Uk:Адреси

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Uk:Адресація)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Обʼєкт : Адреси
One example for Обʼєкт : Адреси
Опис
Використовуються для надання інформації про адресу будівлі або споруди.
Теґи

Ця стаття описує, як позначати адреси в Україні.

Загальні випадки

Адреса будівлі ставиться на об’єкт, якому вона належить. Зазвичай це полігон (замкнена лінія або зв’язок type=multipolygon) з теґом building=*, але це може бути також окрема точка або полігон з будь-якими іншими теґами. Див. #Винятки.

Іноді будівлі з різними адресами мають спільну стіну й виглядають, як один будинок. Проте вони позначаються двома полігонами building=* з різними адресними теґами.

Нижчезазначені теґи в Україні не використовуються:

Теґ addr:city=* в Україні зазвичай не використовується, але існує виняток.

Нижче наведені правила позначення всіх складових адреси.

Під’їзди

Багатоквартирні будинки зазвичай мають кілька входів (під’їздів), які ведуть до різних квартир. Вони позначаються точками на контурі будівлі, які можуть мати наступні теґи:

 • entrance=* – вхід до будинку
entrance=staircase – вхід до під’їзду
entrance=home – вхід до окремого помешкання (наприклад, у приватному будинку)
 • ref=* – номер під’їзду
 • addr:flats=* – діапазон квартир
 • access=* – доступ до під’їзду

Приклади:

 • node Третій під’їзд, у якому знаходяться квартири з 73 по 108:
entrance=staircase
ref=3
addr:flats=73-108
 • node Другий під’їзд, у якому знаходяться квартири з 41 по 43 і з 45 по 80:
entrance=staircase
ref=2
addr:flats=41-43;45-80
 • node Вхід тільки до четвертої квартири:
entrance=home
addr:flats=4

Будівлі

Номер будівлі зазначається у тезі addr:housenumber=*.

Якщо у номері присутня буква, вона пишеться кирилицею в нижньому регістрі, без пробілів, дефісів та лапок.

Якщо будівля поділена на корпуси, то кожен корпус малюється окремим полігоном з теґами building=* та addr:housenumber=*, у якому до номера через пробіл додається кирилична буква «к» у нижньому регістрі з номером корпусу.

Приклади:

 • area node
addr:housenumber=12
 • area node
addr:housenumber=36в
 • area node
addr:housenumber=140 к2
 • area node
addr:housenumber=16/18
Див. також: #Адреси без будівель, #Будівлі з кількома адресами, #Інтерполяція

Вулиці

Вулиці позначаються лініями highway=*. У теґ name=* заноситься назва вулиці українською мовою, у теґи name:lg=* – назва іншими мовами. Якщо вулиця позначена кількома лініями highway=*, то теґи назв додаються до кожної лінії.

Див. також: Порядок слів у назвах вулиць, Скорочення

Прив’язування будинків до вулиць робиться за допомогою зв’язків type=associatedStreet. Вони отримують ті самі теґи назв, що й лінії вулиць. До них додаються спочатку вулиці (лінії з теґом highway=*) з роллю street, потім - об’єкти, що мають теґ addr:housenumber=*, з роллю house.

Якщо невідомо, яка саме лінія highway=* відноситься до даної вулиці (наприклад, будинки знаходяться у дворах), назва цієї вулиці не додається до жодної лінії highway=*, до зв’язку цієї вулиці не додається жодна лінія highway=*.

Див. також: #Адресація за мікрорайонами замість вулиць, #Вулиці з однаковими назвами у межах міста

Населені пункти

Див. докладніше: place=*

Поштові індекси

Поштовий індекс будівлі зазначається за допомогою теґа addr:postcode=*, він додається до node точки або area лінії чи зв'язку, що позначає будівлю.

Якщо усі будівлі вулиці мають однаковий індекс, до зв’язку вулиці type=associatedStreet додається теґ postal_code=*, окремо на кожному будинку індекс не вказується.

