Hu:Key:railway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway
Mapping-Features-Railroad-With-Station.png
Leírás
Sínen haladó közlekedési eszközök útvonalának térképezésére használjuk. Edit or translate this description.
Csoport: Railways
Használható elemtípusok
használható pontokonhasználható vonalakonnem használható területekenhasználható kapcsolatokon
Dokumentált értékek: 43
Hasznos kombinációk
Státusz: de facto

Wikidata

Használata

Searchtool right.svg Lásd még: Railways(en)

A railway (vasút) címke vonatok(en), metró(en), HÉV, villamos(en) és más kötött pályás (sínen közlekedő) járművek útvonalának térképezésére használható.

Értékei

Vasút

A 'railway' címke vasutak, és az ezzel kapcsolatos dolgok jelölésére szolgál. Lásd még landuse=railway.

Kulcs Érték Alapelem Magyarázat Megjelenítés Fotó

Vágány

railway abandoned vonal Felhagyott/elbontott: egykori vasútvonal vagy vonalszakasz amit elbontottak vagy az infrastruktúrát a természet visszafoglalt. A megjelölés nem használandó, ha már más célra használják, pl. kerékpárút. currently not rendered by osm-carto
Abbey Barn Lane Bridge, High Wycombe, Buckinghamshire.jpg
railway construction vonal Építés alatt lévő vasútvonal.
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused vonal Használaton kívüli: olyan vasútvonal vagy vonalszakasz, amit már huzamosabb ideig nem használtak, de az infrastruktúra megmaradt. Alternatív jelölésért lásd disused=yes.
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular vonal Kábelvontatású, emelkedőn közlekedő vasút. Sok esetben tursztikai célokat szolgál, segítségével könnyen megközelíthetőek különféle hegyi látványosságok.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail vonal Általában motorvonatokkal kiszolgált helyközi közlekedésre használt vasútvonal (pl. HÉV, helyiérdekű vasút vagy vasút-villamosvonal településen belüli szakasza)
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature vonal Minivasutak, amelyek a keskeny nyomtávú vasutaknál is szűkebbek, és utasokat szállítanak. Jellemzően parkokban találhatóak.
Rendering-railway miniature.png
3871553552 f2204c3d83 o.jpg
railway monorail vonal Egysínű vasút: különleges vasút, amely egy robosztus, pilléreken álló pályán halad.
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge vonal Keskeny nyomközű vasút
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved vonal Megőrzött: általában turisztikai célból fenntartott vasútvonal, amelyen menetrendszerű közlekedés nincs.
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail vonal Vasút
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway vonal Metró (városi gyorsvasút)
Rendering-railway subway.png
800px-Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram vonal Villamos (közúti vasút)
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

További tulajdonságok

bridge yes vonal A vasút valamilyen út, vízfelület vagy más vasútvonal felett halad át.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes vonal Bevágás, a vasútvonal a talajszintnél határozottan mélyebben halad.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
vonal Villamosítás: felsővezetékes áramellátás
rail: áramellátás harmadik sínből
yes: villamosított vonal (de nincs további információ)
no: villamosítatlan vonal
Overhead power lines.jpg
embankment yes vonal Töltés: a vasútvonal a talajszinthez képest határozottan kiemelkedve halad.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> vonal Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] vonal Villamosított vasút esetén a frekvencia, egyenáram esetén 0. Lást még a voltage címkét.
Wave frequency.gif
railway:track_ref number vonal Track number
Gleis 101.jpg
service crossover vonal Vágánykapcsolatban fekvő rövid vágányszakaszok.
Rendering-railway rail service.png
Crossover.png
service siding vonal Megelőzővágány, amely általában párhuzamosan fut a fővágánnyal, azzal kapcsolódik.
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur vonal Iparvágány egy vállalat vasúti kapcsolatát biztosítja az állomáshoz vagy vasútvonalhoz.
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard vonal Rakodóvágány: Vágányok egy vasúttársaságon belül rakodási műveletek elvégzésére.
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes vonal A vasútvonal föld alatt halad. Metróvonalak esetén mindig meg kell adni.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks number vonal Egymáshoz közel haladó párhuzamos vágányok száma, amennyiben egyben vannak jelölve. Ha nincs megadva, jelentése ismeretlen és alapértéke 1.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
freight
industrial
military
tourism
vonal Felhasználási mód:
main line: fővonal
branch line: mellékvonal
industrial: ipart, bányát, erőművet stb. kiszolgáló vonal
military: katonai létesítményt kiszolgáló vonal
tourism: turisztikai célú vonal
voltage number vonal Villamosított vonalak esetén a hálózati feszültség. Lásd még a frequency címkét.
Symbole voltmetre.png

Megállók

railway halt pont Vasúti megállóhely: olyan, általában csak személyforgalomra kiépített hely, ahol a nyíltvonali vágányo(ko)n kívül más vágány nincs.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position pont The position on the railway track where the train (its center) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
Bus prumyslova.jpg
public_transport platform pont vonal terület A sínnel párhuzamosan kell használni, jelezve azt, hol vannak a peronok. Arról is tájékoztat, hol lehet másik peronra átjutni, vagy belépni az állomásra, azért gyalogúttal kell őket összekötni. Útvonaltervezéshez is nagyon hasznos.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform vonal terület This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station pont terület Railway passenger only station.
Paddington Station.jpg
railway station pont terület Vasútállomás (Más nyelveken).
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance pont Metrókijárat: a bejárat egy metróállomáshoz, általában a felszínről megy a föld alá.
Subway-entrance-12.svg
Madrid-metro-1.jpg
railway tram_stop pont Villamosmegálló: egy hely, ahol az utasok beszállhatnak/kiszállhatnak egy villamosból.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Vasúthoz kapcsolódó elemek

railway buffer_stop pont Ütközőbak: a csonkán végződő vágányok végén kialakított szerkezet, amely szükség esetén a vonatszerelvényt megállítja (ide sorolható jobb híján a földkúp is). currently not rendered by osm-carto
Stootblok (staal).jpg
railway derail pont Kisiklasztó saru: biztonsági célokat szolgáló szerkezet, amely alaphelyzetben a rajta engedély nélkül áthaladó vasút járművet kisiklasztja. currently not rendered by osm-carto
US derail detail.JPG
railway crossing pont Gyalogos átjáró: egy pont, ahol a gyalogosok átkelhetnek.
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing pont Vasúti átjáró: egy pont, ahol a vágányok és közutak keresztezik egymást.
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
landuse railway terület Vasúti terület: vasutak és vasútállomások körüli terület. Rendering-area-landuse-industrial.png same rendering as landuse=industrial, but without border (see above)
Illustration of Rail.jpg
railway signal pont Bármilyen célt szolgáló, helyhezkötött vasúti jelző. currently not rendered by osm-carto
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch pont Full connections between railways (aka 'points'). currently not rendered by osm-carto
Railway switch.JPG
railway railway_crossing pont Crossing rails with no interconnection. currently not rendered by osm-carto
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
railway turntable pont terület Fordítókorong: egy vasúti jármű álló helyzetben történő megfordítására használják. pont: currently not rendered by osm-carto

terület: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse terület Félköríves épület, mozdonyok kiszolgálására, több állással. Without building=*: currently not rendered by osm-carto

With building=*: same as building=*

5843873292 81e16dea1f z d.jpg
railway traverser pont terület These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table. pont: currently not rendered by osm-carto

terület: currently not rendered by osm-carto

Schiebebuehne 01.jpg
railway wash pont terület A Railroad car wash currently not rendered by osm-carto
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway user defined pont vonal Néhány további értékhez lásd a Címkefigyelőt. – – – – – –

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

A táblázat fordítását ezen az oldalon szerkesztheted.