Si:Main Page

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු !, මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් භූවිද්‍යාත්මක දත්ත සහ සිතියම් ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි යි. අප විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට හේතුව වූයේ නො‍මිලේ යයි ඔබ සිතා සිටින බොහෝ සිතියම් සඳහා ඇත්තෙන්ම නෛතික සහ කාර්මික බාධාවන්ගෙන් පිරී ඇති නිසා ‍ඒවා භාවිත‍යේදී නොයෙක් ආකාරයේ තහංචි පනවා ඇති නිසා ය. Openstreetmap logo.svg
සිතියම ප්‍රධාන සිතියම හෝ එහි වෙනත් සේවාවන්.
දායක වන්නේ කෙසේද? ආධුනික දායකයන් සඳහා මඟපෙන්වීමක් Beginners' guide කියවා ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් සඳහා ඔබට දායක විය හැක්කේ‍ කෙසේදැයි දැනගන්න. එසේත් නැතිනම් Notes භාවිතා කර ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප්හි ඇති වැරදි අප වෙත වාර්තා කරන්න, විකාශකයන්ට වඩාත් ඵලදායි උපකරණ නිපදවීමට උදව් කරන්න, මුදල් පරිත්‍යාග කරන්න හෝ අනෙක් අයට ලබාගත හැකි පරිදි දත්ත සපයන්න import.
සිතියම් ව්‍යාපෘති ‍අනෙක් බොහෝ සිතියම් ව්‍යාපෘති ගැන, accessibility කොටසින් දැනගන්න. (ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා) winter sports, සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය, සිම්බාබ්වේ වැනි රටවල් සහ ප්‍රදේශ ගැන දැනගන්න.
සිතියම් ලක්ෂණ සිතියම් ලක්ෂණ පිටුව මගින් ආකේසියා ගසක සිට සත්තු වත්තක් දක්වා ඕනෑම දෙයක් ටැග් කල හැකි ය.
උදව් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ගැටලු ඇති විට උදන් ලබාගන්න.
ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව ඕපන්ස්ට්‍රීට්මැප් පිළිබඳව සහ එහි දායකයන් පිළිබඳව.
Licensing ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳ Attribution and share-alike requirements.
පුවත් edit
2024
11 අප්‍රේ2024-04-112024-04-12 Join the OpenStreetMap Foundation! Here are three great reasons to join the OSM Foundation as a member.
4 අප්‍රේ2024-04-042024-04-05 The academic track at the 2024 State of the Map conference has opened for submissions as well! Learn more about submitting your academic research.
20 මාර්තු2024-03-202024-03-21 The call for participation in the 2024 State of the Map conference is open! Learn more about submitting an idea for a presentation.
12 මාර්තු2024-03-122024-03-13 The OpenStreetMap Foundation Board looks ahead to 2024.
12 මාර්තු2024-03-122024-03-13 Help us grow and diversify OSM Foundation membership worldwide!
14 පෙබ2024-02-142024-02-15 Welcome OpenStreetMap Belgium, the newest (and returning) OSMF Local Chapter.
13 පෙබ2024-02-132024-02-14 OpenStreetMap giving recap: Mappers, universities, companies, and nonprofits contributed over £373,000 to support OSM in 2023.
11 පෙබ2024-02-112024-02-12 2024: announcing the year of the OpenStreetMap vector maps.
5 පෙබ2024-02-052024-02-06 OpenStreetMap named as digital public good by United Nations-affiliated agency.
23 ජන2024-01-232024-01-24 Tom Hughes recognized for OpenStreetMap contributions on OpenUK’s 2024 Honours List.
10 ජන2024-01-102024-01-11 The State of the Map 2024 Travel Grant Program is open, applications due January 31.
2023
9 දෙසැ2023-12-092023-12-10 The OpenStreetMap Foundation's Annual General Meeting and the deadline for voting for the OpenStreetMap Foundation Board.
8 දෙසැ2023-12-082023-12-09 FOSSGIS e.V. commits to annual support of OpenStreetMap.
25 නොවැ2023-11-252023-11-26 The CC-0 Advantage: How the EU Open Data Directive can benefit from simplified licensing for geodata.
25 ඔක්2023-10-252023-10-26 Microsoft pledges $150,000 to support OpenStreetMap.
