Ca:Tag:aeroway=terminal

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg aeroway = terminal
800px-Baghdadairport.jpg
Descripció
Terminal aeroportuària Edit or translate this description.
Representació a openstreetmap-carto
Area amenity=place of worship.png
Grup: Vies aeroportuàries
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: de facto

Wikidata
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2153434. Insereix tota la informació nova o la informació que sigui específica del teu lloc abans d'aquest avís.
Per favor evita canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifica'l a la comunitat internacional o sol-licita ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Una terminal aeroportuària és un edifici en un aeroport on els passatgers passen del transport terrestre i les instal·lacions que aquestes contenen per embarcar i desembarcar dels avions. Vegeu  Terminal aeroportuària per a més informació.

Com cartografiar

ElementArea.png

Instal·lacions relacionades

Les terminals, especialment les dels aeroports més grans, solen tenir botigues i serveis (que poden etiquetar-se amb shop=* i amenity=*).

Sovint també formen part d'una xarxa de transport públic més àmplia i poden tenir enllaços amb ferrocarrils, autobusos i altres mitjans de transport. Els aeroports solen disposar d'un ampli estacionament que pot etiquetar-se amb amenity=parking.