Pl:Tag:amenity=place_of_worship

Z OpenStreetMap Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
(udogodnienie = miejsce kultu)
Place of worship.png
Opis
Miejsca kultu niezależnie od religii lub wyznania. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Place of worship icons.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Place of worship area.png
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Wikidane

amenity=place_of_worship - służy do oznaczenia wszystkich miejsc kultu, niezależnie od religii lub wyznania.

Obejmuje to katedry, kościoły,cerkwie, synagogi, meczety, itd. oraz inne miejsca.

Uwaga:

Gdy kościół jest częścią klasztoru, znacznik area musi dotyczyć obrysu kościoła, lub node wewnątrz obrysu, a nie całego klasztoru. Klasztor oznaczamy jako oddzielny obiekt.
Tag amenity=place_of_worship nie jest taki sam jak landuse=religious gdyż określa granice obiektu trwałego a nie obszaru, więc nie powinien być przyłączony/rozciągnięty do krawędzi otaczającego go obszaru (częsty błąd).

Użycie

Katedra / Kolegiata / Kościół / Kaplica

building=<rodzaj budowli>
amenity=place_of_worship
name=<nazwa obiektu> - ('Nie mylić nazwy obiektu z jego tytułem, jakim jest Bazylika, co jest częstym błędem)
religion=<nazwa religii>
denomination=<nazwa wyznania>
diocese=<nazwa diecezji pod którą podlega dany obiekt>

opcjonalnie

operator=<nazwa zakonu zarządzającego parafią>
deanery=<nazwa dekanatu pod który podlega dany obiekt> - (propozycja)
alt_name=<Katedra...., Kolegiata .., itd>
church:type=parish/filial/rectoral/monastery

Plebania

Miejsce gdzie kapłani mieszkają i urzędują oznaczamy jako budynek.

building=presbytery
name=Plebania

Biuro parafialne

Biuro parafialne/kancelaria lub biuro kurii biskupiej oznaczamy jak węzeł wewnątrz obrysu obiektu lub w pobliżu węzła z adresem i oznaczamy jak poniżej:

office=religion
name=Kancelaria.

Dzwonnica

name=*
man_made=tower
tower:type=bell_tower

opcjonalnie

bell:multiple=<ilość dzwonów>
bell:name= <nazwa poszczególnych dzwonów>
bell:service_times=* - niektóre dzwonią o określonym czasie, np. każdego dnia w południe. Zobacz service_times=* juęsli chodzi o format danych.

Więcej opcjonalnych tagów dla wieży

Sanktuarium

Proponowane jest użycie dla obszary niezależnego od świątyni:

amenity=place_of_worship

Teren świątyni i przyległych obiektów

Oznaczamy jako:

landuse=religious
area Wielokąt

Obszar otaczający główne miejsce jest lepszym wyborem, niż node węzeł. Obszar ten może być zamknięty lub może być zbiorem zewnętrznych dróg tworzących relację wielokąt (z lub bez otworów). Ten sposób mapowania jest już szeroko rozpowszechniony.

relation Relacja:site

Alternatywnie można również zastosować relacje. W tym przypadku należy użyć site=monastery.

Przykłady

Kościół

Kościół może być oznaczony:

amenity=place_of_worship
religion=christian
denomination=roman_catholic
diocese=Archidiecezja krakowska
building=church
building=cathedral - (dla katedry)
building=chapel - (dla kaplicy)

Wyznanie rzymskokatolickie określamy jako denomination=roman_catholic

Klasztor

amenity=place_of_worship
religion=christian
denomination=roman_catholic
operator=<Nazwa zakonu>
building=convent - (klasztor żeński)
building=monastery - (klasztor męski)
Propozycje tagowana obiektów klasztornych

Proponowane Skróty zakonne
Istnieje projekt dla zgromadzeń zakonnych (jeszcze nie propozycja).


Nazewnictwo obiektów sakralnych

Przykłady

  • name=Katedra pw. Świętego Franciszka z Asyżu
  • name=Kościół pw. Świętego Jana
  • name=Kościół pw. Świętych Kosmy i Damiana
  • name=Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny (nie używamy skrótów takich jak NMP)
  • name=Kościół pw. Ojców Dominikanów
  • name=Kaplica pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Uwaga: Nie mylić z kapliczkami przydrożnymi.

Dla kościół niekatolickich stosujemy nazwy oryginalne, bez "pw."

Relacje

Zobacz: boundary=religious_administration

Renderowanie

Wczytywanie mapy...


Wczytywanie mapy...


Wczytywanie mapy...

OSM Carto wyświetla świątynie na następujących przybliżeniach:

Zobacz też