Si:Main Page

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු !, මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් භූවිද්‍යාත්මක දත්ත සහ සිතියම් ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි යි. අප විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට හේතුව වූයේ නො‍මිලේ යයි ඔබ සිතා සිටින බොහෝ සිතියම් සඳහා ඇත්තෙන්ම නෛතික සහ කාර්මික බාධාවන්ගෙන් පිරී ඇති නිසා ‍ඒවා භාවිත‍යේදී නොයෙක් ආකාරයේ තහංචි පනවා ඇති නිසා ය. Openstreetmap logo.svg
සිතියම ප්‍රධාන සිතියම හෝ එහි වෙනත් සේවාවන්.
දායක වන්නේ කෙසේද? ආධුනික දායකයන් සඳහා මඟපෙන්වීමක් Beginners' guide කියවා ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් සඳහා ඔබට දායක විය හැක්කේ‍ කෙසේදැයි දැනගන්න. එසේත් නැතිනම් Notes භාවිතා කර ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප්හි ඇති වැරදි අප වෙත වාර්තා කරන්න, විකාශකයන්ට වඩාත් ඵලදායි උපකරණ නිපදවීමට උදව් කරන්න, මුදල් පරිත්‍යාග කරන්න හෝ අනෙක් අයට ලබාගත හැකි පරිදි දත්ත සපයන්න import.
සිතියම් ව්‍යාපෘති ‍අනෙක් බොහෝ සිතියම් ව්‍යාපෘති ගැන, accessibility කොටසින් දැනගන්න. (ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා) winter sports, සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය, සිම්බාබ්වේ වැනි රටවල් සහ ප්‍රදේශ ගැන දැනගන්න.
සිතියම් ලක්ෂණ සිතියම් ලක්ෂණ පිටුව මගින් ආකේසියා ගසක සිට සත්තු වත්තක් දක්වා ඕනෑම දෙයක් ටැග් කල හැකි ය.
උදව් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ගැටලු ඇති විට උදන් ලබාගන්න.
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව සහ එහි දායකයන් පිළිබඳව.
Licensing ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳ Attribution and share-alike requirements.
පුවත් edit
2022
11 මැයි2022-05-112022-05-12 New mobile editor for iOS and Android: Every Door.
1 මැයි2022-05-012022-05-02 OSMF employs Grant Slater as Senior Site Reliability Engineer
21 මාර්තු2022-03-212022-03-22 OSMF launches a new forum at community.openstreetmap.org.
19 පෙබ2022-02-192022-02-20 SOTM organizers announce Call for Logo designs.
16 පෙබ2022-02-162022-02-17 SOTM 2022 conference has been announced for August 19-21 in Firenze, Italy.
2021
19 සැප්2021-09-192021-09-20 Two optional wiki gadgets for enhancing discussion pages, 1.CommentsInLocalTime and 2.ConvenientDiscussions have been installed. You can enable them in your user preferences.
8 අප්‍රේ2021-04-082021-04-09 Read about ideas for mapping for Earth Day and the International Day of Human Space Flight, both in April.
5 අප්‍රේ2021-04-052021-04-06 The Local Chapters and Communities Working Group is looking for volunteer moderators.
older news...
Elsewhere OpenStreetMap Blog · weeklyOSM · OpenStreetMap in the media
ද්වාර +/-
Get involved Beginners' guide  · Map Features  · Mapping projects  · Potential Datasources  · GPS  · Notes  · Proposed features  · Import
Use OpenStreetMap Browsing  · Download  · List of OSM based Services  · OSM XML  · PBF Format  · Routing  · Elements
Software For desktop computers  · For mobile devices  · Automated Edits  · JOSM  · Merkaartor  · Maperitive  · Mapnik  · iD  · Potlatch  · Quality assurance
Documentation Cleanup  · Guidelines  · Translation
Community Blogs  · OpenStreetMap GitHub repository / OSMLab GitHub repository  · Contributors  · Copyright infringement  · Disputes  · Donations  · Email lists  · Forum  · Foundation  · Help centre  · IRC  · Merchandise  · Twitter  · Vandalism
Legal Disclaimer  · Copyright and License  · Contributor terms  · Open Database License
 
Nothing reported.... 

The former status display has been retired. Look at Platform status for information about status and issues.

The reason for retiring of the status display is that it could give the impression of being an automatic error message. However, it was a purely manual specification and this was only rarely maintained. See Talk:Main Page#Platform status for discussion.

