Uk:Адреси

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Uk:Адресація)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Обʼєкт : Адреси
One example for Обʼєкт : Адреси
Опис
Використовуються для надання інформації про адресу будівлі або споруди.
Теґи

Flag of Ukraine

Зміст цієї статті адаптований до культури та національних особливостей України, хоч ця стаття може бути повʼязана з англомовною версією.

Ця стаття описує, як позначати адреси в Україні.

Адреси дозволяють визначити знаходження місця (розташування місця на місцевості) не тільки за його координатами, а й за його адресою, яка утворюється на підставі даних про територіальний поділ (Key:place).

Адресою обʼєкта нерухомого майна (далі — адреса) є унікальна структурована сукупність реквізитів, що використовуються для ідентифікації обʼєкта та визначення місця його розташування на місцевості.

Адреса присвоюється обʼєктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними обʼєктами нерухомого майна.

Адреса не присвоюється: 1) тимчасовим спорудам; 2) будівлям та спорудам, що є приналежністю відповідної будівлі або споруди або їх складовою частиною; 3) іншим обʼєктам нерухомого майна, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес обʼєктів нерухомого майна (далі — Порядок присвоєння адрес).[1]

Адресою індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (крім будинків, які містять дві та більше квартир, споруджених відповідно до законодавства) вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок, згідно із відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.[2]

Визначення реквізитів адреси

Відповідно до п.4 статті 26³ Закону[1] адреса складається з таких реквізитів:

назва держави (Україна)

це то що може бути в значенні теґу addr:country=UA.

назва області

(назва адміністративно-територіальної автономії у складі України — для обʼєктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим) — може бути в значенні теґу addr:state=*.

назва району

для населених пунктів районного підпорядкування — може бути в значенні теґу addr:district=*.

назва населеного пункту,

а для обʼєктів, розташованих за його межами, — назва найближчого населеного пункту (територіальної громади), розташованого у межах відповідного району (територіальної громади) — відповідно addr:city=*.

Однак, виходячи з принципу топологічної вкладеності територій — [Україна [Область [Район [Населений Пункт]]]] ми не використовуємо наведені вище теґи (addr:country=*, addr:state=*, addr:district=*, addr:subdistrict=*, addr:city=*) для кожної окремої адреси. Ці компоненти адреси наслідуються з назв (name=*) відповідних полігонів, позначених теґами place=country/state/district/municipality/city/village/…, через те, що вони територіально входять в полігони вищого рівня (де найвищім з точки зору адреси є place=country), і мають використовуватись (автоматично оброблятись) геокодерами для прямого геокодування та складати адресу для заданих координат при зворотньому геокодуванні. Див докладніше Адміністративно-територіальний устрій України.

назва вулиці,

площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо (далі - вулиця) (за наявності) — addr:street=* (або addr:place=*), значення теґу має збігатися зі значенням теґу name=* лінії вулиці, додається до обʼєкта нерухомості, що має адресу.

номер обʼєкта (будинку, будівлі, споруди)

addr:housenumber=*.

номер корпусу

для обʼєктів, які складаються з декількох корпусів — addr:unit=*.

номер квартири,

гаражного боксу, машиномісця, іншого житлового та нежитлового приміщення — addr:room=* addr:door=*, яке є самостійним обʼєктом нерухомого майна (за наявності). (Діапазон квартир/приміщень, що знаходяться за дверима (підʼїзду) позначається за допомогою теґа addr:flats=*.)

кімната

в комунальній квартирі, окрема частина нежитлового приміщення, паркомісце — addr:door=* addr:room=*.

Перелік гідрографічних, соціально-економічних, природно-заповідних або інших подібних обʼєктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси на певній території, затверджується відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської та районної у місті ради, місцевою державною адміністрацією. Для їх теґування використовується теґ addr:place=*.

Додатково може зазначатись поштовий індекс (addr:postcode=*) державного оператора поштового звʼязку Укрпошта. Поштовий індекс — набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування пошти.

Визначення реквізитів адреси «назва держави», «назва адміністративно-територіальної одиниці», «назва району», «назва населеного пункту», «назва територіальної громади»

Назва держави — Україна. Зазначається для мультиполігону, що охоплює всю територію країни, теґами place=country + name=Україна.

Назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, м. Київ та м. Севастополь), визначається відповідно до частини другої статті 133 Конституції України.

Назви району (для населених пунктів районного підпорядкування), населеного пункту, сільської ради визначаються відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 листопада 2020 р. №290 (зі змінами) та постанов Верховної Ради України, згідно з якими створюються, змінюються, перейменовуються, ліквідуються райони.

Назва територіальної громади визначається згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26 листопада 2020 р. №290 (зі змінами).

Перелічені реквізити зазначаються теґами place=* + name=* для (мульти)полігону межі територіальної одиниці. Докладніше дивись — Територіальний устрій у Wiki OSM.

Визначення реквізиту адреси «назва вулиці»

Повну назву вулиці, провулку, проспекту, бульвару, мікрорайону тощо (далі — повна назва вулиці) записуємо українською у відповідні теґи (див. addr:street=* або addr:place=*, name=*). Повна назва вулиці, зазвичай, складається з родового позначення та власної назви.

Порядок слів у повних назвах вулиць

Якщо власна назва вулиці є прикметником, спочатку записуємо власну назву, а потім родове позначення: Айдарівська вулиця, Бічний провулок, Соборна площа, Дніпровська набережна, Торецько-Набережна вулиця, Донецьке шосе, Конотопський тупик, Європейський бульвар, Ломівський житловий масив, Юзикове урочище, Лісова просіка.

Якщо власна назва вулиці не є прикметником, спочатку записуємо родове позначення, а потім власну назву: вулиця Шевченка, провулок 8 Березня, майдан Незалежності, площа Свободи, набережна імені В. Стефаника, узвіз Грузевича, тупик Червона Балка, урочище Соколова Гора, мікрорайон Сокіл-1, просіка Лужки.

Іноді слово що є власною назвою може бути і прикметником жіночого роду у називному відмінку і чоловічим прізвищем у родовому відмінку. Для того щоб записати повну назву такої вулиці у правильному порядку, треба знати походження назви. Варто дослідити чи вулиця названа на честь особи, чи власна назва є, умовно, «характеристикою» вулиці. Приклади:

Вихідні слова [Яка] вулиця? Прізвище особи Вулиця [названа на честь пана …]
Абрико́са Абрико́сова вулиця Абрико́сов вулиця Абрико́сова
База́р База́рова вулиця База́ров вулиця База́рова
Білі бро́ви Білобро́ва вулиця Білобро́в вулиця Білобро́ва
Бік Бокова́ вулиця Бо́ков вулиця Бо́кова
Голуби́й Голуба́ вулиця Го́луб вулиця Го́луба
Виногра́д Виногра́дова вулиця Виногра́дов вулиця Виногра́дова
Гора́ Горова́ вулиця Го́ров вулиця Го́рова
Жир Жирова́ вулиця Жи́ров вулиця Жи́рова
Каблу́к Каблуко́ва вулиця Каблуко́в вулиця Каблуко́ва
Кашта́н Кашта́нова вулиця Кашта́нов вулиця Кашта́нова
Коси́й Коса́ вулиця Кос вулиця Ко́са
Храм Хра́мова вулиця Хра́мов вулиця Хра́мова

Написання родових позначень

Родове позначення записуємо повністю, кожне слово з маленької літери: вулиця, площа, майдан, набережна, шосе, тупик, бульвар, проспект, просіка, алея, провулок, завулок, проїзд, вʼїзд, зʼїзд, розʼїзд, узвіз, спуск, лінія, житловий масив, мікрорайон, присілок, урочище, дорога, шосе, бічна вулиця, бічний провулок тощо.

Якщо в повній назві слова брід, вал, ворота, міст, шлях, яр, бічна і т. ін. вже не сприймаються як родові позначення і стали частиною власної назви, пишемо їх з великої літери: вулиця Вічевий Майдан, вулиця Добрий Шлях, вулиця Тупий Провулок, вулиця Очеретинський Завулок, вулиця Ярославів Вал, просіка Урочище Карпова, вулиця Бічна Богдана Хмельницького, Бічний Спадистий провулок.

Написання власних назв

Власні назви пишемо з великої літери (незалежно від кількості їх складників), крім родових позначень та службових слів: Польова, імені Лесі Українки, Зелена, Крива Нива, Зелений Гай, Братів Тупчиєнкових, 8 Березня (але 24 серпня 1991 року), Сестер Сломницьких, 50-річчя Ради Європи, Віри, Надії, Любові, 75-річчя ФК «Шахтар», Героїв Полку «Азов», вулиця Тараса Бобанича «Хаммера».

