Tr:Karayolları

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Tr:Highways)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Tr:Karayolları
One example for Feature : Tr:Karayolları
Açıklama
highway=* etiketi karayolları, yollar, bisiklet yolları ve diğer tanınmış yollar için kullanılır.
Grup

Highways

Etiketler

OpenStreetMap’te karayoları, bir yeri başka bir yere bağlayan ve motorlu taşıtlar, bisikletliler, yayalar, ata binicileri ve diğerleri dahil olmak üzere seyahat etmeyi mümkün kılmak için yapılmış karadan giden herhangi bir yoldur. (fakat trenler dahil değildir - daha fazla ayrıntı için bkz. Railways).

Etimoloji

Yol sözcüğü Eski Türkçe "yolak" (patika, yol) sözcüğünden gelir. Muhtemelen "yürü-" anlamındaki "yori-" sözcüğü ile de kökteştir.

Terminoloji

Dünyanın dört bir yanında karayolları farklı terimler kullanarak farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. OpenStreetMap, tüm yerel koşullar için tek bir sınıflandırma sistemi uygulamaya çalışır. Dilsel nedenlerden dolayı OSM'de kullanılan terimler İngiliz İngilizcesidir ve ABD'de eyaletlerarası bir otoyol ve Almanya'daki bir Autobahn'ın İngiliz eşdeğeri olarak 'otoyol' olarak etiketlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Karayolu etiketi kullanımı, yol sınıflandırmalarının yerel koşullara nasıl yorumlanacağı hakkında daha genel bilgiler sağlar ve Highway:International equivalence, farklı ülkelerde/bölgelerde haritalama konusunda rehberlik sağlar.

Sınıflandırma

Ayrıca bakınız Highway:International equivalence, Recommended Tagging Scheme By Country, OSM tags for routing/Access-Restrictions

Yollar ve pistler

Otoyol etiketinin değeri, ağ ve rotaya bakılmaksızın uygulanmalıdır. Birçok ülkede, belirli bir yol bölümü aynı rota ağlarındaki birçok farklı yolun bir parçası olabilir ve belirli bir yol farklı özelliklere sahip bölümlere ve dolayısıyla farklı karayolu etiketlerine sahip olabilir. Yolları ve ağları etiketlemek için ülkeye özgü kılavuzlara bakın.

Yolların çoğu highway=unclassified ile etiketlenmelidir. Yolun her iki tarafında da yerleşim yeri varsa, highway=residential ile etiketlenmelidir. Önemli olan yollar highway=tertiary olarak işaretlenmelidir (Önem özneldir ve yere göre değişir). Servis yolları (çöp toplama veya park yeri ve kamp alanı yollarına erişim sağlamak için var olan yollar) highway=service ile etiketlenmelidir. Türü bilinmiyorsa, düzgün bir şekilde araştırılana kadar geçici olarak highway=road ile etiketlenmelidir.

Yaya için olan rotalar, yollar ve bisiklet yolları

Bisiklet yolu ve köprü gibi bazı otoyol etiketleri belirli bir trafik türünü belirtirken, hangi trafiğe yasal olarak izin verildiğini veya uygun olabileceğini belirtmek için başka etiketler kullanılmalıdır. Daha fazla detay için access=* kullanın. Yaya için olan yollar (yaya geçitleri veya fiziksel engellerle kapalı olan, tabelalarla belirtilmiş yollar) highway=pedestrian ile etiketlenmelidir. Ayrıca farklı amaçlarla ek etiketler kullanılabilir.

Daha fazla etiketleme

Aşağıdaki etiketlerin tümü isteğe bağlıdır - lütfen haritalayıcılar tarafından çok nadiren dolduruldukları için gözünüz korkmasın. Yeni bir alanın haritasını çıkarıyorsanız, yol geometrisini, kavşakları, yol sınıflandırmasını ve yol adlarını yakalamak için kendinizi sınırlamak isteyebilirsiniz. Siz veya başka biri daha sonra ek bilgi ekleyebilir.

Planlanan yollar ve yapım aşamasında olan yollar

information sign

Bu madde bir taslaktır. OpenStreetMap'i geliştirerek siz de yardımcı olabilirsiniz.

