Pl:OpenRailwayMap/Tagowanie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ta strona zawiera opis tagowania OpenRailwayMap.

The tagging scheme below is kept highly generic in order to be applicable internationally. More information on specific details for certain countries (such as signals, operating procedures), including illustrated examples, are available at country-specific tagging.

Dla wielu tagów jest ustalona pewna domyślna wartość, która powinna być przyjęta przez aplikacje, gdy dany tag nie jest ustawiony — aplikacje powinny założyć, że domyślna wartość jest prawidłowa. Jeśli domyślna wartość tagu jest zgodna z rzeczywistą, nie musisz go dodawać, ale możesz to zrobić, żeby pokazać, że o nim nie zapomniałeś i żeby zapobiec konfliktom między aplikacjami.

Schemat tagowania

Infrastruktura

Tory

linia Każdy tor jest traktowany osobno. Dwutorowe linie muszą być oznaczone jako dwa osobne tory. Tagi takie jak tracks=* nie są uwzględniane przez OpenRailwayMap, ponieważ każda zmapowana droga jest traktowana jako pojedynczy tor.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway rail Aktywny tor Tor który jest używany w regularnym ruchu.
proposed Planowany tor Planowany tor, ciągle w fazie projektowej (jeszcze nie budowany).
construction Tor w budowie Można użyć construction=* do dokładniejszego opisu. Przyjmuje on wartość ustawianą dla railway=* np. railway=construction i construction=narrow_gauge.
disused Nieużywany tor Tor ciągle istnieje, choć nie jest używany. Może być zarośnięty.
abandoned Rozebrany tor Tor (bądź jego podtorze) jest wciąż widoczny, lecz nie może obsługiwać ruchu kolejowego. Pozostałości po nim stanowią nasypy, rowy, mosty i tunele.
razed Overbuilt track A former track that has been built upon. While some remains might still be seen, the former route is subject to educated guesses for the most part.
narrow_gauge Wąskotorowy tor Tor którego rozstaw jest mniejszy niż typowy dla tego kraju. Do zdefiniowania rozstawu użyj gauge=*. Dla torów z trzema szynami używamy tagu railway=rail a dwa rozstawy podajemy za pomocą gauge=*, odseparowane od siebie za pomocą średnika (np. 1435;1000).
light_rail Suburban train/City railway City railway and tramlike underground or suburban trains. They mostly match a heavy train, but differ in power system, it's own signals and a special vehicle fleet (such as "S-Bahn" Hamburg and Berlin, Hamburger Hochbahn). It hardly crosses road traffic.
subway Metro Podziemna kolej w większych miastach, zasilana głównie z trzeciej szyny. Posiada własne pojazdy i system sygnalizacji. Czasami także wychodzi na powierzchnię. Nie używaj tego tagu dla zwykłej kolei, która częściowo idzie pod ziemią!
tram Tram Mostly overground on-street laid tracks. It's common that vehicles like motorcars can share traffic lanes with trams. Some special railways similar to trams might be also mapped using this tag. Larger parts of tram tracks can also go underground. Some tram routes also use ordinary railway tracks. These should me mapped as ordinary railway tracks.
miniature Miniaturowa kolej Małe kolejki w parkach, na pokaz lub jako atrakcja turystyczna. Przeważnie wąskotorowe (do 600mm).
name <nazwa linii> Nazwa linii kolejowej Nazwa linii kolejowej np. Linia Hutnicza Szerokotorowa. Używaj tego tagu tylko dla oficjalnych nazw. Nie powinieneś wprowadzać opisów takich jak Rzeszów - Stalowa Wola lub nazw torów wewnątrz stacji typu Tor 5. Zobacz Names#Name_is_the_name_only.
description <opis linii> Opis linii kolejowej Nazwa linii kolejowej która jest bardziej opisowa niż name=* (zobacz Names#Name_is_the_name_only), np. Rzeszów - Stalowa Wola lub Tor 5.
ref <numer linii> Numer linii kolejowej Numer referencyjny linii kolejowej która przebiega po torze.
railway:track_ref <numer toru> Numer toru Numer toru wewnątrz stacji kolejowej.
historic railway Historyczny tor kolejowy Powinien być używany razem z railway=disused, railway=abandoned, i railway=razed. no
railway:preserved yes/no Preserved Railway Track Heritage railways or railways which are operated with the aim to preserve the historical state (vehicles, buildings, signalling). Usually (but not necessarily) such tracks are operated by railroad museums for the purpose of tourism, although there are also lines with regular public transport with historic trains (e.g. Harz narrow gauge railways) or trolley routes. This Tag replaces railway=preserved. no
usage Uwaga: wewnątrz obszaru stacji kolejowej, używaj usage=* tylko dla głównych torów (nie dla siding, yard itd.). Dotyczy to także skrzyżowań i mijanek poza stacją kolejową. Zawsze używaj tych tagów tylko dla głównych torów. As an exemption, you may use usage=industrial on siding and yard tracks, and crossovers in industrial areas such as harbours and mines.
main Główna linia Główna linia, przeważnie dwutorowa i zelektryfikowana. Używaj tego tagu tylko dla linii z wysoką maksymalną prędkością i dużym ruchem. Przejazdy kolejowe są zwykle na różnych poziomach.
branch Odgałęzienie Odgałęzione linie. W większości są jednotorowe, niezelektryfikowane i z małą maksymalną prędkością. Przejazdy kolejowe często są na tym samym poziomie co tory.
industrial Linie przemysłowe Linie te obsługują transport. W większości znajdują się w dużych portach lub obszarach przemysłowych. Często należą do tych firm. As an exemption, you may use usage=industrial on siding and yard tracks, and crossovers in industrial areas such as harbours and mines.
military Tory używane przez wojsko Najczęściej znajdują się pomiędzy stacjami kolejowymi a składami amunicji.
tourism Tory używane Linie używane tylko turystycznie, często w użyciu tylko latem. Lubią je uruchamiać muzea żeby prezentować stare pociągi.
test Tor testowy Tor używany do testowania nowych pojazdów.
highspeed yes/no Szybka linia Czy jest to linia dużych prędkości (z dozwoloną prędkością ponad 200km/h)? Such lines may have balastless/slab track and usually have no level crossings. Większość ruchu to długodystansowe pociągi pasażerskie, dedykowane szybkie pociągi (takie jak ICE, TGV lub Thalys). no
railway:tilting yes/no Tilting Czy ten tor jest przeznaczony dla pociągów z wychylnym pudłem (używanym do szybszego pokonywania zakrętów)? no
lit yes/no Oświetlenie Tor jest oświetlony? no
electrified yes Elektryfikacja Używamy dla zelektryfikowanych torów
no Niezelektryfikowany Używamy dla niezelektryfikowanych torów.
contact_line Sieć trakcyjna Używamy dla torów z siecią trakcyjną nad torami.
rail Szyna zasilająca Używamy dla torów z trzecią szyną zasilającą.
ground-level_power_supply ground-level power supply Used for tracks electrified with ground-level power supply.
electrified:rail top/side/bottom Typ kontaktu Typ kontaktu z trzecią szyną.
deelectrified yes De-electrified Używamy dla torów które były kiedyś zelektryfikowane ale teraz już nie są.
contact_line Sieć trakcyjna Używamy dla torów z siecią trakcyjną nad torami.
rail Szyna zasilająca Używamy dla torów z trzecią szyną zasilającą.
voltage <napięcie w Woltach> Napięcie Napięcie sieci zasilającej pociągi. Current Systems
frequency <częstotliwość w Hercach> Częstotliwość Częstotliwość sieci zasilającej pociągi. Użyj 0 dla prądu stałego. Więcej informacji 0
gauge <Dystans między szynami w milimetrach> Rozstaw Odległość pomiędzy szynami. W Europie przeważnie 1435mm. Rozstaw szyn 1435
embedded yes Embedded Rail Used for tracks that are embedded in any sort of pavement. This is often for level crossings, but it can also be seen for street running, embedded slab track, or other such anomalies.
pavement Pavement Embedded Rail Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are the same pavement material.
metal Metal Cover Plate Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are covered with a metal plating.
wood Wood Cover Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are covered or filled with wood planks. This is an older method that's largely replaced because of rot.
plastic Plastic Cover Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are covered or filled with plastic.
railway:rail jointed/continuous Connection of rails What type of rail it is. It is either jointed track, which is bolted together at joints by joint bars/fishplates, or continuously-welded rail, where the joints are welded together to form a single rail that is often several miles long.
railway:etcs <ETCS-Level> / yes/no ETCS Linia jest wyposażona w ETCS? If so, the ETCS Level may also be specified. no
railway:track_class <track class> Track Class The Track class of the railway line, see Track classes
railway:atc yes/no Automatic Train Control Is the track equipped with Automatic Train Control? no
railway:pzb yes/no PZB Linia jest wyposażona w PZB? no
railway:lzb yes/no LZB Linia jest wyposażona w LZB? no
railway:integra_signum, *:evm, *:aws, *:gwatp, *:atb, *:kvb, *:ls, *:selcab, *:ebicab, *:zbs, *:shp, *:scmt, *:alsn, *:tpws, *:atb-eg, *:atb-ng, *:atb-vv, *:tvm, *:bacc, *:gw_atp, *:crocodile, *:memor, *:memor2, *:memor2+, *:tbl1, *:tbl1+, *:tbl2, *:rs4, *:asfa, *:asfa_fac, *:asfa_200, *:asfa_200_ave, *:zub121, *:eurozub, *:gnt yes/no Other train protection systems Is the line equipped with other train protection systems? no
loading_gauge <Loading Gauge> Loading Gauge The allowed loading gauge,which defines the maximum size of the vehicles, see Loading gauge. This tag replaces structure_gauge=*.
metre_load <metre load in tons per metre> Metre Load The maximum allowed weight per metre of rolling stock in tons per metre. Please mind that this tag is spelled in British English with "re" at the end.
axle_load <axle load in tons> Axle Load The maximum allowed axle load of rolling stock in tons.
railway:ballastless yes/no Slab Track Is the trackbed supported by ballast or not? no
rack yes/no Rack (Cog) Railway Is the railway equipped with a rack system or not? no
riggenbach Riggenbach System The rack system used is the Riggenbach System.
strub Strub System The rack system used is the Strub System.
abt Abt System The rack system used is the Abt System.
locher Locher System The rack system used is the Locher System.
riggenbach-klose Riggenbach-Klose System The rack system used is the Riggenbach-Klose System.
marsh Marsh System The rack system used is the Marsh System.
von_roll Lamella (Von Roll) System The rack system used is the Lamella System, also known as the Von Roll System.
railway:traffic_mode mixed Ruch mieszany Linia jest regularnie używana przez pociągi pasażerskie i towarowe. mixed
passenger Ruch pasażerski Linia dedykowana dla pociągów pasażerskich (może mieć jakieś wyjątki).
freight Ruch towarowy Linia dedykowana dla pociągów towarowych (może mieć jakieś wyjątki).
maxspeed <Maksymalna prędkość w km/h>} Maksymalna prędkość Maksymalna dozwolona prędkość na sekcji toru (w km/h). Dla dynamicznych prądkości (sygnały) powinna być podana największa prądkość. Prędkość dla różnych kierunków może być zdefiniowana jako maxspeed:forward=* i maxspeed:backward=*.
maxspeed:tilting <Permissible speed kph>} Maximum speed for tilting trains Maximum speed for trains equipped with tilting system. Used mainly in curves, where tilting allows for greater maximum speeds. If this is dependent on other conditions, for example daylight, wind speed etc. enter the highest possible speed limit. Speeds for directions can be defined by maxspeed:tilting:forward=* and maxspeed:tilting:backward=*.
service Uwaga: używaj tagu service=* dla wszystkich torów, które nie są głównymi, czyli dla wszystkich sidings, crossvers, yard tracks, spurs etc.
yard Yard track Tory głównie na stacji kolejowej używane przez spółki do sprzęgania i rozprzęgania pociągów. Często ponumerowane (użyj railway:track_ref=* ).
siding Siding track Tory równoległe do głównych, najczęściej występują na stacji kolejowej, używane są do wyprzedzania. Często przy nich są perony. Główne tory nie powinny być tagowane przy użyciu service=*.
spur Spurs Mostly short tracks leading from railway lines to industrial areas. When there are more complicated systems of spur tracks, consider using also other tags from category service=*.
crossover Crossover track Short tracks, that are used by trains to change from one main track to the other. To be found only on double or more tracked railways. Often found in stations and at (crossover) junctions.
railway:radio analogue/gsm-r Radio pociągowe Jaki system radiowy jest używany na tej linii? gsm-r
operator <Nazwa operatora> Operator Operator toru (infrastruktury, nie pociągu).
embankment yes/no Nasyp Tor jest podniesiony z użyciem ziemi lub betonowej tamy? no
cutting yes/no Wykop Tor znajduje się na obniżonym terenie? no
railway:preferred_direction Warning: The direction of OSM-ways DOES matter! This tag is important for routing, it tells the software which track of a multi-track line should be preferred. Not especially important in railway stations (allowed directions may change there).
forward Normal direction of running equal to OSM way The normal direction of running on this track is equal to the direction of the OSM way (for multi-track lines only).
backward Normal direction of running against OSM way The normal direction of running on this track is against the direction of the OSM way (for multi-track lines only).
both No preferred direction There is no preferred direction of running; trains on this track run in both directions. This tag is used for single-track lines. Multi-track lines with bidirectional traffic are tagged with forward oder backward.
railway:bidirectional Warning: The direction of OSM-ways DOES matter! This tag is important for routing, it tells us, whether it is possible to navigate this track in wanted direction. Not especially important in railway stations (allowed directions may change there).
regular Regular bidirectional operation The track is equipped with signalling in both directions and can see rail traffic in both directions.
signals Signalized wrong line operation Each track of a multitrack line is equipped with signalling only in one direction. Usually trains do not use the "wrong" track. Under special circumstances like construction works on the normal track, trains can take the "wrong" track running in the opposite direction.
possible Falschfahrt möglich Each track of a multitrack line is equipped with signalling only in one direction and the signals do not offer a possibility for trains to run on a track in the opposite "wrong" direction.
start_date <date> Date of inauguration The date at which a line (or a track) went into service. For information on its syntax, see start_date=*
end_date <date> Date of closedown The date at which a line (or a track) went out of service. More information on its syntax is, again, available end_date=*
incline up/down/<slope> Slope The slope (inclination) of track, in its direction. This tag can either carry a numeric value or up/down More information
railway:interlaced yes/no Gauntlet/interlaced track This track is part of a Gauntlet track (also known as interlaced track). Please map all involved tracks as independent OSM ways. no
railway:passing_prohibited left/right/yes/both/no Passing prohibited Trains must not pass with other trains on the left/right/any/both neighbouring tracks on this section because there is not enough space between the tracks or the tracks are interlaced. no
workrules working rules Describes which working rules (usually a law) applies on this track. For possible values see workrules=*

Mosty

liniarelacja Can be tagged as a way, in addition to be added to a Bridge Relation to represent the entire bridge.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
bridge yes/cantilever/covered/movable/trestle/viaduct Bridge Type What kind of bridge carrying the track is. Remember to create separate ways and add them to a bridge relation if the bridge span has a movable bridge at the center. If none of the defined types, enter yes. no
bridge:movable bascule/lift/swing Movable Bridge Type Only tag this if the bridge is tagged as bridge=movable.
layer <warstwa> Warstwa Położenie (w poziomie) w stosunku do innych mostów i udogodnień. 1
bridge:name <Nazwa mostu> Nazwa mostu Nazwa mostu.
image <URL> Zdjęcie Adres do zdjęcia mostu (Jeśli to możliwe to zdjęcia powinny pochodzić z Wikimedia Commons). Proszę używać tylko dla ważniejszych mostów a nie dla jakiś małych (np. skrzyżowanie z małym strumykiem). In general it's considered useful to have an image, when there is a Wikipedia article about the bridge.
bridge:wikipedia <kod języka>:<nazwa artykułu> Artykuł w Wikipedii Artykuł o tym moście. Proszę używać formatu <kod języka>:<nazwa artykułu>

Tunele

liniarelacja

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
tunnel yes Tunel Tor jest w tunelu no
layer <warstwa> Warstwa Położenie (w poziomie) w stosunku do innych tuneli i udogodnień. -1
tunnel:name <nazwa tunelu> Nazwa tunelu Nazwa tunelu
image <URL> Image Adres URL do zdjęcia tunelu (jeśli to możliwe to zdjęcia powinny pochodzić z Wikimedia Commons).
tunnel:wikipedia <kod języka>:<nazwa artykułu> Artykuł w Wikipedii Artykuł o tym tunelu. Prosze używać formatu <kod języka>:<nazwa artykułu>

Można także używać Tunnel Relation.

Zwrotnice

węzeł W OpenStreetMap, zwrotnice są punktami łączenia dwóch torów kolejowych. Są one zdefiniowane za pomocą następujących tagów:

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway switch Zwrotnica Główny tag dla zwrotnicy kolejowej. Bez tego skrzyżowanie dwóch torów może zostać zinterpretowane jako a flat (passive) crossing or a slip switch.
ref <zwrotnica> Numer referencyjny Numer identyfikacyjny/referencyjny zwrotnicy. W wielu przypadkach powinien być zapisany na napędzie zwrotnicy lub switchpoint light.
railway:local_operated yes/no Sterowana lokalnie? Zwrotnica jest sterowana lokalnie (e.g. manually through a lever?) czy rather sterowana zdalnie z nastawni? no
railway:switch:electric yes/no Napęd elektryczny Zwrotnica jest przestawiana elektrycznie (za pomocą pewnego rodzaju napędu)? yes
railway:radius <Divering track radius in m> The radius of the diverging track.
railway:maxspeed:straight <Speed> Permissible speed on the the straight track The maximum permissible speed (in kph) on the straight track. If using miles per hour, prefix with mph:.
railway:maxspeed:diverging <Speed> Maximum permissible speed on the diverging track. The maximum permissible speed (in kph) on the diverging track.
railway:turnout_side left/right Side of Turnout Specifies on what side of the switch the new track branches out on. Unnecessary on Three-way, Wye, and Double Slip switches. For curved turnouts, this is typically the track with a smaller curve radius (a sharper curve).
railway:switch default Default switch Default switches with a straight and a curved track as well as curved switches. default
three_way Three-way Switch A switch with two branching tracks, instead of the typical one.
single_slip Single Slip Switch A combination between a switch and a crossover, but only provides a single switching direction. X-shaped points where you can go straight or curved from one track.
double_slip Double Slip Switch A combination between a switch and a crossover, that provides switching in two directions unlike the Single Slip. X-shaped points where you can go straight or curved from either track.
wye Wye Switch A switch where the trailing ends curve symmetrically away from each other.
abt Abt Switch In funiculars, an automatic switch that allows the cars to pass each other.
railway:switch:resetting yes/no Resetting switch Does this switch automatically resets to a default position?
railway:switch:configuration inside/outside Switch Blade Location Are the switch blades located on the inside of the switch or the outside (e.g.: Outside Slip Switch.
railway:switch:movable_frog yes/no Movable Frog Is the frog movable (e.g.: in a Swingnose Crossing) or fixed? no
railway:switch:heated yes/no Switch Heating Is the switch being heated at temperatures below 0°C to prevent freezing?

Skrzyżowania

węzeł Skrzyżowanie jest miejscem gdzie na jednym poziomie krzyżują się dwa tory, ale bez możliwości zmiany trasy.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway railway_crossing Skrzyżowanie Użyj tego tagu na wspólnym węźle.