Якщо на табличках вказане імʼя та прізвище, лише прізвище чи псевдонім особи, записуємо їх у звичайному порядку: Шевченка, Михайла Грушевського, Винниченка, Богдана Ільківа, Марка Вовчка. Якщо ж на вуличних табличках вказані ініціали, записуємо їх перед прізвищем особи, через пробіли: Т. Шевченка, І. І. Руденка, А. Головатого. Не варто розшифровувати ініціали, якщо на вуличних табличках цього не зроблено.

Складники власних назв, що називають титули, посади, фах тощо пишемо перед імʼям особи з великої літери: Генерала Кульчицького, Князя Ярослава Мудрого, Академіка Заболотного. Також з великої літери пишемо назви зі словами святий, пресвятий: Святого Архангела Михаїла, Святої Анни, Пресвятої Марії.

На місці власної назви може бути літера: лінія А, вулиця А, 1-ша лінія А.

Рекомендується використовувати апостроф ʼ (U+02BC), лапки « та » (U+00AB та U+00BB, відповідно), дефіс - (U+002D), тире  (U+2013), довге тире  (U+2014). Римські цифри записуються літерами латинської абетки: I = 1, X = 10, С = 100, М = 1000, V = 5, L = 50, D = 500.

Номери у повних назвах вулиць

Часто є кілька паралельних чи сусідніх вулиць що мають однакову власну назву, але різні номери: 1-ша лінія Лесі Українки та 2-га лінія Лесі Українки і т. д. На початку повних назв таких вулиць пишемо числівник та буквене нарощення через дефіс.

Нарощення має бути:

 1. однолітерним, якщо перед останньою літерою числівника стоїть літера, що позначає голосний звук: третій — 3-й, третьою — 3-ю;
 2. дволітерним, якщо перед останньою літерою числівника стоїть літера, що позначає приголосний звук: третє — 3-тє, третього — 3-го.

Приклади: 1-ша Південна вулиця, 1-й Болгарський провулок, 3-й завулок 8 Березня, 3-й проїзд Юрія Левади, 3-й Набережний тупик, 2-га Набережна вулиця, 1-й вʼїзд Автомобілістів, 10-та лінія Лесі Українки.

Якщо у складі власної назви є календарна дата, число місяця, порядковий числівник, записаний римськими цифрами — нарощення не додаються. Детальніше про нарощення порядкових числівників можна прочитати у настановах української Вікіпедії.

Номер може не стосуватися повної назви вулиці, а бути частиною власної назви: вулиця 1-ша Плотина, вулиця 2-га Плотина, вулиця 295-ї Херсонської Дивізії, житловий масив Сокіл-1. Іноді повна назва вулиці може складатися лише з номера та родового позначення: 10-та вулиця, 1-й тупик, 24-та лінія, 1-й тупик 24-ї лінії, 15-й мікрорайон.

Утворення від назви основного обʼєкта

Є випадки коли поряд з основною вулицею чи обʼєктом є сусідні пронумеровані «лінії», «проїзди», «квартали» тощо, складником назв яких є назва основної вулиці чи обʼєкта. Такі складні назви записуємо у порядку: номер, родове позначення, повна назва основної вулиці чи обʼєкта у родовому відмінку, наприклад: Набережна вулиця річки Псел, Лівонабережна вулиця річки Камʼянки, 1-й провулок Паркової вулиці, 3-й проїзд Стадіонної вулиці, 2-й проїзд вулиці Рунге, 10-та лінія вулиці Менделєєва, 1-ша Набережна вулиця річки Стрілки, 2-га Набережна вулиця річки Стрілки.

Визначення реквізитів адреси «номер обʼєкта (групи будівель та споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди)», «номер корпусу обʼєкта»

Для нумерування обʼєктів використовуються арабські цифри. Номер обʼєкта може також містити літеру. Літера використовується у разі, коли відсутня можливість забезпечити послідовну нумерацію будівель, розташованих вздовж вулиці (наприклад, у разі будівництва двох чи більше будівель замість однієї, поділу будівель на дві чи більше блокованих).

Для нумерації обʼєктів використовуються великі літери українського алфавіту в такій послідовності: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «И», «К», «Л», «М», «Н», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», «Ю», «Я».

Літера зазначається після номера через дефіс. («-» HYPHEN-MINUS Unicode: U+002D, UTF-8: 2D)

До адреси декількох обʼєктів під одним номером (обʼєктів, що складаються з декількох корпусів) додається номер обʼєкта (корпусу, ділянки або будинку (садового, дачного), гаражу, елінгу, ангару тощо), який позначається арабською цифрою через пробіл після слова, що характеризує обʼєкт («корпус», «гараж» тощо) (наприклад, № 12, корпус 1; № 4, гараж 112).

Реквізит адреси «номер корпусу» (addr:unit=*) може застосовуватися для наявних обʼєктів з поділом на корпуси та для обʼєктів будівництва, що за проєктною документацією визначені як єдиний (комплексний) обʼєкт, та складається з окремо розташованих або зблокованих будівель. Наприклад, корпуси лікарень, навчальних закладів, установ та житлових будинків.

Для обʼєктів, що є окремою частиною обʼєкта (місце, паркомісце або машиномісце, вбудований гараж тощо), застосовується реквізит адреси «номер окремої частини обʼєкта» (addr:door=*) відповідно до розділу «Визначення реквізиту адреси «номер окремої частини обʼєкта» Порядку. Для вбудованих та прибудованих приміщень, господарських будівель та споруд, гаражів, інших обʼєктів у складі садиби, садового, дачного будинку окрема нумерація не застосовується.

Визначення реквізиту адреси «номер окремої частини обʼєкта» (квартири, приміщення, й т.і.)

Окремі частини обʼєкта (квартири, приміщення тощо) нумеруються арабськими цифрами.

Квартири, нежитлові приміщення та місця для паркування (машиномісця) у вбудованих автостоянках у багатоквартирних житлових будинках нумеруються окремо.

Для підземних споруд, підвальних підземних приміщень (зокрема для вбудованих автостоянок, паркінгів) перед номером ставиться літера «п» із зазначенням номера підвального поверху.

Для вбудованих автостоянок, паркінгів тощо машиномісця нумеруються окремо від нежитлових приміщень та квартир із додаванням літер «п/м» перед номером.

Для комунальних квартир та приміщень у гуртожитках у разі потреби до реквізиту адреси «номер окремої частини обʼєкта» додається номер кімнати, яка позначається арабською цифрою (наприклад, квартира 12, кімната 1; приміщення 6, кімната 3).

Обʼєктам переліченим в Додатку Положення адреси не призначаються.

Як мапити

Загальні випадки

Адреса додається до обʼєкта, якому вона належить. Зазвичай це полігон (замкнена лінія чи звʼязок) з теґом теґом building=*, але це може бути також окрема точка або полігон з будь-якими іншими теґами. Див. #Розширене теґування.

Адреса будинку

Номер обʼєкта зазначається за допомогою теґа addr:housenumber=* на (мульти)полігоні споруди, за відсутності будинку на ділянці — на точці, чи на самій ділянці. Див. #Номер обʼєкта | #Адреси без споруд.

Додатково, корисно також додавати частину адреси «назва вулиці»

Див. #Визначення реквізиту адреси «назва вулиці» | #Назва вулиці

Назва вулиці

Частина адреси «назва вулиці» додається за допомогою теґа addr:street=* або addr:place=*. Значення цих теґів має збігатись зі значенням теґа name=* відповідної вулиці чи місця (мікрорайону, кварталу, місцевості).

Докладніше про назви вулиць #Визначення реквізиту адреси «назва вулиці».

Звʼязування будинків та вулиць за допомогою звʼязку assosiatedStreet

Окрім (чи замість) додавання до обʼєктів частини адреси «назва вулиці» можна скористатись адресними звʼязками — Relation:associatedStreet. Не є помилкою застосування обох підходів разом. Адресний обʼєкт може містити частину адреси «назва вулиці» (addr:street=*) і одночасно входити до складу адресного звʼязку.

Назва звʼязку, значення теґу name=* звʼязку, має збігатись зі значенням теґу name=* самої вулиці. Членами звʼязку мають бути відрізки ліній, що позначають вулицю, з роллю Role street, та обʼєкти, що містять частину адреси «номер обʼєкта» — addr:housenumber=*, з роллю Role house.

Розширене теґування

Поштові індекси

Частина адреси «поштовий індекс» зазначається за допомогою теґу addr:postcode=*, він додається до точки чи (мульти)полігону, що позначає обʼєкт, що містить адресу. В значення теґу записується поштовий індекс державного оператора поштового звʼязку «Укрпошта». Застосування цього теґу не є обовʼязковим.

У випадку, коли всі обʼєкти вздовж вулиці мають однаковий поштовий індекс, його варто додавати до адресного звʼязку за допомогою теґу postal_code=*.

Також замісць додавання поштового індексу до кожної окремої адреси чи до адресного звʼязку, можна окреслити територію обслуговування поштового відділення (мульти)полігоном та позначити її як звʼязок boundary=postal_code. Докладніше — boundary=postal_code.

Якщо населений пункт обслуговується одним поштовим відділенням, до (мульти)полігону place=* цього НП додається теґ postal_code=індекс поштового відділення. До будинків і адресних звʼязків НП його додавати не варто.

Номер корпусу

Для обʼєктів, які складаються з декількох корпусів для додавання цієї частини адреси використовується теґ addr:unit=*.

Комплекс будівель, що складається з корпусів зі спільним входом, вхід до якого здійснюється через центральний вхід

Корпуси, об'єднані переходами.svg

контур комплексу (мультиполігон) містить спільні частини адреси

корпуси А, Б, В:

 • addr:unit=корпус А (Б, В - відповідно)
 • building:part=yes
 • name=Західний корпус (тут власна назва корпусу, не є частиною адреси, зазначається за наявності)

центральний вхід до комплексу (вхід у корпусі Б)

Комплекс будівель, що складається з корпусів з власними входами

Корпуси як різні будівлі.svg

контур комплексу (мультиполігон, який складається з набору контурів корпусів) містить спільні частини адреси

корпуси А, Б, В:

 • addr:unit=корпус В (А, Б - відповідно)
 • building:part=yes
 • name=Східний корпус (тут власна назва корпусу, не є частиною адреси, зазначається за наявності)

вхід (входи) до кожного з корпусів позначається теґом entrance=yes, докладніше див #Підʼїзди та входи.

Комплекс будівель, корпуси якого дотичні один до одного (мають спільні стіни)

Корпуси зі спільними стінами.svg

Дивіться #Комплекс будівель, що складається з корпусів з власними входами

Підʼїзди та входи

Багатоквартирні будинки, офісні комплекси й таке інше зазвичай мають кілька входів (підʼїздів), які ведуть до різних квартир, приміщень. Вони позначаються точками на контурі будівлі, які можуть мати наступні теґи:

 • entrance=* — загальний теґ для позначення входів,
 • entrance=staircase — вхід до підʼїзду,
 • entrance=home — вхід до окремого помешкання (наприклад, у приватному будинку).

Додатково можна позначити

 • ref=* — номер підʼїзду
 • addr:flats=* — діапазон квартир, які знаходяться за дверима
 • access=* — доступ до підʼїзду, access=private — якщо є домофон, чи доступ є лише в особи у якої є ключ.


Елемент Опис Теґи
node Третій підʼїзд, у якому знаходяться квартири з 73 по 108 з домофоном entrance=staircase

ref=3

addr:flats=73-108

access=private

node Другий підʼїзд, у якому знаходяться квартири з 41 по 43 і з 45 по 80 entrance=staircase

ref=2

addr:flats=41-43;45-80

node Вхід тільки до четвертої квартири entrance=home

addr:door=4

Позначення адрес окремих приміщень

За наявності докладно замапленого плану споруди (Див. Simple Indoor Tagging), до кожного окремого приміщення, квартири, паркомісця може бути додано частину адреси «номер окремої частини обʼєкта» (Див. #Визначення реквізиту адреси «номер окремої частини обʼєкта» (квартири, приміщення, й т.і.)). Для додавання номерів квартир, приміщень використовується теґ addr:door=*.


Адреси без споруд

За відсутності споруди адреса може позначатись на земельній ділянці. Це такі випадки, коли споруду на ділянці було знесено, або ще не збудовано. (Див. landuse=greenfield, landuse=brownfield). В такому випадку теґ addr:housenumber=* додається до контуру, яким позначено земельну ділянку.

Зважте також на додавання частини адреси «назва вулиці» addr:street=* (або addr:place=*).

Також розгляньте можливість додавання ділянки до адресного звʼязку з роллю Role house.

За неможливості визначити точні межі ділянки (наприклад, якість аерофотознімків занизька, або відсутня інформація про план забудови території), поставте точку десь в середині ділянки, ближче до її центру, та додайте до неї частину адреси «номер обʼєкта» та «назва вулиці», також додайте її до адресного звʼязку.

Якщо у вас є вибір позначити адресу на ділянці (території промислового підприємства, установи чи організації), чи на головній споруді на ній — краще надавати перевагу додаванню адреси саме на головну споруду. Не треба додавати (дублювати) адресу на інші обʼєкти на цій території, якщо вони не мають власної адреси.

Елемент Опис Теґи
area земельна ділянка без споруд (споруди знесено або залишились рештки) в приватному секторі межі якої можна визначити place=plot

landuse=brownfield

addr:housenumber=10

addr:street=вулиця Добрий Шлях

node межі земельної ділянки визначити неможливо addr:housenumber=18-А

addr:street=Лісова просіка

#Адреса будинку | #Назва вулиці | #Звʼязування будинків та вулиць за допомогою звʼязку assosiatedStreet.

Будівлі на розі, що мають адресу по обох вулицях

У випадках знаходження споруди на розі вулиць, вона може мати адресу як по одній, так і по іншій вулиці. Для додавання адрес можна скористатись одним зі способів:

 1. Перша адреса позначається як звичайно, на (мульти)полігоні будівлі, друга адреса додається до адресної точки в середині будівлі, бажано у тій частині будівлі, що знаходиться ближче до потрібної вулиці (Див. #Адреса будинку | #Назва вулиці). Яку адресу додавати до контуру споруди:
  • Найчастіше вживану адресу — на контур, усі інші — на точки;
  • Адресу по більш важливій вулиці — на контур, усі інші — на точки;
  • Адреси по всіх взаємно паралельних вулицях — на контур, усі інші — на точки;
 2. Залишити контур будівлі без адреси, натомість додати адреси до відповідних адресних точок в середині контуру будівлі, кожна точка має бути ближче до відповідної вулиці.
 3. Створити два звʼязки (мультиполігони), по одному для кожної адреси, де один контур будівлі буде членом обох звʼязків. Додати адресу до кожного звʼязку окремо (якщо ви вже знаєте як працювати зі звʼязками).

Під час мапінгу міста або іншого населеного пункту зважте на одноманітність обраного підходу. В майбутньому це полегшить внесення змін та підтримання даних в актуальному стані.

Також зважте на можливість створення (оновлення) адресних звʼязків для доданих чи змінених адрес.

Див. #Звʼязування будинків та вулиць за допомогою звʼязку assosiatedStreet.

Адресація за мікрорайонами, кварталами та т.і.

У випадках, коли частина адреси «назва вулиці» не є лінійним обʼєктом (вулицею, проспектом й т.і), а натомість є назвою місцевості, замість теґа addr:street=* використовується теґ addr:place=*, до якого вноситься назва місцевості. Використання обох теґів одночасно вважається помилкою. Також назва місцевості зазначається в тезі name=* адресного звʼязку. В такому випадку до адресного звʼязку лінійний обʼєкт з теґом highway=* не додається через його відсутність.

Звʼязок Члени звʼязку
type=associatedStreet

name=Покровський житловий масив

name:uk=Покровський житловий масив

addr:housenumber=*

addr:place=Покровський житловий масив

Див. #Адреса будинку | #Назва вулиці | #Звʼязування будинків та вулиць за допомогою звʼязку assosiatedStreet

Вулиці з однаковими назвами у межах міста

Якщо у різних районах міста знаходяться вулиці з тотожними назвами, до адреси варто додавати теґ addr:suburb=* з назвою району, щоб уникнути двозначностей, коли частини адреси «номер обʼєкта» є повторюваними. Теґ addr:suburb=* варто додавати до адресного звʼязку замість його додавання кожному адресному обʼєкту. Крім цього варто окреслити межі районів, позначити їх place=suburb та додати їх назви, це допоможе сервісам геокодування розрізняти адреси в різних районах навіть за відсутності addr:suburb=*. Докладніше про позначення частин населених пунктів дививсь опис теґу place=*.