Upcoming events (add) – මේවාත් බලන්න: Past Events Event archive 2004-2020
25th JuneOSM Nederland bijeenkomst (online)IJmuiden, North Holland, Netherlands
25th JuneTanzania Mapping Groups June Mapathon
28th JuneEPN d'Arlon - Atelier ouvert OpenStreetMap - ContributionArlon, Luxembourg, Belgium
28th JuneMSF Missing Maps CZ Mapathon 2022 #2 | Prague, KPMG office (Florenc)Prague, Prague, Czechia
28th JuneA Synesthete's Atlas (Brooklyn, NY)New York, New York, United States
29th JuneIncontro dei mappatori romani e lazialiRome, Lazio, Italy
30th June[Online] OpenStreetMap Foundation board of Directors - public videomeeting
30th JuneA Synesthete's Atlas (Washington, DC)Washington, District of Columbia, United States
1st–3rd July17. OSM-FOSSGIS-CommunitytreffenEssen, North Rhine-Westphalia, Germany
1st JulyOSM Africa July Mapathon: Map Liberia
4th JulyOSMF Engineering Working Group meeting
5th JulySouth Bay Map NightSan Jose, California, United States
5th JulyMissing Maps London MapathonLondon, England, United Kingdom
5th JulyOSM-Verkehrswende #37 (Online)Berlin, Germany
6th JulyOSM Utah Monthly MeetupSalt Lake City, Utah, United States
10th JulySocial Mapping Sunday: FremantleFremantle, Western Australia, Australia
12th JulyHamburger MappertreffenHamburg, Germany
12th JulyMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
12th JulyVirtuelles Niederbayern-TreffenKothingeichendorf, Landau an der Isar, Bavaria, Germany
13th JulyOSM Utah Monthly MeetupSalt Lake City, Utah, United States
19th July153. Treffen des OSM-Stammtisches Bonn
19th JulyOSM East Midlands/Nottingham meetup (online)Nottingham, England, United Kingdom
19th JulyLüneburger Mappertreffen (online)Lüneburg, Lower Saxony, Germany
24th July京都!街歩き!マッピングパーティ:第32回 妙心寺Kyoto, Japan
27th JulyDüsseldorfer OpenStreetMap-TreffenNorth Rhine-Westphalia, Germany
30th July4a reunión bimestral de OSM Latam (organiza OSM Argentina)Buenos Aires, Autonomous City of Buenos Aires, Argentina
3rd AugustOSM Utah Monthly MeetupSalt Lake City, Utah, United States
9th AugustMappingDC Mappy HourWashington, District of Columbia, United States
9th AugustHamburger MappertreffenHamburg, Germany
10th August25. Stammtisch KölnCologne, North Rhine-Westphalia, Germany
10th AugustOSM Utah Monthly MeetupSalt Lake City, Utah, United States
10th AugustMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
16th August154. Treffen des OSM-Stammtisches Bonn
16th AugustLüneburger Mappertreffen (online)Lüneburg, Lower Saxony, Germany
19th–21st AugustState of the Map 2022Florence, Tuscany, Italy
22nd–28th AugustFOSS4G 2022Florence, Tuscany, Italy
23rd AugustOSM East Midlands/Nottingham meetup (online)Nottingham, England, United Kingdom
31st AugustDüsseldorfer OpenStreetMap-TreffenNorth Rhine-Westphalia, Germany
8th SeptemberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
14th September6. Virtueller OpenStreetMap Stammtisch ÖsterreichGroßarl, Salzburg, Austria
17th SeptemberOSM DK KonferenceMåløv, Capital Region of Denmark, Denmark
20th September155. Treffen des OSM-Stammtisches Bonn
20th SeptemberOSM East Midlands/Nottingham meetup (online)Nottingham, England, United Kingdom
20th SeptemberLüneburger Mappertreffen (online)Lüneburg, Lower Saxony, Germany
30th SeptemberDüsseldorfer OpenStreetMap-TreffenNorth Rhine-Westphalia, Germany
1st–31st OctoberHacktoberfest 2022
11th OctoberMappingDC Mappy HourWashington, District of Columbia, United States
11th OctoberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
14th–16th OctoberArbeitstreffen Indoor OSM 2022Frankfurt, Hesse, Germany
18th October156. Treffen des OSM-Stammtisches Bonn
18th OctoberOSM East Midlands/Nottingham meetup (online)Nottingham, England, United Kingdom
18th OctoberLüneburger Mappertreffen (online)Lüneburg, Lower Saxony, Germany
9th NovemberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
15th November157. Treffen des OSM-Stammtisches Bonn
15th NovemberLüneburger Mappertreffen (online)Lüneburg, Lower Saxony, Germany
22nd NovemberOSM East Midlands/Nottingham meetup (online)Nottingham, England, United Kingdom
8th DecemberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
13th DecemberOSM East Midlands/Nottingham meetup (online)Nottingham, England, United Kingdom
20th December158. Treffen des OSM-Stammtisches Bonn
20th DecemberLüneburger Mappertreffen (online)Lüneburg, Lower Saxony, Germany
10th JanuaryMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany