NL:Hiking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Hiking
One example for Feature : Hiking
Omschrijving
Beschrijving van het vastleggen van wegen, punten en relaties ten behoeve van wandelroutes en trektochten te voet.
TagsHelp dit vertalen naar het Nederlands!

Deze pagina beschrijft het vastleggen van wegen, punten en relaties voor wandelroutes en trektochten te voet. Uitgangspunt: alles wat een wandelaar van het startpunt van zijn route tot en met het eindpunt nodig heeft voor een goede kaart, in Nederland en elders op de wereld.

Het vastleggen van wegen, punten en relaties

Key Value Element Comment Photo

Type wegen en paden

highway path
WAY
Pad of paadje - Een smal pad, te smal voor voertuigen, voornamelijk gebruikt door wandelaars (of dieren en/of mountainbikers)
Zie ook photo guide voor voorbeelden.
Mountain hiking.jpg
footway
WAY
Voetpad - Pad dat door borden of bestrating zichtbaar uitsluitend bestemd is voor voetgangers. Path-footdesignated.jpg
track
WAY
Karrespoor - Een niet bestraat pad of weggetje dat breed genoeg is voor land- of bosbouwvoertuigen. Gebruik desgewenst de aanvullende tag tracktype=* om rulheid van de track te beschrijven. Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
ford yes NODE WAY Waadplaats - Een doorwaadbare of oversteekplaats door een beek of rivier. Furt an der Sülze.jpg

Aanvullende kenmerken voor wegen en paden

surface (optional) asphalt (asfalt)

paved (bestraat)
paving_stones (klinkers, betontegels)
ground (aarde)
dirt (modder)
grass (gras)
gravel (grind)

fine_gravel (fijngrint, schelp)

...

WAY Type ondergrond van een pad, track of weg. In drukbevolkte gebieden (zoals Nederland) geven wandelaars een wandelroute meestal een hogere waardering als deze voornamelijk over onverharde paden voert. Het koppelen van deze tag aan wegen kan een beeld geven van de verschillende ondergronden.
sac_scale (optional) hiking
mountain_hiking
demanding_mountain_hiking
alpine_hiking
demanding_alpine_hiking
difficult_alpine_hiking
WAY RELAZIONE Moeilijkheidsgraad van het pad in bergachtige gebieden.
trail_visibility (optional) excellent
good
intermediate
bad
horrible
no
WAY
Deze tag beschrijft de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het pad, weg of track als wandelroute
incline (optional) value%
up
down
WAY
Het stijgingspercentage van het pad, de weg of de track.
tracktype (optional) grade1
grade2
grade3
grade4
grade5
WAY RELAZIONE Grade 1 = verhard pad
Grade 2 = verhard door samengepakte stenen, grind samen met zand, klei of andere zachte materialen
Grade 3 = een mix van harde en zachte materialen
Grade 4 = voornamelijk een mix van zand/klei/gras, maar ook nog wat harde materialen
Grade 5 = los materiaal bestaande uit mul zand, losse stenen of klei & modder

Veel gebruikte items voor wandelaars in Nederland

tourism camp_site
NODE AREA
Een camping met of zonder faciliteiten, waar met eigen tent, caravan of camper overnacht kan worden. Normaal gesproken alleen bereikbaar te voet, fiets of per auto. Primitieve kampeerplekken worden tevens voorzien van de tag backcountry=yes. 2014 Great Backyard Campout (14486946049).jpg
tourism hostel
NODE AREA
Jeugdherberg. Jeugdherberg DeVeurs.jpg
tourism chalet
NODE AREA
Trekkershut. Chalets - geograph.org.uk - 37944.jpg
tourism guest_house
NODE AREA
Bed & Ontbijt. Bb bordje2.jpg
tourism hotel
NODE AREA
Hotel. AmstelhotelAmsterdam.jpg
tourism information
NODE AREA
Touristisch informatiepunt voor de toerist (een bemande of onbemande "VVV"). Aanvullend kan het informatiepunt getagd worden met information=*. Hoofdvestiging VVV Breda DSCF0114.JPG
information (optional) board
NODE
Een informatiebord of paneel, zoals dit vaak bij de ingang van een natuurgebied te vinden is. Information Board at the site.jpg
map
NODE
Een informatiebord met (alleen) een kaart of dorps- of stadsplattegrond. Berlin Hauptbahnhof Map 2.jpg
guidepost
NODE
Wegwijzer (of paddestoel)
See also Relation:destination sign
Signpost.jpg
amenity parking
NODE AREA
Parkeerplaats. Pincerno - Göhrde - Parkplatz.JPG
amenity bench
NODE
Zitbank. Path with bench.jpg
leisure picnic_table
NODE
Picknicktafel. Picnic table.jpg
amenity waste_basket
NODE
Vuilnisbak. Vuilnisbak-Lebbeke.JPG
amenity toilets
NODE AREA
WC's Edese Kuil toiletten.jpg
barrier gate
NODE
Toegangshek of poort. Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier stile
NODE
Overstapje: voorziening om een afzetting of hek kunnen kruisen. Stile.jpg
highway trailhead
NODE
Opstapplaats: TOP, plek met voorzieningen als startplek voor een route. Table Mountain trailhead and sign.jpg