Звʼязок 1 Звʼязок 2
type=associatedStreet type=associatedStreet
name=вулиця Космонавтів

name:uk=вулиця Космонавтів

name=вулиця Космонавтів

name:uk=вулиця Космонавтів

addr:suburb=Весняний район addr:suburb=Лісовий район

Якщо вулиця починається в одному районі та закінчується в іншому районі і нумерація обʼєктів вздовж неї є консистентною, такого робити не треба.

Будівлі за межами населеного пункту

Приклад, адреса АЗС WOG на трасі Дніпро — Решетилівка, яка знаходиться за межами населеного пункту.

Зазвичай привʼязування вулиць та адрес до населеного пункту відбувається за допомогою принципу геометричної вкладеності. Тобто, вулиця чи адреса відноситься до населеного пункту, коли знаходиться всередині його полігону place=*.

Обʼєкти, що знаходяться за межами населених пунктів, наприклад АЗС, отримують адресу по найближчому населеному пункту, у реквізиті адреси «назва вулиці» зазначається ділянка лінійного обʼєкта між двома роздільними пунктами та значенням кілометражу обʼєкта в межах відстані між роздільними пунктами та словом «кілометр» у відповідному відмінку

 • addr:city=Лобойківка
 • addr:street=дорога Дніпро — Царичанка — Кобиляки — Решетилівка, 43 кілометр,

або замість addr:street використовуємо addr:place, в залежності від конкретних випадків.

якщо є номер обʼєкта

або може бути й назва

або, якщо, немає, а ні номера, а ні назви обʼєкта — nohousenumber=yes.

Примітка, адресу можна дізнатись з чеку АЗС.

Інтерполяція

HouseNumbersInterpolation.png

Якщо немає точки або полігону для кожного номеру будинку вздовж прямої, можливо використати автоматичну інтерполяцію. Для цього малюється ламана, яка сполучає наявні номери будинків (точки з теґом addr:housenumber=*) у порядку їх збільшення. Вона отримує теґ addr:interpolation=*, як на малюнку зліва, і включається до відповідного звʼязку type=associatedStreet з роллю house.

Якщо деякі номери будинків пропущені, малюються дві окремі лінії. Наприклад, при пропущеному номері «13» малюються лінії для будинків 1 — 11 і 15 — 25. Якщо номери будинків пропускаються через однаковий крок, у теґ addr:interpolation=* записується цей крок. Наприклад, якщо на непарній стороні вулиці розташовані будинки з номерами 3401, 3405, 3409 (крок дорівнює чотирьом), то потрібно використовувати addr:interpolation=4. Примітка: addr:interpolation=odd і addr:interpolation=even — окремий випадок addr:interpolation=число, де число = 2, а початок — відповідно парний або непарний.

Якщо номер будинку існує на окремій точці або на окремому полігоні й одночасно є результатом інтерполяції, програмне забезпечення повинно віддавати перевагу окремому номеру будинку як його реальній позиції.

Як показано на малюнку вище, до лінії addr:interpolation=odd/even/all можна додавати точки з нецілим значенням теґу addr:housenumber=* (наприклад, addr:housenumber=14b). Такі точки ігноруються інтерполяцією. Але кінцеві точки лінії addr:interpolation=* мають завжди виконувати правило даної інтерполяції.

Для інтерполяції алфавітних символів у номерах будинків (наприклад, від «7a» до «7f») використовується addr:interpolation=alphabetic. Не можна поєднувати алфавітну інтерполяцію з іншими інтерполяціями. Існує спеціальний випадок для латинських символів, де перший учасник інтерполяції має числовий номер будинку, а наступні — число з буквою, починаючи з A. Наприклад, послідовність «25—25F» значить, що будинки пронумеровані так: 25, 25A, 25B, …, 25F.