В населених пунктах, що мають більше ніж одне поштове відділення, для зазначення меж території що обслуговується одним поштовим відділенням, можна накреслити лінію яку позначити теґом boundary=postal_code, або створити зв'язок (type=boundary)

Якщо населений пункт обслуговується одним поштовим відділенням, на полігон place=* цього НП ставиться теґ postal_code=індекс даного поштового відділення, до будинків і зв'язків вулиць цього НП він не додається.

Винятки

Адреси без будівель

Іноді адреси належать не будівлям, а територіям. Наприклад: земельна ділянка у сільській місцевості, на якій знесли або ще не збудували дім; фабрика; установа; організація. У такому випадку теґ addr:housenumber=* додається на лінію межі цієї ділянки, ця межа включається до відповідного зв’язку type=associatedStreet з роллю house. Якщо точне місце розташування межі невідоме (наприклад, відсутні супутникові знімки достатньої якості або актуальності), у приблизний центр території ставиться точка з одним теґом - addr:housenumber=*, вона включається до відповідного зв’язку type=associatedStreet з роллю house.

Приклади:

 • area
landuse=residential
residential=rural
addr:housenumber=10
 • area
landuse=industrial
name=Завод електроприладів
addr:housenumber=125
 • node
addr:housenumber=18а

Будівлі з кількома адресами

Іноді будівлі (найчастіше ті, що стоять на перехресті) мають дві або більше адреси. У такому випадку одна адреса позначається так, як описано вище. Інша (або інші) адреса позначається так: всередині контуру (бажано у тій частині будівлі, що ближча до даної вулиці) ставиться точка з одним теґом addr:housenumber=* (без building=*), вона включається до відповідного зв’язку type=associatedStreet з роллю house.

Яку адресу ставити на контур, можна обрати одним з наступних способів:

 • Найчастіше вживану адресу – на контур, усі інші – на точки
 • Адресу по більш важливій вулиці – на контур, усі інші – на точки
 • Під час малювання цілого міста: адреси по всім взаємно паралельним вулицям – на контур, усі інші – на точки

Також можна залишити контур без адреси, а кожну адресу позначити окремою точкою з теґом addr:housenumber=* і включити ці точки до відповідних зв’язків type=associatedStreet з роллю house.

Будівлі за межами населеного пункту

Зазвичай прив’язування вулиць та адрес до населеного пункту відбувається за допомогою принципу геометричної вкладеності. Тобто, вулиця чи адреса відноситься до населеного пункту, коли знаходиться всередині його полігону place=*.

Але іноді будівлі знаходяться за межами населеного пункту, хоча за поштовою адресою відносяться до цього НП. Наприклад, АЗС, що стоїть біля автодороги. У такому випадку до будівлі, окрім теґу addr:housenumber=* додається теґ addr:city=назва НП українською мовою, вона включається до відповідного зв’язку type=associatedStreet з роллю house.

Адресація за мікрорайонами замість вулиць

Деякі будинки адресуються не за вулицями, а за мікрорайонами. У такому випадку в теґах name=* зв’язку пишеться назва мікрорайону. До цього зв’язку не додається жодна лінія highway=*.

Приклад:

 • relation Зв’язок:
type=associatedStreet
name=Нова забудова
name:ru=Новая застройка
name:uk=Нова забудова
area node Учасники зв’язку з роллю house:
addr:housenumber=*

Вулиці з однаковими назвами у межах міста

Якщо у різних районах одного населеного пункту є кілька вулиць з однаковим ім’ям, то до зв’язку кожної вулиці додається теґ addr:suburb=* з назвою району, в якому вона знаходиться. При цьому обидва райони мають бути позначені як place=suburb.

Приклад:

 • relation Один зв’язок:
type=associatedStreet
name=Космонавтів вулиця
name:ru=Космонавтов улица
name:uk=Космонавтів вулиця
addr:suburb=Весняний район
relation Інший зв’язок:
type=associatedStreet
name=Космонавтів вулиця
name:ru=Космонавтов улица
name:uk=Космонавтів вулиця
addr:suburb=Лісовий район

Адреси, які неможливо описати наявними теґами

Якщо адресу будівлі неможливо позначити згідно з цією схемою, вона записується простим рядком у теґ addr:full=*.

