User:AkuAnakTimur/Cities and towns

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Panduan ini, asalnya dalam bahasa Inggeris, oleh WoodWoseWulf, yang telah diterjemahkan secara kasar oleh user:AkuAnakTimur.

Jangan buat semata-mata untuk ditonjolkan dalam peta

Dalam bahasa Inggerisnya, perkara ini dikenali sebagai mapping for the renderer. Contoh, tempat-tempat dengan leisure=recreation_ground belum lagi kelihatan dalam Pokemon Go buat masa ini — tidaklah bermakna perubahan kepada leisure=park itu dibolehkan. Ini ialah tanggungjawab pihak Niantic supaya memastikan permainan ini memaparkan peta dengan lebih baik.

Adalah perkara yang baik sekiranya data OpenStreetMap dapat ditambah baik serentak dengan pemetaan dengan tujuan semata-mata untuk Pokemon Go. Misalnya memetakan tebing sungai — waterway=riverbank — bagi sungai-sungai lebar yang cuma dipaparkan dengan garis nipis.

Apa-apapun, jangan lupa membelek panduan untuk pemeta (Pokemon Go) baru.

Bila agaknya perubahan yang dibuat akan muncul?

Buat masa ini, peta dalam permainan sedang menggunakan data dari bulan Ogos 2017. Tiada pengumuman rasmi terdekat berkenaan semua perkara berkaitan kemas kini peta permainan pada masa yang akan datang.

Sama juga untuk hal berkenaan tempat-tempat pembenihan (spawn), EX-raid, sarang-sarang dan biom-biom; yang dikemaskini pada waktu-waktu berbeza. Tiada petunjuk ketara untuk kemas kini hal-hal tersebut.

Tag-tag yang berkaitan dengan sarang

Tag OSM Kawasan Garis Paparan peta
leisure=golf_course Yes check.svg Hijau gelap
leisure=park Yes check.svg Hijau gelap
landuse=farmland No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
landuse=farmyard No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
leisure=garden No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
landuse=grass No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
landuse=meadow No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
landuse=orchard No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
landuse=recreation_ground

leisure=recreation_ground
(tag tidak betul, masih wujud sarang)

No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
landuse=vineyard No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
leisure=pitch No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
leisure=playground No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
natural=grassland No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
natural=heath No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
natural=scrub No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
natural=moor Emblem-question.svg Emblem-question.svg
landuse=greenfield Emblem-question.svg Emblem-question.svg

Tag-tag yang berkaitan perairan

Tag OSM Kawasan Garis Paparan peta Kredit
landuse=basin Yes check.svg Biru
landuse=reservoir Yes check.svg Biru [1]
leisure=swimming_pool Yes check.svg Biru
natural=water Yes check.svg No-Symbol.svg Biru
natural=water + water=lake Yes check.svg No-Symbol.svg Biru [2]

natural=water + water=pond

Yes check.svg No-Symbol.svg Biru [3]
natural=water + water=reservoir Yes check.svg No-Symbol.svg Biru [4]
waterway=canal Emblem-question.svg No-Symbol.svg Tidak dipaparkan [5]
waterway=ditch No-Symbol.svg Tidak dipaparkan
waterway=drain No-Symbol.svg Tidak dipaparkan [5]
waterway=river No-Symbol.svg Tidak dipaparkan [6]
waterway=riverbank Yes check.svg Biru [6]
waterway=stream No-Symbol.svg Tidak dipaparkan [7]
Lautan (melampaui pesisir pantai) Yes check.svg Biru
water=sebarang nilai Emblem-question.svg No-Symbol.svg Emblem-question.svg ?

Garis-garis lebar dan yang lebih lebar

Tag OSM Kawasan Garis Paparan peta Kredit
highway=residential Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=motorway Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=trunk Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=pedestrian Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg
highway=primary Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=secondary Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=tertiary Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=unclassified Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=service Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=motorway_link
highway=trunk_link
highway=primary_link
highway=secondary_link
highway=tertiary_link
Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=living_street Emblem-question.svg No-Symbol.svg Tidak dipaparkan [6]

Garis-garis halus

Tag OSM Kawasan Garis Paparan peta Kredit
highway=cycleway Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu [8]
highway=footway Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=path Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu
highway=steps Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu [9]
highway=track Emblem-question.svg Yes check.svg Kelabu

Garis-garis berwarna kelabu

(belum lagi disahkan)

Tag OSM Kawasan Garis Paparan peta Kredit
highway=bridleway Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg Emblem-question.svg

Bangunan-bangunan

Tag OSM Kawasan Garis Paparan peta Kredit
building=sebarang nilai Yes check.svg No-Symbol.svg Poligon tertingkat

Kesan-kesan lain terhadap peta

Tag OSM Kesan peta
military=sebarang nilai Akan menyebabkan sebahagian besar peta akan disorokkan.

Rujukan, nota kaki dan pautan-pautan lain