Приклад згідно з прийнятим форматом — будинок знаходиться запитом «15, Козацька вулиця, Рогань»: https://www.openstreetmap.org/search?query=15%2C%20Козацька%20вулиця%2C%20Рогань

Використання інтерполяції при частковому огляді

Для позначення точності інтерполяції й відсутності номерів будинків, зібраних під час огляду на місцевості, використовується теґ addr:inclusion=*:

 1. Не всі будинки намальовані зараз, але кінцеві точки вулиці були оглянуті
 2. Кінцеві точки вулиці невідомі, але можливий ряд може бути передбачений
 3. Номери будинків відсутні або ушкоджені до невпізнання, тому інтервал не може бути правильним
 4. Використовуються дані US TIGER для індикації всіх можливих адрес у комплексі; корисно для навігації до найближчого комплексу, де огляд не проводився

Теґ addr:inclusion=* позначає точність даних:

 • addr:inclusion=actual – кожному номеру з адресної інтерполяції відповідає реальний будинок. Це значення за замовчуванням (використовується, якщо теґ відсутній)
 • addr:inclusion=estimate – адресна інтерполяція може містити номери будинків, які в реальності не існують через вищезазначені причини 1—3. Огляд був проведений і координати адреси можуть бути розраховані з точністю до кількох земельних ділянок від справжнього місця розташування будинку
 • addr:inclusion=potential – заданий повний діапазон всіх можливих адрес у комплексі, хоча в реальності може не бути достатньо місця для комплексу з таким діапазоном номерів будинків. Дані інтерполяції з US TIGER можуть бути прикладом, де розрахунок координат адреси може бути проведений тільки з точністю до одного комплексу


Перехідні положення

З набуттям сили цих Рекомендацій щодо додавання адрес (частин адрес), положення Угоди про порядок слів у назві в частині назв вулиць та інших топонімів, що беруть участь у формуванні адреси, втрачають силу. Певний час в даних існуватимуть дані, що відповідають положенням Угоди так і цим Рекомендаціям, ви можете вільно змінювати застаріле теґування новим, але слідкуйте за тим, щоб дані в будь-якому випадку залишались актуальними.

Назви що записані за старими (зліва) і новими (справа) рекомендаціями
Родове позначення у кінці назви Природний порядок слів у повній назві
Айдарівська вулиця Айдарівська вулиця
Бічний провулок Бічний провулок
Соборна площа Соборна площа
Дніпровська набережна Дніпровська набережна
Торецько-Набережна вулиця Торецько-Набережна вулиця
Донецьке шосе Донецьке шосе
Конотопський тупик Конотопський тупик
Європейський бульвар Європейський бульвар
Ломівський житловий масив Ломівський житловий масив
Юзикове урочище Юзикове урочище
Лісова просіка Лісова просіка
Шевченка вулиця вулиця Шевченка
8 Березня провулок провулок 8 Березня
Незалежності майдан майдан Незалежності
Свободи площа площа Свободи
імені В. Стефаника набережна набережна імені В. Стефаника
Грузевича узвіз узвіз Грузевича
Червона Балка тупик тупик Червона Балка
Соколова Гора урочище урочище Соколова Гора
Сокіл-1 мікрорайон мікрорайон Сокіл-1
Лужки просіка просіка Лужки
1-ша Південна вулиця 1-ша Південна вулиця
1-й Болгарський провулок 1-й Болгарський провулок
3-й 8 Березня завулок 3-й завулок 8 Березня
3-й Набережний тупик 3-й Набережний тупик
2-га Набережна вулиця 2-га Набережна вулиця
1-й Автомобілістів вʼїзд 1-й вʼїзд Автомобілістів
10-та Лесі Українки лінія 10-та лінія Лесі Українки
Набережна Псел річки вулиця Набережна вулиця річки Псел
Лівонабережна Камʼянки річки вулиця Лівонабережна вулиця річки Камʼянки
1-й Паркової вулиці провулок 1-й провулок Паркової вулиці
3-й Стадіонної вулиці проїзд 3-й проїзд Стадіонної вулиці
2-й Рунге вулиці проїзд 2-й проїзд вулиці Рунге
1-ша Набережна Стрілки річки вулиця 1-ша Набережна вулиця річки Стрілки
2-га Набережна Стрілки річки вулиця 2-га Набережна вулиця річки Стрілки
10-та Менделєєва вулиці лінія 10-та лінія вулиці Менделєєва

Посилання


 1. 1.0 1.1 Стаття 26³ «Адреса об’єкта нерухомого майна» Закону Про регулювання містобудівної діяльності.
 2. Стаття 26⁴. Особливості присвоєння, коригування адреси після запровадження електронної системи щодо об’єктів, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано до запровадження такої системи Закону Про регулювання містобудівної діяльності.