Gebouwen of voorzieningen voor wandelaars, minder gebruikt in Nederland

tourism alpine_hut
NODE AREA
Een berghut in bergachtige gebieden met het doel om er te verblijven of te overnachten. Tijdens openingtijden is er een waard en/of personeel aanwezig. Ascher Hütte a.jpg
tourism wilderness_hut
NODE AREA
Een (berg)hut die bezoekers beschermt tegen de elementen van de natuur. Bedoeld om te verblijven en te slapen, maar is onbemand. P1070254.jpg
amenity shelter
NODE AREA
Een kleine schuilplaats om te kunnen schuilen tegen de elementen in de natuur. Beschrijf met de aanvullende tag shelter_type=* om de schuilplaats te beschrijven. Veel gebruikte voorzieningen staan hieronder. Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
shelter_type (optional) basic_hut
NODE AREA
Een basale hut is een eenvoudige hut om kortstondig te verblijven en (met eigen spullen te overnachten). Eenvoudiger dan een wildernishut. BivaccoBertoglioNebbia.jpg
lean_to
NODE AREA
Een klein gebouwtje waarin geen banken aanwezig zijn. Bestaat uit een dak en drie wanden, waar tijdens het schuilen tegenaan geleund kan worden. Qua omschrijving lijkt het op een primitief bushokje. Adirondack Lean-to.jpg
picnic_shelter
NODE AREA
Voorziening om in te kunnen barbecuen of picknicken die de gebruikers beschermt tegen zon en regen. Bestaat normaal gesproken uit alleen een dak. Picnic shelter.jpg
rock_shelter
NODE AREA
Een grot of natuurlijke schuilmogelijkheid in of nabij een rotswand. Rock shelter Papula.jpg
checkpoint hiking
NODE
Een registratie- of stempelplaats voor lange trektochten. Bedoeld als veiligheidsvoorziening voor opsporing bij gevaarlijke tochten.
checkpoint:type (optional) stamp
WAY
Een stempelkasten om een gewandelde route vast te leggen. Meestal voorzien van een unieke stempel en een stempelkussen.

Natuur

natural peak
NODE
Het hoogste punt van een berg. (summit)
Aanvullende informatie (tags) zijn name=* voor de naam van de berg en ele=* voor de hoogte in meters ten opzichte van zeeniveau.
Peak.jpg
natural volcano
NODE
Een vulkaan, aangevuld met informatie of hij uitgedoofd is, slaapt of actief is.
Voor het hoogste punt kan de aanvullende informatie getagd worden: name=* voor de naam van de vulkaan en ele=* voor de hoogte in meters tov zeeniveau.
2 Java Vulkan Semeru ferne Rauchwolke 2.JPG
natural saddle
NODE
Een bergpas kan getagd worden met natural=saddle, samen met de tag mountain_pass=yes. Dit is het laagste punt tussen twee bergtoppen.
Voor een bergpas kan aanvullende informatie getagd worden, zoals de naam van de pas (denk aan de Brennerpas) name=* en ele=* voor de hoogte in meters tov zeeniveau.
natural water
AREA
Hiermee wordt een vijver, waterpartij, meertje of meer aangegeven. Nau im Langenauer Ried 600x450.jpg
tourism viewpoint
NODE
Uitkijkpunt, natuurlijk of door mensen gebouwd. Viewpoint.jpg
amenity drinking_water
NODE
Drinkwatertappunt (natuurlijke bron, pomp of waterkraan). Drinking Water For Humans and Animals.jpg
natural spring
NODE
Een bron waar water van een beekje aan de oppervlakte komt. SalfeinsSpring.jpg

Enkele aanvullende tags / beschrijvingen

place locality
NODE
Een punt met een lokale naam, waar niets gemapt is of kan worden om de naam aan te hangen.
name Text
NODE
De naam van het punt of de weg / het pad.

Vastleggen van wandelroutes en langeafstandpaden

Een route is een gebruikelijke of erkende reisweg, vaak uitgezet en gepubliceerd. Hij bestaat uit paden en verbindingen voor herhaald gebruik. Omdat OSM in principe alleen waarneembare geografisch gebonden zaken vastlegt, komen hier alleen gemarkeerde routes in aanmerking.

Om een gemarkeerde wandelroute vast te leggen en te taggen maak je een relatie (relation) waaraan je alle wegen (ways) van de wandelroute aansluitend en in de juiste volgorde toevoegt. Knopen (Nodes) voor opstappunten worden soms ook toegevoegd. In Nederland is dit ongebruikelijk.