12 ඔක්2023-10-122023-10-13 Learn about Local Chapters: what they are, what they do, and how you can get involved.
24 සැප්2023-09-242023-09-25 New map style available on OpenStreetMap.org: Tracestrack TopoTry. See featured tile layers.
8 සැප්2023-09-082023-09-09 OpenStreetMap Foundation announces new membership guidelines for Corporate Sponsorship.
1 සැප්2023-09-012023-09-02 Learn about the OpenStreetMap Foundation board elections.
18 අගෝ2023-08-182023-08-19 OpenStreetMap Foundation publishes Strategic Plan V.2 (see weeklyOSM 683)
older news...
See also Recently approved tags · OpenStreetMap Blog · weeklyOSM · OpenStreetMap in the media
ද්වාර +/-
Get involved Beginners' guide  · Map Features  · Mapping projects  · Potential Datasources  · GPS  · Notes  · Proposed features  · Import
Use OpenStreetMap Browsing  · Download  · List of OSM based Services  · OSM XML  · PBF Format  · Routing  · Elements
Software For desktop computers  · For mobile devices  · Automated Edits  · JOSM  · Merkaartor  · Maperitive  · Mapnik  · iD  · Potlatch  · Quality assurance
Documentation Cleanup  · Guidelines  · Translation
Community Blogs  · OpenStreetMap GitHub repository / OSMLab GitHub repository  · Contributors  · Copyright infringement  · Disputes  · Donations  · Email lists  · Forum  · Foundation  · Help centre  · IRC  · Merchandise  · Twitter  · Vandalism
Legal Disclaimer  · Copyright and License  · Contributor terms  · Open Database License
 
Upcoming events (add) – මේවාත් බලන්න: Past Events Event archive 2004-2020
22nd AprilOpenStreetMap Taiwan x Help.NGO Crisis Mapping for Hualien Earthquake mapathonHuashan, Taipei, Taiwan
24th ApriliD Community Chat
24th AprilDüsseldorfer OpenStreetMap-Treffen (online)Dusseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany
24th April71. Wiener OSM-StammtischVienna, Austria
25th April5. Treffen Aachener Stammtisch 2.0Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany
25th AprilRadnetz Brandenburg Mapping Abend #6Potsdam, Brandenburg, Germany
26th AprilOSMF Engineering Working Group meeting
27th AprilOpenStreetMap visual impaired accessibility initiative - kickoff (online)
29th–30th AprilState of the Map MadagascarFianarantsoa, Haute Matsiatra, Madagascar
29th AprilMissing Maps Mapathon at the Department of GeographyBrno, Southeast, Czechia
30th AprilOSM Africa April Mapathon - Map MadagasikaraFianarantsoa, Haute Matsiatra, Madagascar
2nd MayOSM-Stammtisch DresdenDresden, Saxony, Germany
3rd–5th MayFOSSGIS-OSM-Communitytreffen 2024 Nummer 20Essen, North Rhine-Westphalia, Germany
5th MayOSM-WorkshopBochum, North Rhine – Westphalia, Germany
6th MayOpenStreetMap x Wikidata Taipei #64Huashan, Taipei, Taiwan
7th MayMissing Maps London Mapathon
7th MayEncontro OSM Brasil (online)
8th MayMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
8th MayNotes meetupBrussels, Belgium
8th MayStuttgarter OpenStreetMap-TreffenStuttgart, Baden-Württemberg, Germany
8th MayOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
11th MayOpenStreetMap-Stammtisch MainzMainz, Rhineland-Palatinate, Germany
11th MaySotM Asia 2024 monthly meeting
13th May163. OSM-Stammtisch ZürichZurich, Zurich, Switzerland
13th MayRéunion groupe local Grenoble : Panoramax - L’alternative libre pour photo-cartographier les territoiresGrenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France
15th MayStammtisch KarlsruheKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany
16th–17th MayState of the Map Croatia 2024City of Zagreb, Croatia
16th May[Online] Map-py Wednesday
16th MayOSM Utah Monthly Map NightSalt Lake City, Utah, United States
16th MayOSM-Stammtisch HannoverHanover, Lower Saxony, Germany
21st May175. OSM-Stammtisch BonnBonn, North Rhine-Westphalia, Germany
29th MayDüsseldorfer OpenStreetMap-Treffen (online)Dusseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany
30th May[Online] OpenStreetMap Foundation board of Directors - public videomeeting