Bu konu Comparison of life cycle concepts#<key> = <status> + <status> = <value>’de ele alındı. Ayrıca bakınız construction=*.

İsimler ve kaynaklar

Bir adı veya referansı olan yolun her bölümü için name=* ve/veya ref=* kullanılmalıdır. Bir karayolu şeridinde birden fazla referans numarası varsa, bunlar noktalı virgülle ayrılmış olmalıdır. (örnekler: ref=I 39;US 51, ref=US 51;WI 54). Bir yolun iki adı varsa, daha az yaygın olan alt_name=*'ye yerleştirilebilir; ek olarak, bir yolun kaynakçası ile çok daha genel olarak bilindiği (örneğin İngiltere'deki 'A1'), ancak ad alanını boş bırakmak muhtemelen daha iyi olursa, tarihsel nedenlerden dolayı güncel bir yasal isme sahip olduğu ve adı alt_name içine yerleştirin, bu da işlenmesinin daha az olası olduğu anlamına gelir. Artık kullanılmayan, ancak tarihsel haritalama için ilgi çekici olabilecek önceki bir isim old_name=* etiketine yazılabilir.

Hız sınırları ve diğer kısıtlamalar

maxspeed=*, maxheight=*, maxwidth=* ve maxweight=*, bir yol hakkında ayrıntılı bilgi eklemek için kullanılabilir. Hız sınırı genellikle tüm halka açık yollara uygulanır. Maksimum yükseklik ve genişlik, genellikle köprünün altından geçen bir yol ve köprü üzerinden geçen bir yol için geçerlidir. Her bir etiketin, kısıtlamanın uygulanacağı yol ile ilişkili olması gerektiğini ve yolun kendisine veya yol boyunca bir kümeye eklenebileceğini unutmayın.

Yayalara izin verilmiyorsa foot=no, bisiklete izin verilmiyorsa bicycle=no kullanın. Sadece otobüslere izin verilirse, bus=yes ve access=no etiketlerini birlikte kullanın. hov=* etiketi, tesisi kullanmak için bir araçta gereken minimum kişi sayısını belirtmek için kullanılabilir. Yolun veya yolun kullanımıyla ilgili diğer kısıtlamaların nasıl tanımlanacağı hakkında daha ayrıntılı bir açıklama için Access sayfasına bakın.

Yüzey, genişlik ve aydınlatma

surface=* etiketi, karayolunun yüzey kaplamasını tanımlamak için kullanılabilir. Asfaltsız yollarda, göreceli yol kalitesi, tracktype=* etiketi ile gösterilebilir, bu değerler derece 1 (en iyi) ile 5 (en kötü) arasında değişmektedir. width=* etiketi, anayolun metre cinsinden genişliğini belirtmek için kullanılabilir. traffic_calming=* etiketi, yolun bir bölümünün trafiğe sakin olduğunu veya gerçek bir özelliğin konumunu belirtmek için kullanılabilir. Bu normalde sadece dar yollar için kullanılır. Yolda ışıklandırma varsa lit=yes, yoksa lit=no etiketini eklemek yararlı olacaktır. En ayrıntılı bilgi için, highway=street_lamp kullanarak ayrı bir lamba direği ekleyebilirsiniz.

Park etme

Paralel veya sokağa dik olan park yeri parking:lane=* and parking:condition=* ile etiketlenebilir.

Şertiler

Şerit sayısı

Ana makale: Key:lanes

Genel motorlu trafiğe açık şerit sayısı lanes=* kullanılarak verilmelidir. Ne tür şeritlerin sayılması gerektiğine dair ayrıntılı bir açıklama için ana maddeye bakın. İki yönlü bir yol için şerit sayısı her yöne eşit değilse, toplam şerit sayısına ek olarak yönlerden birinde şerit sayısını belirtmek için lanes:forward=* veya lanes:backward=* kullanın. lanes:forward=*, OSM yolunun yönüne, lanes:backward=* ise zıt yönde olan şeritleri ifade eder.

Sadece tek yöndeki otobüsler (veya taksi) gibi kamu hizmet araçlarında mevcut olan şeritler için lanes:bus:forward=1, lanes:taxi:backward=1 veya benzerini kullanın.

Şeritlerin düzeni ve bireysel özellikleri

Ana makale: Lanes

Bireysel şeritlerin özellikleri, sadece kendi şeritinde olan kurallar için kullanılabilir. Örneğin maxspeed=80, tüm şeritlerde 80km/s hız sınırı, maxspeed:lanes=100|80 sol şeritte 100km/s ve sağ şeritte 80km/s hız sınırı anlamına gelir.

Dönüş şeritleri, örneğin turn:lanes=* etiketi ile gösterilebilir, örnek olarak turn:lanes=left;through|right

Bisiklet şeritleri ve yolları

cycleway=* etiketi, karayolu boyunca inşa edilmiş olan herhangi bir bisiklet şeridini veya karayoluna paralel uzanan bisiklet yolunu tanımlamak için kullanılabilir.

Kaldırımlar

sidewalk=*, karayoluyla ilişkilendirilebilecek ya da birleştirilemeyen yaya yolları hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Kesişim noktaları ve bariyerler

crossing=*, yoldan geçen insanlara yardım etmek için tesislerin sağlandığı bir yeri belirtmek için kullanılabilir. Etiket, yol boyunca uygun bir noktadaki bir düğüme eklenmelidir; crossing=*, aşağıdaki değerlerden birini kullanarak geçiş türünü tanımlamak için kullanılabilir olmalıdır: traffic_signals, uncontrolled, island veya unmarked. Ek olarak, foot=*, bicycle=*, horse=* etiketleri hangi araçların yasal olarak yolu kullanabileceğini belirtmek için kullanılabilir. supervised=yes etiketi, yolun yoğun zamanlarda denetlendiğini belirtmek için kullanılabilir.

Bir otoyolun kullanımının bazı fiziksel engellerle sınırlı olduğu yerlerde, bu, uygun bir değere sahip barrier=* etiketinin eklenmesiyle belirtilebilir (örneğin: border_control, cycle_barrier, cattle_grid, gate, bollard, stile, toll_booth veya turnstile). Hangi araçlarn bariyerden etkilendiği hakkında bilgi vermek için bir access=* etiketi eklenebilir. Ücretli karayolu için fee=* etiketi daha fazla bilgi sağlamak için kullanılabilir.

Bir yolun kontrollü demiryoluyla kesiştiği durumlarda railway=level_crossing, kontrolsüz bir demiryoluyla kesiştiği durumlarda ise railway=crossing etiketini kullanın.

Bir nehir veya akıntının köprü kullanmadan yol üzerinden geçtiği durumlarda ford=* etiketini kullanın.

Otobüsler ve tramvaylar

Güzergah boyunca otobüs durakları, highway=bus_stop ile işaretlenmeli veya daha yeni public_transport=platform etiketi kullanılarak, yolcuların beklediği yer işaretlenmelidir. Karayolundan geçen bir tramvay, railway=tram ile yoldaki gibi etiketlenmelidir. Tramvay, karayolunun yanından geliyorsa, railway=tram ile etiketlenmiş ayrı bir yol oluşturun.

Köprüler ve tüneller

Köprüler ve tüneller, köprünün başladığı ve bittiği yolu bölerek bridge=yes/viaduct veya tunnel=yes olarak etiketleyerek belirtilmelidir. Köprü/tünel adının bulunduğu yerlerde, bir yol boyunca köprülerin ve tünellerin nasıl adlandırılacağı hakkında bazı tartışmalar vardır. Bir yaklaşım proposed Bridge/tunnel relation'yi kullanmak ve bu ilişki içindeki köprünün adını eklemektir.

layer=* etiketi genellikle bir köprü veya tünel kullanarak geçen yollardan birinde kullanılmalıdır. Bir köprü genellikle layer=1 ile etiketlenir ve layer=-1 ile bir tünel daha etkindir, ancak kavşak daha karmaşıksa daha fazla katman gerekir. Bir yolun zemin seviyesinin üstünde veya altında olması durumunda, bir bölüm embankment=* veya cutting=* ile etiketlenebilir.

Kavşaklar

Ana makale: Junctions

Dönüş kısıtlamaları

Ana makale: Relation:restriction

Bazı kavşaklar, yönlendirme servislerinin doğru çalışması için modellenmesi gereken dönüş kısıtlamalarına sahiptir.

Öneriler

Ayrıca bakınız