Wykolejnice, pułapki, punkty zaczepienia

Wykolejnica węzeł to urządzenie na torze, które chroni inne tory przed nieautoryzowanym ruchem, wykolejając je.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway derail Wykolejnica Urządzenie umieszczone na torze w celu ochrony toru przed nieautoryzowanym ruchem przez wykolejenie go. W przypadku, gdy wykolejenie znajduje się fizycznie w tym samym miejscu co sygnał (railway=signal), wtedy nie można ich umieścić w tym samym węźle, ponieważ sygnał i wykolejnica mają wartości tego samego klucza.
railway:derail wedge Klin Klin służący do wykolejenia pojazdu, jest umieszczany na torach bocznicy i przesuwny się bez upoważnienia. Używany w Niemczech i USA.
trap_point pułapka Przekładnia ślepa, wykorzystywana do wykolejenia pociągu który minie sygnał stopu. Używana w Wielkiej Brytanii, a nie w Niemczech.
catch_point śley tor "Punkty zaczepienia używane tam, gdzie tor podąża za wznoszącym się stopniem. Są one używane do wykolejenia (lub "złapania") wszelkich nieautoryzowanych pojazdów poruszających się po pochyłościach." (Wikipedia:Catch_points)
railway:local_operated yes/no Locally Operated Czy ten przerzutnik działa lokalnie (np. ręcznie przez dźwignię), czy raczej zdalnie sterowany ze skrzynki sygnałowej? no
ref <designation> Przeznaczenie Nazwa/numer przekładni wykorzystywanej przez linie kolejowe, która często znajduje się na dźwigni lub siłowniku.

Kozły oporowe

węzeł Kozioł oporowy zapobiega stoczeniu się składu z końca toru. W większości przypadków powinien być otagowany na węźle końcowym toru, ale zdaża że znajduje się on także na środku toru, więc wtedy powinien być zaznaczony na swojej prawdziwej pozycji.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway buffer_stop Kozioł oporowy

Track clear detectors

węzeł Train detection systems for the use of block signalling, such as an axle counter or a track circuit. They should be mapped as a node on the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway vacancy_detection Train clear detector A pair of devices located at the beginning and end of a signal block, with the purpose to detect the presence of a train in the block.
railway:vacancy_detection insulated_rail_joint Track Circuit The electrical isolation of each signal block from each other and parallel rails. When the train passes over the block, the wheel and axle completes the circuit and energizes the signal relay. This should be mapped at the relay on one end, or where the electricity is supplied at the opposite end.
axle_counter Axle Counter Pair of devices used to compare how many axles enter and exit a signal block.

Obszary kolejowe

obszar Areas used by railway companies such as stations, yards, etc.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
landuse railway Railway territory Areas used by railway companies such as stations, yards, etc.

Przejazdy kolejowe

węzeł Level crossings are grade-level crossings of road and rail. Each crossing point is to be tagged by the following crossing tags:

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Level crossings no longer in use may be tagged by disused: and abandoned:. (Example: disused:railway=level_crossing).
railway level_crossing Level crossing A level crossing. In this scheme, there is no difference between road and footway crossings since there is not only often a smooth transition in between but also since this information can be derived from the ways involved.
crossing:barrier half/double_half/full/gate/yes/no Barriers double half boom gates], full boom gates, gates (UK), any type of gate (yes), no barriers no
crossing:light yes/no Light signal Is there a warning light at the crossing? yes
crossing:saltire yes/no Saltire Does the crossing have saltires? yes
crossing:on_demand yes/no On-demand crossing Is this a level-crossing that is usually closed and is only opened on demand (German "Anrufschranke"). no
crossing:bell yes/no Ostrzeżenie dźwiękowe Is there an audio warning, such as a bell? no
crossing:chicane yes/no Chicane Is there any barrier that forces pedestrains to look in both directions before reaching the actual tracks? (German Wikipedia) no
railway:position <Kilometer/Mile> Position Rounded position, such as 12.3. Might be depicted on signals or technical buildings next to the crossing. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <Kilometer/Mile> Exact Position Exact position of the level-crossing, such as 12.345. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:ref <Number> Designation Internal designation of the crossing, not to be used for informal names or positions.
ref:fra_crossing <string> FRA Crossing Reference ID The code by which the Federal Railway Administration refers to this crossing by in their Crossing Inventory. Only applicable in the United States.
crossing:supervision no/camera/attendant/automatic/phone Type of supervision no supervision/camera/attendant/automatic (technical equipment which checks that no vehicles/persons remain on the tracks)/phone (used on on-demand crossings) no
crossing:activation automatic/remote/local Type of activation automatic (contacts)/remote (train director)/in field (attendant/train staff)
railway:level_crossing:closure:average average closure time average time the crossing stays closed
railway:level_crossing:closure:min minimum closure time
railway:level_crossing:closure:max maximum closure time

Small crossings

węzeł Small crossings are crossings of footways and rail inside train station for passengers. Each crossing point is to be tagged by the following crossing tags:

Key Value Property Description Default value
Note: Crossings no longer in use may be tagged by disused: and abandoned:. (Example: disused:railway=level_crossing).
railway crossing Level crossing A level crossing. In this scheme, there is no difference between road and footway crossings since there is not only often a smooth transition in between but also since this information can be derived from the ways involved.
crossing:barrier half/double_half/full/gate/yes/no Barriers double half boom gates], full boom gates, gates (UK), any type of gate (yes), no barriers no
crossing:light yes/no Light signal Is there a warning light at the crossing? yes
crossing:saltire yes/no Saltire Does the crossing have saltires? yes
crossing:on_demand yes/no On-demand crossing Is this a level-crossing that is usually closed and is only opened on demand (German "Anrufschranke"). no
crossing:bell yes/no Audio warning Is there an audio warning, such as a bell? no
crossing:chicane yes/no Chicane Is there any barrier that forces pedestrains to look in both directions before reaching the actual tracks? (German Wikipedia) no
railway:position <Kilometer/Mile> Position Rounded position, such as 12.3. Might be depicted on signals or technical buildings next to the crossing. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <Kilometer/Mile> Exact Position Exact position of the level-crossing, such as 12.345. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:ref <Number> Designation Internal designation of the crossing, not to be used for informal names or positions.
crossing:supervision no/camera/attendant/automatic/phone Type of supervision no supervision/camera/attendant/automatic (technical equipment which checks that no vehicles/persons remain on the tracks)/phone (used on on-demand crossings) no
crossing:activation automatic/remote/local Type of activation automatic (contacts)/remote (train director)/in field (attendant/train staff)
railway:level_crossing:closure:average average closure time average time the crossing stays closed
railway:level_crossing:closure:min minimum closure time
railway:level_crossing:closure:max maximum closure time

Electrification System Change

węzeł For electrified railways, in addition to the tags the tracks of each electrical system get, you can also map a node for the transition point between systems.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway isolated_track_section Systemtrennstelle/Schutzstrecke The point where two different electrical sections meet. This can be either at a substation within the same electrical system, or between electrical systems. (e.g.: between Amtrak's 25Hz system and their 12.5kV 60Hz system.)

Operator Boundary

węzeł The point where the operator of a track changes (e.g. at sidings or connections between private railway companies and the national railway company.

This tag has been used for owner changes at country borders until end 2014/early 2015.

Key Value Property Description Default value
railway owner_change Operator change point The point where two different operators meet each other. This implies a change in ownership of the Right of Way.
railway:name:<operator 1> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as one of the railway operators.
railway:name:<operator 2> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as the other railway operator.
railway:ref:<operator 1> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as one of the railway operators. This is often an abbreviation of the above names.
railway:ref:<operator 2> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as the other railway operator. This is often an abbreviation of the above names.


Operator abbrevations are derived from the common abbrevations (DB, ÖBB, CFL, NS, SNCF, FS, PKP, …) as defined in Vehicle Keeper Marking Register. All these abbrevations are written uppercase!


System border at country border

węzeł The point where the operator of a track changes due to a country border. This is usually a more significant change than owner changes inside a country because the law changes, too.

If the system and owner change is exactly the same point as the country border, the owner change node is connected both to the railway track and the border.

Key Value Property Description Default value
railway border system boundary The point where two different railway systems meet each other. This implies a change in ownership of the Right of Way.
railway:name:<operator 1> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as one of the railway operators.
railway:name:<operator 2> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as the other railway operator.
railway:ref:<operator 1> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as one of the railway operators. This is often an abbreviation of the above names.
railway:ref:<operator 2> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as the other railway operator. This is often an abbreviation of the above names.

Operator abbrevations are derived from the common abbrevations (DB, ÖBB, CFL, NS, SNCF, FS, PKP, …) as defined in Vehicle Keeper Marking Register. All these abbrevations are written uppercase!

Sygnały

Kilometer Signs/Mileposts

węzeł Signs designed to measure the length of a railway line. They should be entered as nodes on the tracks themselves. If the railway line has more than one track, it should be entered on each track. Only through tracks should be tagged, as that is what the signs measure (e.g.: do not tag sidings).

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway milestone Unit Sign Sign or post for measuring the length of a railway line.
railway:position <Value of sign, such as 40.6> Milepost Value Rounded number displayed on the sign, separated with .. In Germany, for example, this is the number, a decimal point, and then the first digit of the lower number. Negative values are permitted. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <Value of sign, such as 40.625> Exact Milepost Value Exact number displayed on the sign, separated with .. In Germany, for example, this is the number followed by a decimal point, and then a 3-digit number in the lower corner. Negative values are permitted. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:milestone:emergency_brake_override yes/no Emergency Brake Override Is there a mark on the sign to indicate changes to Emergency Brake usage? (e.g.: In Germany, this is an orange band.) no
railway:milestone:emergency_brake_override:direction forward/backward Direction of Emergency Brake Override The direction of the OpenStreetMap way for which the mark applies. no
railway:milestone:catenary_mast yes/no Catenary Pole Is the milepost attached to a catenary Pole no

Signals

węzeł Signals are tagged as a point on the the track. So it is clear which track they belong to. It is reccomended to see country-specific tagging to use the specific tagging scheme for your country.

Important Hint: If a signal is tagged between two OSM-ways, both ways have to have the same direction. So it is possible for applications to detect the correct position.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Uwaga: Nieużywane lub nieistniejące sygnały mogą być oznaczone przez dodanie disused: lub abandoned: (przykład: disused:railway=signal).
railway signal sygnał Sygnał.
ref <identyfikator sygnału> identyfikator sygnału Nazwa lub numer sygnału.
railway:position <distance value, such as 40.6> distance The rounded distance position of a signal. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <distance value, such as 40.625> exact distance The exact (three-place) distance position of a signal. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:signal:position left/right/bridge/overhead/in_track lokalizacja Oznacza lokalizację sygnału względem toru. bridge oznacza, że sygnał jesy zlokalizowany w kratownicy lub podobnej konstrukcji bramowej ponad torem. left i right decydują, z której strony toru znajduje się sygnał. overhead oznacza, że sygnał jest połączony z liną nośną (najczęściej sieci trakcyjnej). in_track oznacza, że sygnał znajduje się w torowisku, np. railway=buffer_stop. right
railway:signal:direction forward/backward/both zwrot sygnału Oznacza, w którą stronę należy się poruszać po torowisku, aby sygnał miał znaczenie. Kierunek jest powiązany z kierunkiem drogi w OpenStreetMap.
railway:signal:catenary_mast yes/no słup sieci trakcyjnej Czy sygnał jest przymocowany do słupa sieci trakcyjnej? yes

Wymienione tagi opisują jedynie lokalizację sygnału. Używając następujących tagów można dokładnie opisać sygnał.

Schemat tagowania sygnalizatorów został zaprojektowany do tego, aby używać tak mało tagów, jak to tylko możliwe.

Tagowanie sygnałów jest zbudowane na następującym schemacie:

railway:signal:KATEGORIA=TYP

dla opisania typu sygnału oraz właściwości:

railway:signal:KATEGORIA:WŁAŚCIWOŚĆ=WARTOŚĆ

Lista kategorii sygnałów:

Typ Nazwa Opis
main Sygnalizator główny Sygnalizator, który upoważnia do wjazdu na stację, opuszczenia stacji lub wjazdu do kolejnego odstępu. Sygnalizator główny kontroluje zarówno ruch liniowy, jak i manewrowy, a także kontroluje (wskazuje) zajętość toru do następnego sygnału.
main_repeated Powtarzacz sygnalizatora głównego Sygnalizator, który pokazuje (powtarza) sygnał wyświetlony na sygnalizatorze głównym. Nie mylić z tarczą ostrzegawczą.
distant Tarcza ostrzegawcza Tarczę ostrzegawczą umieszcza się w początku drogi hamowania do sygnalizatora głównego/złożonego.
minor Sygnalizator mniejszego znaczenia Sygnalizator o mniejszym priorytecie od sygnalizatora głównego. W większości przypadków jest używany wewnątrz stacji do ochrony zajętych sekcji lub kontroli ruchu manewrowego. Nie wymaga tarcz ostrzegawczych, dotyczy zarówno ruchu liniowego, jak i manewrowego.
minor_distant Tarcza ostrzegawcza przed tarczą zatrzymania Tarcza ostrzegawcza informująca o tarczy zatrzymania w drodze hamowania.
combined Sygnalizator złożony Sygnalizator złożony łączy funkcje sygnalizatora głównego i tarczy ostrzegawczej. Informuje o stanie następnych dwóch odstępów.
shunting Tarcza manewrowa Sygnalizator kontrolujący ruch manewrowy.
crossing Tarcza ostrzegawcza przejazdowa Sygnalizator, który informuje o tym, czy stan techniczny przejazdu (światła, rogatki, sygnalizacja dźwiękowa) pozwala na ostrzeżenie kierowców przed przejazdem pociągu.
crossing_distant Sygnalizator przed tarczą ostrzegawczą przejazdową Sygnalizator, który ostrzega przed tarczą ostrzegawczą przejazdową.
crossing_info Level crossing marker board A signal which describes the level crossing. It is usually mounted next to the level crossing and shows information like the current position (kilometre/miles) or the crossing number.
crossing_hint Wskaźnik przed przejazdem Wskaźnik, który informuje o zbliżaniu się do przejazdu.
electricity Wskaźnik dotyczący sieci trakcyjnej Wskaźnik informujący o czynnościach, jakie ma wykonać maszynista elektrowozu lub elektrycznego zespołu trakcyjnego.
humping Tarcza rozrządowa Sygnalizator informuje o możliwości/sposobie pchania składu na górce rozrządowej.
speed_limit Wskaźnik dopuszczalnej prędkości Wskaźnik określający maksymalną dopuszczalną prędkość.
speed_limit_distant Ostrzeżenie przed zmianą prędkości Wskaźnik ostrzegający przed zmianą prędkości.
whistle Sygnał dźwiękowy (gwizdawka) Wskaźnik nakazujący maszyniście użycie gwizdawki lub trąbki.
ring Sygnał dźwiękowy (dzwonek) Wskaźnik nakazujący maszyniście użycie dzwonka.
route Wskaźnik trasy Wskaźnik informujący o skonfigurowaniu trasy.
route_distant Ostrzeżenie przed wskaźnikiem trasy Wskaźnik ostrzegający przed skonfigurowaniem trasy.
wrong_road Wrong Road signal A signal indicating the movement to a track that normally would have traffic in the oncoming direction.
stop Miejsce zatrzymania Wskaźnik określa miejsce zatrzymania czoła pociągu (najczęściej na stacji, przystanku osobowym lub posterunku osłonnym).
stop_demand Wskaźnik miejsca zatrzymania-na-żądanie Wskaźnik na małych przystankach sterowany przez oczekujących pasażerów w celu zasygnalizowania, że pociąg osobowy ma się zatrzymać.
station_distant Przystanek osobowy Początek drogi hamowania przed przystankiem osobowym.
radio Zmiana kanału radiowego Wskaźnik oznaczający miejsce zmiany i obowiązujący od tego momentu nowy numer kanału łączności radiowej.
departure Departure signal A signal indicating that a passenger train is ready to leave the station.
resetting_switch Resetting Switch signal A signal indicating the status of a resetting switch.
resetting_switch_distant Resetting Switch Distant A signal indicating an upcoming resetting switch.
snowplow Wskaźnik dla pługu śnieżnego Wskaźnik dający instrukcje pojazdom wyposażonym w pług śnieżny. W większości przypadków ostrzega przed ukrytymi pod śniegiem konstrukcjami takimi jak przejazdy czy mosty.
short_route Short entry indicator A signal which shows the train driver that he has to stop earlier than usual (usual = exit signal). Used if the train drives into a dead-end signal or joins another train.
brake_test Próba hamulca Sygnalizator wspomagający przeprowadzaniu próby hamulca.
fouling_point Ukres torowy Wskaźnik określający minimalną odległość zatrzymanego składu od zwrotnicy.
train_protection Signals related with train protection system topics Signals of this category show beginning/end of railway sections with a specific or any train protection system. This category also covers the signals (usually signs) mounted along railway lines with cab signalling. This section has been replacing the old sections lzb and lzb_start since 2014.

Lista właściwości sygnałów:

Znaczenie Nazwa Opis
<user defined> Nazwa sygnału lub skrót Zależna od kraju nazwa lub skrót sygnału. Jeżeli nieznana, wystarczy wpisać nawet yes, jeżeli zastosuje się też inne, bardziej szczegółowe, tagi. W celu uniknięcia niejasności, wartość powininna być poprzedzona kodem kraju ISO 3166-2 (np.: PL:<nazwa>). Jeżeli w danym kraju nie ma ujednoliconego systemu nazewnictwa, należy użyć ogólnego określenia, pisanego małymi literami. Przykłady: railway:signal:main=AT:hauptsignal, railway:signal:main=DE:hp, lub railway:signal:main=US:main.
form Wygląd Fizyczna forma sygnalizatora: semafor kształtowy (semaphore), semafor świetlny (light) lub wskaźnik (sign).
deactivated Aktywność Określa, czy sygnalizator jest w użyciu (yes/no).
height Wysokość Wysokość sygnalizatora: karzeł (dwarf) lub normalny (normal). Można też podać konkretną wartość w metrach.
states Signal Aspects For variable signals, a list of possible signal aspects, each separated by a semicolon (e.g.: clear:aproach_limited:limited_clear:approach_medium:...).
shortened Brak drogi hamowania Określa, czy nie jest zachowana droga hamowania między tym a następnym sygnalizatorem (na sieci PLK wskaźniki W19 i W20) (yes/no).
repeated Semafor powtarzający Użyj (yes) aby określić, że opisywany sygnalizator jest powtarzaczem dla innego sygnalizatora.
frequency Frequency When activated, the frequency reading of the signal in Hertz (Hz).
voltage Voltage When activated, the voltage reading of the signal in Volts (V).
speed Wskaźnik ograniczenia prędkości Sygnalizator wskazuje maksymalną dopuszczalną prędkość na danym odcinku szlaku (wskaźnik W8 na PLK) lub zmianę prędkości szlakowej (wskaźnik W27). W pierwszym przypadku odpowiadający tag maxspeed należy umieścić na odcinku określonym odpowiednimi wskaźnikami (W9a i W9b lub W14a i W14b - na PLK), w drugim przypadku odpowiadający tag maxspeed rozpoczyna się wraz z opisywanym sygnalizatorem.
function Funkcja sygnału The exact function of the signal, such as an Entry Signal (entry), Exit Signal (exit), Block Signal (block) or Intermediate Signal (intermediate). In the past, the deprecated value between was used for intermediate signals.
caption Dodatkowy tekst Dodatkowy opis umieszczony na sygnalizatorze. Znaczenie tego tagu jest w większości przypadków takie samo jak tagu ref=*. Przykładowe wartości: Wk8 (wykolejnica), B (semafor).
marker_light Marker Light Does the signal have a special light to show that it temporarily is invalid? Either (yes or no). Deprecated and moved to DE:OpenRailwayMap/Tagging in Germany.
only_transit Tylko dla przejazdów tranzytowych Określa, czy opisywany sygnał dotyczy wyłącznie pociągów przejeżdzających bez planowego postoju przez dany posterunek (yes/no).
substitute_signal Sygnał zastępczy Sygnalizator dodany do innego sygnalizatora (przykładowo semafor świetlny z pojedynczą białą komorą ustawiony przed semaforem kształtowym). W przypadku sieci PLK umożliwia on przejazd obok (przykładowo) uszkodzonego semafora wskazującego sygnał stój lub wątpliwy, z odpowiednio zmniejszoną prędkością (20 km/h) i gotowością do natychmiastowego zatrzymania składu. W przypadku semaforów świetlnych najczęściej funkcję sygnału zastępczego pełni dolna (biała) komora, o ile jest obecna. Wartości: yes/no.
twice Double Signal Is the signal instruction to be carried out twice? Either (yes or no).
type Subtype or order The subtype of a signal or what has to be down at/after this signal.

For specific tagging of certain signals in a specific country, refer to the Country-specific tagging section. These pages are currently a work-in-progress.

Interlocking

Nastawnia

węzełobszar Nastawnie mogą być zaznaczone jako węzeł lub obszar.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Uwaga: Nieużywane lub rozebrane nastawnie mogą być oznaczone przez dodanie disused: lub abandoned:. (Np. disused:railway=signal_box).
railway signal_box Nastawnia Budynek z którego za pomocą sygnałów jest kontrolowany ruch kolejowy. Łatwo je poznać po wyglądzie przypominającym wieżę, mają także znaki lub tablicę na zewnątrz. Stopniowo sterowanie sygnałami jest centralizowane.
railway:signal_box mechanical Mechanical Interlocking Mechaniczny system nastawni gdzie sygnały są podawane poprzez dźwignie nastawcze.
electric Electrical/Electromechanical Interlocking An interlocking system that controls the signals electrically, regardless if the signals themselves are electrical or mechanical.
track_diagram Track Diagram Interlocking An interlocking system where a diagram of the track it covers is mapped on a large display panel, and switches or buttons are placed in correspondance to signal position on the map. In North America, this is usually done through a centralized dispatching office and called Centralized Traffic Control, or CTC.
electronic Electronic Interlocking System nastawni w pełni sterowany przez komputer. Praca jest też wykonywana automatycznie lub poprzez logiczne oprogramowanie na komputerze.
name <interlocking name> Nazwa nastawni Nazwa nastawni. Np. dla niemieckich nastawni "Neuss Ngf" lub "Holzheim ESTW-A".
railway:ref <Skrót nastawni> Kod nastawni Kolejowy skrót nastawni. Np. "Rze" dla nastawni w Rzeszowie.
operating_times <syntax like opening_hours=*> operating times When is the signal box manned (i.e. when do employees interlock switches and signals)?
start_date Data otwarcia Data uruchomienia nastawni. Sprawdź format na start_date=*.
end_date Data zamknięcia Data wyłączenia nastawni z użytku. Sprawdź format na end_date=*.
railway:position <wartość> Pozycja Zobacz sekcję #Słupki kilometrażowe/milowe.
railway:position:exact <wartość> Dokładna pozycja Zobacz sekcję #Słupki kilometrażowe/milowe.
image <URL> Zdjęcie Adres URL do zdjęcia nastawni (najlepiej z Wikimedia Commons).
railway:local_operated yes/no Sterowana lokalnie Nastawnia jest sterowana lokalnie przez pracownika, czy może sterowana automatycznie z innego miejsca? yes
building yes Budynek Nastawnia jest zmapowana jako obszar?

Interlocking range

relacja In addition, a relation is created for each interlocking. This is to cover the area controlled by the Interlocking Tower.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
type railway railway relation Flags this relation as being a railway relation.
railway interlocking Control Area A relation that captures the area in which the Interlocking Tower controls. (The tag railway=controlled_area is deprecated)
name <interlocking name> Interlocking Name The name of the interlocking.
railway:ref <interlocking reference> The abbreviation or reference code for the interlocking..

In the relation itself, the following members should be included:

Role Count Feature Description
<empty> 1 Interlocking Tower The Interlocking Tower shouldn't be given a role, but should be included.
facility >=1 Operating Points Operating Sites's relations should be given this role.. See the explanation of what they are if you are unsure what this means.
signal_box >=0 Remote Interlockings Other interlockings (with their relation) that are controlled by this interlocking tower should be given this role., as they are part of this interlocking's control area.
crossing >=0 level_crossings Level Crossings that are controlled by the Interlocking Tower should be given this role.. Do not include manually operated or fully automatic level crossings here.
signal >=0 Signal Signals controlled by the interlocking should be given this role.
switch >=0 Switch Switches controlled by the interlocking should be given this role.

Crossing box

węzełobszar Crossing boxes can be mapped as either a node of an area (the building). Crossing boxes are buildings where crossing keepers (also known as crossing attendants) stay. We do not map if a level crossing is staffed temporarily because it is defect.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned crossing boxes can be mapped by adding disused: or abandoned:. (Example: disused:railway=crossing_box).
railway crossing_box Crossing box A railway building where the crossing attendant stays. This buildings are usually one or two levels high and next to the level crossing because the attendant has to observe it.
name <crossing (box) name> Crossing (Box) Name The name of the crossing box.
operating_times <syntax like opening_hours=*> operating times When is the crossing box manned (When do employees close the gates if a train approaches? When do train drivers not have to close the gates by theirselves?)?
start_date <date> Date of opening Date the crossing box was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the crossing box was taken out of service (e.g. due to closure of the level crossing or installation of automatic barriers. For formatting, see end_date=*.
railway:position Value Position See Milepost section above.
railway:position:exact Value Exact position See Milepost section above.
image <URL> Image The URL of an image of the interlocking, from (am besten von Wikimedia Commons).
building yes Building Is the crossing box mapped as an area?

Block Post

węzełobszar Block posts is a signal box building, where a railway employee manually operates block signalling. Block posts are mapped as a node of an area (the building).

If the employee also operates a level crossing, its building is mapped as a block post, not as a crossing box.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned block posts can be mapped by adding disused: or abandoned:. (Example: disused:railway=blockpost).
railway blockpost Posterunek odstępowy A building where the railway company employee works. It is a signal box. Ein Bahngebäude, in dem sich der Blockwärter aufhält und den Streckenblock bedient. This buildings are usually one or two levels high. They are often not in the near of level crossings.
name <block post name> Nazwa posterunku odstępowego Nazwa posterunku odstępowego.
operating_times <syntax like opening_hours=*> operating times When is the signal box manned (i.e. when do employees interlock switches and signals)?
start_date <date> Data otwarcia Date the crossing box was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Data zamknięcia Date the block post was taken out of service (e.g. due to removal of the block signals or installation of automatic block signalling. For formatting, see end_date=*.
railway:position Value Position See Milepost section above.
railway:position:exact Value Exact position See Milepost section above.
image <URL> Image The URL of an image of the interlocking, from (am besten von Wikimedia Commons).
building yes Building Is the block post mapped as an area?

Lokalizacje operacyjne

For English speakers, there is no real equivilent for the German term "Betriebsstelle", or Operating Sites. Since this scheme is made by Germans, it is important for mappers to understand what it means. "Betriebsstelle" in German is a railway engineering term that refers to locations on the railroad where special infrastructure is installed; this means Junctions, both Freight and Passenger Stations, among other things described in the section below. From herein, the word Betriebsstelle will not be used.

Operating Sites are to be mapped as a node in the center of the site. Optionally (though reccomended for information's sake), a relation can be used to encompass the entire site, which is described in the section below.

An overview for the way Operating Sites should me mapped is included below:

 • The purpose of including Operating Sites is that they are needed in positioning a label on the map, to be used as a destination for routing applications, or to be used as a search result.
  • Normally, it is mapped as a node at the geographical center of the Operating Site.
  • Since the point of the node is for routing purposes, it can be acceptable to map the node somewhere else if placing it at the geographical center of the Operating Site will have adverse affects. Example: The geographical center is in the middle of water or a forest, or other such area.
 • When mapping the area of the Operating Point through the appropriate relation, use the following standards:
  • Track towards an Operating Point (in the case of a Station) should start at the entry signals, signs on the track announcing the station, or the switch it originates from. For non-stations, use analogous landmarks to determine this.
   • In North America, knowing where to differentiate this could be a bit nebulous. Still, try and keep with the logic structure.
  • For the area perpindicular to the track(s), the outer limits should the the boundary of the railway property.
  • At least tracks, platforms, engine sheds, station buildings, signal facilities, and loading facilities should be included. Other facilities such as parking can be added at discretion of the mapper.

Additionally, you should map Stop Positions. These are then included in the aforementioned Operating Site relation. Interlockings are not Operating Sites.

Milepost information is not to be included in the Operating Site relation.

Rodzaje lokalizacji operacyjnej

Stacje / przystanki

węzeł Taguj używając węzła w środku stacji/przystanku (NIE dodawaj go do linii reprezentującej tor).

If a station is composed of two or more operational independent stations (e.g. two companies' station side-by-side, strictly separated, they should be mapped as two stations, each one should have its own node. For example, see Berlin Zoologischer Garten (S-Bahn/light rail in the north-west and heavy rail in the south-east). Stations which are operational part of another (mostly large) station are mapped as independent station and connected to their parent station using operation site relations. For example, see Köln Hansaring, which belongs to Köln Hbf (Cologne Central Station).

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused or abandoned stations can be mapped using disused: and abandoned: (For exmple: disused:railway=station).
railway station Station Miejsce z przynajmniej jedną zwrotnicą, gdzie pociągi się zaczynają, kończą, krzyżują, skręcają itd. Used for all stations with access for passengers. This can be passenger-only stations, but also stations that are used for passenger traffic and freight traffic or internal purposes.
halt Halt Use this for railway "stations", that dont have any switches. Can be difficult to decide, whether to use halt or station. For that decision, mind presence of station building or see official name of the "station".
tram_stop Tram stop Przystanek tramwajowy.
subway yes Subway station This is a subway station. The tagging scheme does not have a distinction between train and subway stations. no
public_transport station Station Use this for tagging using the new public transport scheme Public-Transport-Schema. Only stations with passenger transport are described in this scheme.
name <station name> Station name Name of the station. Use the name on the signs on the station building or at platforms, for example "Köln Hbf".
railway:ref <station code> Station Code The code used for the station. In North America, this might be something like NYP for New York Penn Station or OSB for Old Saybrook Station if it's an Amtrak station. In Germany, the Ril 100 code would be something like KN for Neuss Hbf. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
uic_ref <numberr> UIC reference number Number of the station according to UIC.
uic_name <name> UIC name Name of the station according to UIC.
railway:station_category <station_category> Sttion category Category of the station, in Germany see Details.
operator <operator_name> Operator Operator of the station.
network <network_name> Network Name of the network the station belongs to.
operating_times <syntax like opening_hours=*> operating times When is the station manned (i.e. when do employees interlock switches and signals)? This tag does not cover opening hours of ticket counters.
start_date <date> Date of opening Date the station was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the station was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the station (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the station in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:London King's Cross railway station".
Marshalling Yard/Classification Yard/Freight Yard/Freight Station

węzeł Essentially, a railway station used only for freight. It should be mapped at the center of the facility, NOT on the way representing the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused or abandoned stations can be mapped using disused: or abandoned: (For example: disused:railway=yard).
railway yard Freight Yard Essentially, a railway station for freight. This includes yards that don't involve the loading or unloading of freight.
name <name> Name The full name of the freight yard, such as Oak Point Yard.
railway:ref <yard code> Yard Code The reference code for the yard (see also passenger stations). Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the yard.
operating_times <syntax like opening_hours=*> operating times When is the freight station manned (i.e. when do employees interlock switches and signals)?
start_date <date> Date of opening Date the yard was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the yard was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the yard (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the yard in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Oak Point Yard".
Employee Station

węzeł A railway station used by railway employees only, and is not normally accessable by passengers of freight traffic. Often, these are for maintenance facilities, but there are a number of other uses. It should be mapped at the center of the station, NOT on the way representing the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused or abandoned stations can be mapped using disused: or abandoned: (For Example: disused:railway=service_station).
railway service_station Employee Station A railway station only used by railway employees
name <name> Name Name of the station.
railway:ref <station code> Station Code The code used for the station. In North America, this might be something like NYP for New York Penn Station or OSB for Old Saybrook Station if it's an Amtrak station. In Germany, the Ril 100 code would be something like KN for Neuss Hbf. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the yard.
operating_times <syntax like opening_hours=*> operating times When is the station manned (i.e. when do employees interlock switches and signals)?
start_date <date> Date of opening Date the station was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the station was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the station (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the station in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:London King's Cross railway station".
Junctions

węzeł The junction between two railways. It should be mapped at the center of the station, NOT on the way representing the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused or abandoned stations can be mapped using disused: or abandoned: (For Example: disused:railway=junction).
railway junction Railway Junction A place on a railway where another route branches off of it.
name <name> Name Name of the junction.
railway:ref Junction Code The reference code the railway uses to refer to the junction. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the junction.
start_date <date> Date of opening Date the junction was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the junction was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the Junction (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the junction in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Fresh Pond Junction".
Crossover

węzeł A crossover is a pair of switches that allows trains to transfer to parallel track of a multitrack line or from a single track section to a double track section of the same line. It is mapped as a node in the center of the crossover facility, but not as a node on a track.

linia Additionally the crossover track is being tagged with service=crossover to mark its function.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned crossover can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (example: disused:railway=crossover).
railway crossover Crossover A pair of switches that allows a train to switch to a parallel track.
name <name of crossover> Name of crossover The name of a crossover.
railway:ref Crossover Code The reference code the railway uses to refer to the crossover. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the crossover.
start_date <date> Date of opening Date the crossover was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the crossover was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the crossover (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the crossover in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Fresh Pond Junction".
Sidings

węzeł A siding is a operting site, where a spur forks from a railway line.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned sidings can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (example: disused:railway=spur_junction).
railway spur_junction siding The position where a spur forks from a main line.
name < name of the siding> name of the siding name of the siding
railway:ref Siding Code The reference code the railway uses to refer to the siding. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the siding.
start_date <date> Date of opening Date the siding was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the siding was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the siding (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the siding in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Fresh Pond Junction".
Other Operating Sites

węzeł Any Operating Site not covered above (e.g. movable bridges). Note that Interlocking Towers ARE NOT Operating Sites. It should be mapped at the center of the site, NOT on the way representing the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused or abandoned stations can be mapped using disused: or abandoned: (For Example: disused:railway=site).
railway site Railway Site An Operating Site. Note that Interlocking Towers ARE NOT Operating Sites.
name <name of crossover> Site Name The name of the site.
railway:ref Site Code The reference code the railway uses to refer to the site. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the site.
operating_times <syntax like opening_hours=*> operating times When is the operating site manned (i.e. when do employees interlock switches and signals)?
start_date <date> Date of opening Date the site was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the site was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the site (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the site in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Fresh Pond Junction".

Stop positions

węzeł This is not neccisarily required, but can help routing significantly in the absence of other information. If you know where they are, map them. Tagging is based off of the Public Transport Schema, but was expanded to cover non-public transit as well. This should be mapped as a node ON the way of the track.

On stations and halts (wether with or without passenger trains stopping there) every track which may be tagged with usage=* should get a node with railway=stop. In addition, every track with a platform should get a node with railway=stop. If there is a node with public_transport=stop_position already, add railway=stop to this node.

On sidings one node per track before and after the siding should be tagged with railway=stop. The same applies for crossovers.

You can use following tags for stop positions:

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
public_transport stop_position Stop Position Defines this point as a stop position of the vehicle (locomotive). In Stop Positions without public treansport, this tag is not used.
railway stop Stop Position Defines the stop position of the locomotive. If public transportation, use this in addition to the above tag.
name <name> Name The name of the stop position, such as Locust Manor or Köln-West.
railway:ref <Stop Position Code> Abbreviation The code used for the station. In North America, this might be something like NYP for New York Penn Station or OSB for Old Saybrook Station if it's an Amtrak station. In Germany, the Ril 100 code would be something like KN for Neuss Hbf.
operator <operator> Operator The operator of the holding position.
network <network name> Network The railway network the holding position is part of.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this stop position.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this stop position.
train yes/no Railway Is the stop position for a railway? no
light_rail yes/no Light Rail Is the stop position for light rail? no
subway yes/no Subway Is the stop position for a subway? no
tram yes/no Tram Is the stop position for a tram? no
railway:position Value Position See Milepost section above.
railway:position:exact Value Exact position See Milepost section above.

Teren operacyjny (Relacja)

relacja Powiązane komponenty terenu operacyjnego, takiego jak: platformy, budynki i pozycje zatrzymania. Tagowanie jest oparte na "stop_areas" w schemacie transportu publicznego, ale jest rozszerzone tak, aby objąć niepubliczne tereny operacyjne.

Blokady nie są terenami operacyjnymi.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway facility Operating Site Ogólny tag do obsługi relacji z terenem operacyjnym.
type public_transport Public Transport Describes this relation as a public transport relation. Only neccisary if it is public transportation.
public_transport stop_area Stop Area Defines this relation as a stop area. Only neccisary if it is public transportation, and used with the above tag.
name <name> Name The name of the Operating Site; it should match the name of the node.
railway:ref Site Code The reference code the railway uses to refer to the site; it should match the name of the node. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the Operating Site.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this Operating Site.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this Operating Site.
train yes/no Railway Is the Operating Site for a railway? no
light_rail yes/no Light Rail Is the Operating Site for light rail? no
subway yes/no Subway Is the Operating Site for a subway? no
tram yes/no Tram Is the Operating Site for a tram? no

In this relation, the following members should be included:

Rola Liczba Znaczenie Opis
stop >1 Stop Position At least one stop position should be included.
platform >=0 Platform If present, platforms should be incuded.
subway_entrance >=0 Subway Entrance If present, subway entrances should be included.
landuse 0-1 Operating Site Property The physical area the Operating Site can be incuded. This should be a single area mapped with the tag landuse=railway.
building >=0 Buildings Any buildings part of the Operating Site should be included. Usually, this is the station building.
<empty, no role> 1 Operating Site Node The node of the Operating Site must be included. Leave the role field empty even if JOSM warns you.

Railway lines

Railway Lines are mapped with relations, and split between three categories that should not be mixed up: infrastructure, railway route, and train route. Infrastructure is based around the physical tracks. These are often expressed as branches for smaller lines, and in North America for larger lines, are often called Subdivisions. Another type is the railway route, which is the route of operation of trains (plural) over the infrastructure. The last relation is the train route, which is the route a specific train will take over the aforementioned railway route, showing in order the standard tracks it will take and where it will stop.

Railway Line

relacja The physical railroad on which trains operate on. Way direction is not required (key:oneway should not be on the ways), and ways do not have to be added as members in any specific order. Only tracks are to be included in this relation. Only the mainline should be included, with sidings and spurs being excluded.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
type route Route Indicates this relation is a route.
route tracks Railway Line Indicates that this route is of a Railway Line.
name <Name> Name Name of the Railway Line. In North America, these are usually suffixed with "Subdivision" if they are a mainline, or "Branch" or "Secondary" if they aren't mainlines.
operator <operator> Operator The operator of the Railway Line.
ref Code Germany] has such a system.
from <city> Beginning City The city where the Railway Line begins in. If the line is a spur and only connects to another Railway Line at one end, that city should be the "from" city.
to <city> Ending City The city where the Railway Line ends at.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:River Subdivision (Canadian Pacific Railway)".
historic railway Historic Railway Line Is this railway line historic (not currently considered this)? This does not necessarily mean the tracks are nonexistent, as it can also indicate parts of this line were used to create a new line. no
abandoned yes/no Abandoned Railway Line Were the tracks of this right-of-way removed? If so, please use the above key historic=yes as well. no

Railway Route

relacja Railway Routes are the route of operation of trains over a Railway Line. Way direction is not required (key:oneway should not be on the ways), and ways do not have to be added as members in any specific order. Only tracks are to be included in this relation. Only the mainline should be included, with sidings and spurs being excluded.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
type route Route Indicates this relation is a route.
route railway Railway Route Tag, das die Relation als Eisenbahnroute klassifiziert.
name <Name> Name Name of the Railway Route.
ref Code A code used internally by the Railroad to refer to this Railway Route.
from <city> Beginning City The city where the Railway Route begins in.
to <city> Ending City The city where the Railway Route ends at.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Empire Builder".
historic railway Historic Railway Route Is this railway route a former route? no

Stacja/Przystanek

relacja All components of a station/stop, including stop positions, are summarized by adding them to a relation. The tagging is directly based on the Public Transport Schema, but was extended to also cover Operating Sites, which is a category that contains things not used in public transport.

For further tagging guideance, see Operating Sites.

Operating Site Facilities

Platforms

liniaobszar A platform for passengers to wait and enter trains from. See loading docks for freight. Mapped as either a way or area, although an area is reccomended.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned platforms can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=platform).
railway platform Railway Platform A platform. Mapped as either a way or area, although an area is reccomended.
public_transport platform Public Transport Platform If used in public transit, it should be tagged with this. This is part of the new Public Transport Schema.
name <name> proper name If the platform has a proper name, name=* is used. Use ref=* to map the track numbers.
ref <number> Track Numbers The track numbers served by this platform, separated by a Semicolon (;). For example, 1;2.
area yes/no Area Is the platform mapped an an area? yes
lit yes/no Lighting Is the platform lit? no
covered yes/no Covered Is the platform covered? no
surface asphalt/paving_stones/concrete etc. Platform Surface The material the surface of the platform is. See Key:surface for more values.
wheelchair yes/no/limited Wheelchair Accessability Is the platform wheelchair accessable?
tactile_paving yes/no/incorrect Tactile Paving Is the platform equipped with tactile paving for a blindman's cane? The most widespread and important on the yellow line that borders the track end of the platform. Note that tactile_paving:yes cannot be used on areas, so if present should be mapped on a separate way.
height <height> Platform Height The height of the platform in meters. If using feet, prefix with ft:.
operator <operator> Operator The operator of the platform.

If a track along one platform edge has multiple numbers (e.g. 4a and 4b because it is used by two trains at the same time), the platform can be mapped as multipolygon. Tags which were tagged at the area should be transferred to the multipolygon relation. The platform edges parallel to the tracks are tagged with railway=platform_edge and ref=<track number>.

If the platform is divided into sections (A, B, C, …) to describe which carriage stops at which section, you can map a nodes at the section signs onto the platform edge and tag it with railway:platform:section=C.

Maszyny biletowe

węzeł A vending machine where it is possible to buy transport tickets.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
amenity vending_machine vending machine Generic tag for a vending machine. Beeing tagged as a point.
vending public_transport_tickets ticket machine Amachine where you can buy tickets.
operator <operator> operator The operator of these machines, such as Deutsche Bahn.
ref <Number> Machine number The internal number of the machine. Often written on it.
payment:coins yes/no Coins Does the machine accept coins? no
payment:notes yes/no banknotes Does themachine accept banknotes? no
payment:electronic_purses yes/no Stored value cards Does the machine accept prepaid cards? no
payment:debit_cards yes/no Maestro/debit cards Does the machine accept debit cards, e.g.: maestro? no
payment:credit_cards yes/no Credit cards Does the machine accept credit cards? no
payment:account_cards yes/no loyalty cards Does the machine accept loyalty cards, e.g.: "BahnCard" or "Railcard"? no

Ticket counters

węzeł A desk where you can buy tickets and ask for information. Mapped as a node.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
shop ticket Ticket Counter A desk where you can buy tickets and ask for information. Mapped as a node.
operator <operator> Operator The operator of the ticket counter, such as Amtrak.
name <name> Name A name for the ticket counter.
opening_hours <Öffnungszeiten> Hours of Operation The hours of operation of the ticket counters.

Subway entrances

węzeł Access to a metro station. Mapped as a node at the entrance.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway subway_entrance Subway Entrance Access to a metro station. Mapped as a node at the entrance.
name <Name> Name The name of the entrance and the metro station.
wheelchair yes/no/limited Wheelchair Accessability Is the entrance wheelchair accessable?
bicycle yes/no Bicycle Accessability Is the entrance bicycle accessable?

Service Telephone

węzeł Telephones are plotted as node on their actual locations next to the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway phone Fernsprecher A service telephone for the railway, often at level crossings so that in emergency someone can connect to the relevent signal operator. Telephones are plotted as node on their actual locations next to the track.
ref <number> Reference Number A reference number for the telephone, not the telephone number.

Water tower

węzełobszar A water tower to supply steam locomotives with water. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned water towers can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=water_tower).
railway water_tower Water Tower A water tower to supply steam locomotives with water.
man_made water_tower Water Tower A tower that holds water at an elevation to build up water system pressure via gravity.
building yes Building If the water tower is a building or not.
area yes/no Area Is the water tower mapped as an area?

Fuelling Station

węzełobszar A fuelling station for locomotives. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway fuel Tankstelle A fuelling station for locomotives, primarily diesel-electrics.
building yes Building If the fuelling station is a building or not.
area yes/no Area Is the fuelling station mapped as an area?

Water Crane

węzeł A water crane used to deliver water into the tank or tender of a steam locomotive. Mapped as a node.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned water cranes can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=water_crane).
railway water_crane Water Crane A water crane used to deliver water into the tank or tender of a steam locomotive.

Coaling Station

węzełobszar A fuelling station to provide steam locomotives with coal. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned coaling station can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=coaling_facility).
railway coaling_facility Coaling Station A fuelling station to provide steam locomotives with coal.
area yes/no Area Is the coaling station mapped as an area? yes

Sand Store

węzełobszar A facility where locomotives can refill their barrels. It is tagged with railway=sand_store.

Disused and abandoned sand stores can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=sand_store).

Sewage Disposal

węzełobszar A facility where sewage from train toilets and other types of waste are disposed.

Key Value Objekt Beschreibung Standardwert
Note: Disused and abandoned sewage disposals can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=waste_disposal).
railway waste_disposal waste disposal facility A facility where waste is disposed.
waste brown_water brown water sewage from water toilets (common in Germany)
chemical_toilet chemical toilet sewage from chemical toilets
area yes/no Area Is the facility mapped as an area? yes

Compressed Air

węzełobszar A facility to get compressed air. It is tagged with railway=compressed_air_supply.

Disused and abandoned compressed air supply stations can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=compressed_air_supply).

Power Supply

węzełobszar Power sockets next to yard tracks which are used by employees cleaning trains. It is mapped using railway=power_supply.

Disused and abandoned power supplies stations can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=power_supply).

Preheating

węzełobszar Preaheating facilites are mapped using railway=preheating.

Disused and abandoned preheating facilities can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=preheating).

Car Wash

węzełobszar A place where locomotives and rolling stock are cleaned. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned car wash can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=wash).
railway wash Car Wash A place where locomotives and rolling stock are cleaned.
building yes Building If the car wash is a building or not.
area yes/no Area Is the car wash mapped as an area?

Pit

węzeł A pit between the rails to repair locomotives or rolling stock from underneath.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway pit Pit A pit between the rails to repair locomotives or rolling stock from underneath. Mapped as a node on the track at the center of the pit.

Loading Gauge Structure

węzeł A structure used to check compliance with the railway's loading gauge. Mapped as a node on the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused or abandoned structure gauges can be tagged by adding disused: and abandoned: (Example: disused:railway=loading_gauge).
railway loading_gauge Loading Gauge Structure A structure used to check compliance with the railway's loading gauge. More recently, this is an electronic detector that uses light beams, but has been and can be an arm of gantry placed over the exit of a goods yard or the entrance of a restricted part of the railway. Mapped as a node on the track.

Hump

węzeł A hill in a classification yard that the lead track of the yard goes over. Railroad cars then roll down the other side into the appropriate track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway hump_yard Hump A hill in a classification yard that the lead track of the yard goes over. Railroad cars then roll down the other side into the appropriate track. This is mapped as a point on the track at the peak of the hill.

Retarder

węzeł A retarder is a track-based brake used in hump yards to keep the speed of cars low.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway rail_brake Retarder A retarder is a track-based brake used in hump yards to keep the speed of cars low. It is on the outside of the tracks and grips the wheels against the tracks to slow them down. It is mapped as a node at the end closest to the hump in the hump yard.

Engine Shed

węzełobszar A shed to protect locomotives and rolling stock from the environment. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

It is reccomended mapping the node where track intersects the building as entrance=yes. Consider potentially also adding the tags to that node as barrier=door with tags like door:overhead (if the door is an up-and-over door), or door:sliding (if the door slides to the left or the right to open).

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned engine shed can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=engine_shed).
railway engine_shed Engine Shed A shed to protect locomotives and rolling stock from the environment. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.
building yes Building If the shed is mapped as an area, it should have this tag.
name <name> Name The name of the engine shed.

Warsztat

węzełobszar A engine shed that is built to serve as a maintenance facility for locomotives or rolling stock. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

It is reccomended mapping the node where track intersects the building as entrance=yes. Consider potentially also adding the tags to that node as barrier=door with tags like door:overhead (if the door is an up-and-over door), or door:sliding (if the door slides to the left or the right to open).

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned locomotive works can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=workshop).
railway workshop Warsztat Hala, w której mogą być naprawiane lokomotywy i wagony. Może być rysowana jako punkt lub obszar, preferowane jest to drugie.
building yes Budynek Niezbędne dodatkowo, by pokazywać narysowaną powierzchnie hali na mapie jako budynek.
name <nazwa> Nazwa Nazwa warsztatu.

Radio Mast (Railroad)

węzeł A radio mast that the railroad transmits its radio system from. It is mapped as a node.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway radio Radio Mast A radio mast that the railroad transmits its radio system from. It is mapped as a node.
ref <reference> Reference A reference code used to identify the radio tower.
operator <operator> Operator The operator of the radio mast.
railway:radio analogue/gsm-r Radio Type Is the radio analogue or GSM-R? gsm-r
man_made mast Mast Indicates this is a mast
tower:type communication Transmission Tower Indicates this node is a transmission tower.
communication:gsm-r yes/no GSM-R Indicates that this tower transmits GSM-R.

Obrotnica

węzełobszar A device that rotates locomotives to switch them to different tracks, or to reorient them. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

Key Value Property Description Default value
Wskazówka: Nie pracujące i nie znajdujące się więcej w użyciu obrotnice można dodatkowo otagować jako disused: lub abandoned: (Przykład: disused:railway=turntable).
railway turntable Turntable A device that rotates locomotives to switch them to different tracks, or to reorient them. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.


Hot Box and other Defect Detectors

węzeł Put a node at the position where the defect detector is located. The node should be part of the track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway defect_detector defect detector
ref <number> number number if existing
defect_detector:hot_box yes/no hot boxes Does the gadget detect hot boxes?
defect_detector:dragging yes/no dragging parts Does the gadget detect dragging parts?

Transfer Table

węzełobszar A device that moves horizontally to transfer locomotives to different tracks. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable. Make sure to map the entire area it can move.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned transfer table can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=traverser).
railway traverser Transfer Table A device that moves horizontally to transfer locomotives to different tracks. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable. Make sure to map the entire area it can move.

Loading Dock

węzełliniaobszar A loading dock or loading point for moving goods on or off of railcars. For purposes of mapping, a [#Platforms|platform] for freight. Can be mapped as a node, way, or area. Ideally mapped as an area.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway loading_ramp Loading Ramp/Loading Dock platform] for freight. Can be mapped as a node, way, or area. Ideally mapped as an area.
name <name> Name A name for the loading dock for the renderer, as well as navigational aid.
lit yes/no Lighting Is the platform lit? no
surface asphalt/paving_stones/concrete etc. Ramp Surface The material the surface of the ramp is. See Key:surface for more values.
operator <operator> Operator Operator of the loading dock.
height <height> Platform Height The height of the platform in meters. If using feet, prefix with ft:.
area yes/no Area Is the platform mapped an an area? yes

Crane

węzełobszar A crane next to or above the track in order to load or unload goods, such as coal or shipping containers. If it is a fixed crane, it can be tagged as a node or an area, with area being preferred. If a Gantry Crane, it can be tagged as a node at the center of the track or a way to the side of the track, with the way being preferred.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
man_made crane Crane A crane next to or above the track in order to load or unload goods, such as coal or shipping containers.
crane:type floor-mounted_crane/portal_crane Crane Type If a fixed crane, it is a floor-mounted_crane. If it is a Gantry Crane, it is a portal_crane.
crane:mobile no/rail Crane Mobility Enter no if it is a fixed position crane, or rail if it is a Gantry Crane.
crane:height <height> Crane Height Crane height in meters. If using feet, prefix with ft:. Not required.
crane:maxradius <length> Boom Length/Working Range In meters, how long the crane's boom is or how far it can move horizontally. If using feet, prefix with ft:. Not required.
name <name> Crane Name If the crane has a specific name. Not required.
operator <operator> Crane Operator The operator of the crane.

Weighbridge

węzeł A weighbridge is a weighing scale used to weigh locomotives or rolling stock.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway track_scale Weighbridge A weighbridge is a weighing scale used to weigh locomotives or rolling stock. It is mapped as a node on the track at the center of the scale.

Transporter Car

węzeł A type of railroad car designed for loading different gauge railroad equipment on it, to allow said equipment to traverse a different gauge railway. This is usually a lager gauge over a smaller gauge.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway carrier_truck_pit Transporter Car A type of railroad car designed for loading different gauge railroad equipment on it, to allow said equipment to traverse a different gauge railway. This is usually a lager gauge over a smaller gauge. It is mapped as a node on the infrastructure that allows the railroad cars to load onto the transporter car.

Bogie Exchange

węzeł A facility where the gauge of a car can be changed by exchanging its wheels and axles.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway gauge_conversion Bogie Exchange A facility where the gauge of a car can be changed by exchanging its wheels and axles. It is tagged as a node on the junction of the larger and narrower track.

Gate

węzeł A gate that blocks the track, such as at a factory.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
barrier gate Gate A gate that blocks the track, such as at a factory. This is mapped as a node on the track. For multiple tracks, map a node on each track.
access private/no Access The restrictions on acccess for the gate. access=private should be used for private corporations and companies, and access=no should be for government-run facilities.

Muzeum kolejnictwa

węzełobszar A museum that exhibits and restores various aspects of railroad history, including locomotives, rolling stock, and signalling equipment. It can be mapped as a node or an area, with an area being preferred.

If mapped as an area, map the museum grounds. If a node, map the node at the center of the museum grounds.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway museum Railway Museum A museum that exhibits and restores various aspects of railroad history, including locomotives, rolling stock, and signalling equipment. It can be mapped as a node or an area, with an area being preferred.
tourism museum Museum Indicates this is a museum.
name <name> Name The name of the museum
area no/yes Area Tag if this is an area.
image <URL> Image The URL of an image of the museum (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Illinois Railway Museum".

Container Terminal

węzełobszar A transshipment facility for shipping containers. For uses to ORM, this is between ships and rail, or rail and truck. Mapped as a node or an area, with an area being preferred.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
man_made container_terminal Container Terminal General tag for a container terminal (can exist without rail transport).
railway container_terminal Container Terminal Tag for a container terminal (this one has to involve rail transport).
landuse industrial Industrial Land uses for industrial purposes
name <name> Name The name of the container terminal.
operator <operator> Operator The operator of the container terminal.
owner <owner> Owner The owner of the container terminal.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Port Jersey".

Car Shuttle

węzeł A loading ramp to load cars onto trains. It is mapped as a node on the ramp where the access road meets the railroad track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway car_shuttle Car Shuttle A loading ramp to load cars onto trains.
name <name> Name Name of the loading ramp.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this station.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this station.
operator <operator> Operator The operator of this station.
network <network> Network The rail network to which this station belongs to.
image <URL> Image The URL of an image of the loading ramp (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).

Rolling Highway

węzeł Loading ramp to load trucks onto trains. It is mapped as a node on the ramp where the access road meets the railroad track.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway rolling_highway Rolling Highway A loading ramp to load trucks onto trains.
name <name> Name Name of the loading ramp.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this station.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this station.
operator <operator> Operator The operator of this station.
network <network> Network The rail network to which this station belongs to.
image <URL> Image The URL of an image of the loading ramp (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).

Train Ferry

liniarelacja A service to transfer rail cars across water. In this case, this can be either a train ferry or car float. This can be mapped as a way or a relation.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
route ferry Ferry Indicates this route is a ferry.
railway ferry Train Ferry Specifies the ferry route as one transporting railroad cars.
name <name> Name Name of the ferry route.
operator <operator> Operator Operator of the ferry route.

Ferry Loading Dock

węzeł Loading dock to load railroad cars onto a ferry. It is mapped as a node where the track and ferry route meet.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
amenity ferry_terminal Ferry Terminal Tag that says this is a ferry terminal.
name <name> Name Name of the ferry terminal.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this terminal.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this terminal.
operator <operator> Operator The operator of this terminal.
railway ferry_terminal Railway Ferry Terminal Specifies this as a railway ferry terminal.

Budynki stacji

obszar The building of a railway station. Mapped as an area.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned station buildings can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:building=train_station).
building train_station Station Building A building of a railroad station.
start_date <date> Date of opening Date the building was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the building was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the Station Building. (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <elevation> Elevation The height of the building above sea level, in meters. If using feet, prefix with ft:.

Firmy z podłączeniem do szyn

obszar Factories, industrial plants, or other companies that have railway access. Please tag all buildings at the factory as having rail connections If the building exists previously, please just add the below tags, if they aren't already present. The tracks themselves should be tagged with usage=industrial. The purpose of all of this is to specifically highlight these buildings in ORM.

The following tags are important to OpenRailwayMap rendering industrial sites specifically:

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
landuse industrial/commercial Landuse If the area is used for industrial purposes, or commercial purposes.
man_made works Factory An industrial production plant, also known as a factory. Only tag if it is a factory.
name <name> Factory Name The name of the factory.

The following tags are helpful in OpenStreetMap at large, and should be added if not present and are known values:

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
Note: Disused and abandoned buildings can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:building=yes).
operator <operator> Operator The operator of this factory. May very well be the same as the owner.
owner <owner> Owner The owner of this factory. May very well be the same as operator.
building yes/commercial/industrial/warehouse Building Type The use of the specific building. Tag as yes if type is not known.
brand <brand_name> Brand Name The name of the brand of the product produced or sold here.
start_date <date> Date of opening Date the building was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the building was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the Building. (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <elevation> Elevation The height of the building above sea level, in meters. If using feet, prefix with ft:.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Highland Park Ford Plant".
architect <name> Architect Name If the building had a single architect, put their name here, or if an architect firm, put that firm's name here.

Urządzenia elektryczne

Schemat tagowania sposobu elektryfikacji i napięcia na trakcji można znaleźć w sekcji torowej tej strony.

Słup trakcyjny

węzeł Słupy trakcyjne można mapować za pomocą tagu power=catenary_mast.

Izolator sekcyjny

węzeł Izolatory to punkty na trakcji lub szynie elektrycznej, które rozłączają dwa obwody elektryczne.

Klucz Wartość Znaczenie Opis Domyślna wartość
railway:electricity joint Izolator sekcyjny Ten punkt na trakcji lub szynie elektrycznej rozłącza dwa obwody elektryczne.
railway:electricity:jumpering jumpered/possible/no status mostkowania Opisuje domyślny stan tego izolatora. Użyj jumpered, jeśli ten izolator przeważnie nie rozłącza dwóch sekcji. Użyj possible, jeśli ten izolator przeważnie rozłącza dwa obwody elektryczne, ale mogą być zmostkowane, jeśli jedno ze źródeł zasilania ulegnie awarii, lub pociąg elektryczny ulegnie awarii w izolowanej sekcji. Użyj no, jeśli ten izolator nigdy nie może zostać zmostkowany.

Sekcje neutralne

linia Sekcje torowiska, gdzie trakcja jest uziemiona (najczęściej przy izolatorach) i gdzie wyłącznik główny musi zostać wyłączony, powinny zostać otagowana jako railway:main_switch_off=yes.


Sekcje torowiska, gdzie pantograf musi zostać opuszczony

linia Sekcje torowiska, gdzie pantograf musi zostać opuszczony (np. ruchome mosty) powinny zostać otagowane jako railway:lower_pantograph_section=yes.

Zasilanie

węzeł Zasilanie z linii jest dostarczane w tym miejscu do trakcji lub szyny elektrycznej. Tagowane jest jako węzeł na torze w miejscu przyłączenia z tagiem railway=power_supply.

Related tagging schemes

Links