30th MayMissing Maps Mapathon PotsdamPotsdam, Brandenburg, Germany
3rd JuneOpenStreetMap x Wikidata Taipei #65Huashan, Taipei, Taiwan
4th JuneMissing Maps London Mapathon
5th JuneOSM Indoor Meetup
6th JuneOSM-Stammtisch DresdenDresden, Saxony, Germany
12th JuneOSM Utah Monthly Map NightSalt Lake City, Utah, United States
12th JuneOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
13th JuneMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
16th JuneOSM-Stammtisch HannoverHanover, Lower Saxony, Germany
18th June176. OSM-Stammtisch Bonn (Juni 2024: 20 Jahre OSM - 15 Jahre Stammtisch Bonn)Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
19th JuneStammtisch KarlsruheKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany
19th June13. Österreichischer OSM-Stammtisch (online)Stainach-Pürgg, Styria, Austria
27th June[Online] OpenStreetMap Foundation board of Directors - public videomeeting
28th–30th JuneSotM-FR 2024 - LyonLyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
28th JuneDüsseldorfer OpenStreetMap-Treffen (online)Dusseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany
1st–7th JulyFOSS4G Europe 2024Tartu, Estonia
2nd JulyMissing Maps London Mapathon
8th JulyOpenStreetMap x Wikidata Taipei #66Huashan, Taipei, Taiwan
9th JulyMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
10th JulyOSM Utah Monthly Map NightSalt Lake City, Utah, United States
10th JulyOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
16th July177. OSM-Stammtisch BonnBonn, North Rhine-Westphalia, Germany
17th JulyOSM-Stammtisch HannoverHanover, Lower Saxony, Germany
18th–21st JulyState of the Map Europe 2024Łódź, Łódzkie Voivodship, Poland
25th July72. Wiener OSM-StammtischVienna, Austria
1st–3rd AugustState of the Map CongoKintélé, Brazzaville, Congo-Brazzaville
5th AugustOpenStreetMap x Wikidata Taipei #67Huashan, Taipei, Taiwan
6th AugustMissing Maps London Mapathon
14th AugustOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
14th AugustMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
17th AugustOSM-Stammtisch HannoverHanover, Lower Saxony, Germany
20th August178. OSM-Stammtisch BonnBonn, North Rhine-Westphalia, Germany
3rd SeptemberMissing Maps London Mapathon
6th–8th SeptemberState of the Map 2024Nairobi, Nairobi County, Kenya
9th SeptemberOpenStreetMap x Wikidata Taipei #68Huashan, Taipei, Taiwan
11th September14. Österreichischer OSM-Stammtisch (online)Stainach-Pürgg, Styria, Austria
11th SeptemberOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
12th SeptemberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
17th September179. OSM-Stammtisch BonnBonn, North Rhine-Westphalia, Germany
1st OctoberMissing Maps London Mapathon
7th OctoberOpenStreetMap x Wikidata Taipei #69Huashan, Taipei, Taiwan
8th OctoberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
9th OctoberOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
15th October180. OSM-Stammtisch BonnBonn, North Rhine-Westphalia, Germany
30th October73. Wiener OSM-StammtischVienna, Austria
5th–8th NovemberFOSS4G SotM Oceania 2024Hobart, Tasmania, Australia
5th NovemberMissing Maps London Mapathon
11th NovemberOpenStreetMap x Wikidata Taipei #70Huashan, Taipei, Taiwan
13th NovemberOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
13th NovemberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
19th November181. OSM-Stammtisch BonnBonn, North Rhine-Westphalia, Germany
3rd DecemberMissing Maps London Mapathon
9th DecemberOpenStreetMap x Wikidata Taipei #71Huashan, Taipei, Taiwan
11th DecemberOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
12th DecemberMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany
17th December182. OSM-Stammtisch BonnBonn, North Rhine-Westphalia, Germany
18th December15. Österreichischer OSM-Stammtisch (online)Stainach-Pürgg, Styria, Austria
8th JanuaryOpenStreetMap Midwest MeetupOhio, United States
14th JanuaryMünchner OSM-TreffenMunich, Bavaria, Germany