Приклад:

 • area node
addr:full=Брест-Литовське шосе, 15 км

Інтерполяція

HouseNumbersInterpolation.png

Якщо немає точки або полігону для кожного номеру будинку вздовж прямої, можливо використати автоматичну інтерполяцію. Для цього малюється ламана, яка сполучає наявні номери будинків (точки з теґом addr:housenumber=*) у порядку їх збільшення. Вона отримує теґ addr:interpolation=*, як на малюнку зліва, і включається до відповідного зв’язку type=associatedStreet з роллю house.

Якщо деякі номери будинків пропущені, малюються дві окремі лінії. Наприклад, при пропущеному номері "13" малюються лінії для будинків 1 - 11 і 15 - 25. Якщо номери будинків пропускаються через однаковий крок, у теґ addr:interpolation=* записується цей крок. Наприклад, якщо на непарній стороні вулиці розташовані будинки з номерами 3401, 3405, 3409 (крок дорівнює чотирьом), то потрібно використовувати addr:interpolation=4. Примітка: addr:interpolation=odd і addr:interpolation=even - окремий випадок addr:interpolation=число, де число=2, а початок - відповідно парний або непарний.

Якщо номер будинку існує на окремій точці або на окремому полігоні й одночасно є результатом інтерполяції, програмне забезпечення повинно віддавати перевагу окремому номеру будинку як його реальній позиції.

Як показано на малюнку вище, до лінії addr:interpolation=odd/even/all можна додавати точки з нецілим значенням теґу addr:housenumber=* (наприклад, addr:housenumber=14b). Такі точки ігноруються інтерполяцією. Але кінцеві точки лінії addr:interpolation=* мають завжди виконувати правило даної інтерполяції.

Для інтерполяції алфавітних символів у номерах будинків (наприклад, від "7a" до "7f") використовується addr:interpolation=alphabetic. Не можна поєднувати алфавітну інтерполяцію з іншими інтерполяціями. Існує спеціальний випадок для латинських символів, де перший учасник інтерполяції має числовий номер будинку, а наступні - число з буквою, починаючи з A. Наприклад, послідовність "25-25F" значить, що будинки пронумеровані наступним чином: 25, 25A, 25B, …, 25F.

Приклад згідно з прийнятим форматом, будинок знаходиться запитом "15, Леніна вулиця, Рогань": [1]

Використання інтерполяції при частковому огляді

Для позначення точності інтерполяції й відсутності номерів будинків, зібраних під час огляду на місцевості, використовується теґ addr:inclusion=*:

 1. Не всі будинки намальовані зараз, але кінцеві точки вулиці були оглянуті
 2. Кінцеві точки вулиці невідомі, але можливий ряд може бути передбачений
 3. Номери будинків відсутні або ушкоджені до невпізнання, тому інтервал не може бути правильним
 4. Використовуються дані US TIGER для індикації всіх можливих адрес у комплексі; корисно для навігації до найближчого комплексу, де огляд не проводився

Теґ addr:inclusion=* позначає точність даних:

 • addr:inclusion=actual - кожному номеру з адресної інтерполяції відповідає реальний будинок. Це значення за замовчуванням (використовується, якщо теґ відсутній)
 • addr:inclusion=estimate - адресна інтерполяція може містити номери будинків, які в реальності не існують через вищезазначені причини 1 - 3. Огляд був проведений і координати адреси можуть бути розраховані з точністю до кількох земельних ділянок від справжнього місця розташування будинку
 • addr:inclusion=potential - заданий повний діапазон всіх можливих адрес у комплексі, хоча в реальності може не бути достатньо місця для комплексу з таким діапазоном номерів будинків. Дані інтерполяції з US TIGER можуть бути прикладом, де розрахунок координат адреси може бути проведений тільки з точністю до одного комплексу

Див. також

Валідатори

Валідатори Павла Дудки:

Будівлі без теґу addr:housenumber=*; будівлі без точок з теґом addr:housenumber=* всередині; полігони landuse=residential без адрес всередині; будівлі з адресою або адресами: http://qa.poole.ch/