduchem protisměrně. Tažný kabel tvoří smyčku, ale kabiny nejezdí v kruhu, ale každá po své straně po statickém kabelu, na kterém jsou zavěšeny.
Aerialway gondola render.png
CH Furtschellas aerial tram.jpg


aerialway gondola cesta  Kabinková lanovka. Po nosném laně dokola obíhají menší kabinky.
Aerialway gondola render.png
Linbana kolmården cable car.jpg


aerialway chair_lift cesta  Sedačková lanovka. Na nosném laně jsou zavěšeny sedačky pro pasažéry. Nemá kabinky.
Automaticky implikuje oneway=yes. Jakákoliv obousměrná lanovka by měla být označena oneway=no.
Chair lift rendering.png
Silver Queen Chair, CBMR.jpg


aerialway mixed_lift cesta Smíšený vlek, který má jak kabinky, tak i sedačky.
Aerialway gondola render.png
Cgd panoramabahn.jpg


aerialway drag_lift cesta  Lyžařský vlek. Dále se rozlišuje podle typu unašeče:


Automaticky implikuje oneway=yes.

Chair lift rendering.png
T-bar lift.JPG


aerialway t-bar cesta Lyžařský vlek s unašečem pro dvě osoby (známý pod názvem kotva). Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Orczyk.jpg


aerialway j-bar cesta Lyžařský vlek s unašečem pro jednu osobu (známý pod názvem elko, jednokotva). Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Coldspgs j bar lift.jpg


aerialway platter cesta Lyžařský vlek s teleskopickými talířky (známý pod názvem poma). Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Tellerliftbügel.jpg


aerialway rope_tow cesta Kotvičkový lyžařský vlek. Jde pouze o lano obíhající dokola, na které se kotva zaklesne, v cílové stanici vytrhne. Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Rope tow overview.jpeg


aerialway magic_carpet cesta Pojízdný koberec. Vlek pro malé děti, v podstatě pásový dopravník. Automaticky implikuje oneway=yes.
Magic carpet uphill loaded P1437.jpeg


aerialway zip_line cesta  Lanový skluz (Zip-line). Jednoduché lanovky. Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Zip line arival SuperFly Whistler, BC, Canada.JPG


Vybavení
aerialway pylon uzel Sloup nesoucí kabel lanovky nebo vleku.
09 Sommet TS.JPG


aerialway station uzelplocha Stanice, ve které nastupují či vystupují cestující lanovkou nebo vlekem. Alternativně lze mapovat podle schématu Veřejná doprava. Example aerialway station.png
WinterArmenia3.JPG


Jiné
aerialway canopy cesta Zastaralé, použijte, prosím, aerialway=zip_line.
Automaticky implikuje oneway=yes.
Trolley in PandaPark.JPG


aerialway goods cesta Nákladní lanovka. Slouží pro převoz nákladu. Transport osob obvykle není dovolen.
Zastaralá značka. Zvažte použití jiné značky např. foot=no a/nebo usage=*.
Aerialway goods.png
Materialseilbahn.jpg


aerialway další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Vlastnosti nadzemní dopravy

O počátečních a koncových uzlech cesty značené jako lanovka se předpokládá, že se jedná o stanice. U těchto uzlů lze zdokumentovat jejich nadmořskou výšku značkou ele=*. Další informace by se měly značit na cestu (lanovky). Přístupová práva mohou záviset také na dopravním prostředku (lyže/chodec/bicykl):

Klíč Hodnota Prvek Popis Příklad Ilustrace
Vlastnosti lanovek
aerialway:occupancy počet lidí v kabince/sedačce/atp. cesta aerialway:occupancy=1 je předpokládáno u platter, j-bar a rope_tow
aerialway:occupancy=2 je předpokládáno u t-bar
aerialway:capacity počet přepravených osob za hodinu cesta Kapacita za hodinu aerialway:capacity=2600
aerialway:duration doba v minutách cesta Průměrná doba cesty ze stanice do stanice
aerialway:detachable yes
no
cesta Specifies whether the aerialway has a detachable grip (yes) or a fixed grip (no). Especially significant for [W] chairlifts. By default, aerialway=gondola, chair_lift, and mixed_lift imply yes, while cable_car, t-bar, j-bar, platter, rope_tow, and magic_carpet imply no.
aerialway:bubble yes/no (výchozí) cesta yes - pokud má sedačka bublinu
aerialway:heating yes/no (výchozí) cesta yes - pokud je sedačka vyhřívaná
aerialway:bicycle yes
summer
no
cesta yes - pokud jsou převážena jízdní kola celý rok, summer - jsou-li převážena jen v létě; yes je výchozí hodnota pro cablecar/gondola/mixed_lift; no je výchozí hodnota pro chairlift, t-bar a jiné Sesselbahn Marchner.jpg
Vlastnosti stanic
aerialway:access entry
exit
both
no
uzel Hlavní článek - Podmíněná omezení.
Popisuje povolený vstup v tomto uzlu, entry znamená, že v tomto bodě je možné nastupovat, exit znamená, že lze vystoupit. both znamená, že je možný jak nástup, tak výstup (běžné u kabinek i kabin). no znamená, že zde nejde nastoupit na vlek (vhodné pro začáteční a koncové uzly kabelové lanovky, které jinak jsou implicitně nástupní/výstupní stanice: v některých případech jsou stanice umístěné o kousek dále podél kabelu). Přidejte :summer (léto) nebo :winter (zima) u lanovek, kde se pravidla liší podle ročního období (v zimě bývá často povoleno jezdit pouze nahoru), nebo když lanovka v létě není v provozu vůbec.
aerialway:summer:access
aerialway:winter:access
entry
exit
both
no
uzel Popisuje povolený vstup během letní sezóny. Použijte na všech stanicích no, pokud lanovka v létě nejezdí.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.