Wandelroutes kunnen ook samengevoegd worden tot langere routes of meer complexe routes. Dit gebeurt in zogeheten superrelaties waar de deelroute-relaties opgenomen zijn. In sommige landen hebben die relaties type=superroute; in Nederland zijn superrelaties gewoon type=route. Voor de verdere tagging en voor de meestgebruikte toepassingen maakt dat niet uit. Superroutes variëren van lineaire routes die in etappes onderverdeeld zijn, tot samenstellen van routes met alternatieve takken, lussen, verbindingsroutes en aanlooproutes. In dat laatste geval moet er rekening mee worden gehouden dat er geen direkt bruikbare lineaire gpx-export en hoogteprofielen kunnen worden gemaakt.

Wandelknooppunt-netwerken zijn ingewikkelder. Er zijn nodes met nummer en/of naam, daartussen lopen trajecten die elk afzonderlijk een relatie zijn. Alle knooppunten en trajectrelaties van een heel netwerk (bijvoorbeeld "Rijn en Veenstreek") worden daarna in één superrelatie opgenomen met de tag type=network. Voor Nederlandse en Belgische knooppuntnetwerken voor fietsen en wandelen zijn heldere afspraken gemaakt hoe dat getagd moet worden, waardoor toepassingen de netwerken goed kunnen weergeven en gebruiken. Voor alle recreatieve knooppuntnetwerken worden de knooppuntnodes, de knooppuntrouterelaties en de knooppuntnetwerkrelatie aanvullend getagd met network:type=node_network.

See also Relation:route en Relation:superroute

Tags of the relation

Key Value Explanation
Recommended
type route

superroute

network

Deze relatie is een route

Deze relatie is een superroute

Deze relatie is een netwerk, bijvoorbeeld een knooppuntnetwerk

route hiking

foot

route=foot wordt gebruikt voor wandelroutes die geen "hiking" zijn. "Hiking" is gedefinieerd als "een lange inspannende looptocht, meestal over paden, buiten stedelijk gebied". Voor Nederland houden we aan dat langere wandelroutes met route=hiking gemarkeerd worden.
route=pilgrimage moet niet meer gebruikt worden. Voor pelgrimroutes voegen we pilgrimage=yes toe aan de hiking-route.
name een naam De naam waaronder de route bekend staat, bijvoorbeeld "Hollandse IJsselpad". Bij samengestelde routes geef je de deelroutes de naam van het deel, bijvoorbeeld "Marskramerpad - deel 15". De overkoepelende relatie waarin alle delen zijn opgenomen krijgt dan de naam "Marskramerpad".
network iwn

nwn

rwn

lwn

International walking network: langeafstandspaden die landsgrenzen overschrijden

National walking network: langeafstandspaden binnen een land

Regional walking network: wandelpaden in een regio (landstreek, provincie of stadsregio). In Nederland en België en beperkt in Duitsland werden tot 2019-09-10 de knooppuntennetwerken als network=rwn getagd, en de streekpaden krijgen de tag network=nwn. Op 2019-09-10 is afgesproken om deze uitzondering op te heffen. Knooppuntroutes, knooppuntnetwerkrrelaties en knooppunten krijgen nu de tag network:type=node_network.

Local walking network: voor kleinere wandelroutes zoals lokale rondwandelingen en NS-wandelingen.

network:type node_network Toevoegen aan de routerelatie, de knoop of de netwerkrelatie als het om een knooppuntnetwerk gaat
Useful
symbol beschrijving van symbool Beschrijft het symbool waarmee de route op de weg gemarkeerd is, bijvoorbeeld "Rood kruis op witte achtergrond".
osmc:symbol * De tag osmc:symbol=* gebruikt een voorgeschreven indeling om het symbool te definiëren zodat de routemarkering op kaarten bij benadering weergegeven kan worden.
name:xy taalafhankelijke naam xy is de ISO taalcode
ref Route-aanduiding De systematische aanduiding voor de route (bijvoorbeeld LAW16 voor de Romeinse Limesroute, "E1" voor de europese route waar het Marskramerpad onderdeel van is. Knooppuntnetwerken gebruiken ref=mm-nn waarbij mm en nn de ref's van de knooppunten zijn.)
operator operator name De beherende instantie voor de route, bijvoorbeeld "Staatsbosbeheer", "Wandelnet"
state proposed / alternate / temporary Routes kunnen tijdelijk zijn, of voorgenomen maar nog niet uitgerold.
description korte beschrijving Korte typering van de route.
colour Een hex triplet (optioneel) Kleurcode in hex triplet indeling. Speciaal in gebruik voor openbaar-vervoerroutes. Bijvoorbeeld: "#008080" voor turquoise. Normale html kleuraanduidingen worden ook gebruikt.
distance Lengte (optioneel) De opgegeven lengte van de route. Ter informatie voor gebruikers, en handig om te zien of de route volledig is ingevoerd. Standaard eenheid is km. Voor decimalen: gebruik de punt. (bv. 12.5 km)
ascent stijging (optioneel) Het aantal meters stijging tijdens de route. Als begin- en eindpunt op verschillende hoogte liggen, gebruik dan ook de descent key.
descent daling (optioneel) Het aantal meters daling tijdens de route. Als begin- en eindpunt even hoog liggen kun je descent weglaten.
roundtrip yes/no (optioneel) Gebruik roundtrip=yes om aan te geven dat het als een rondwandeling geldt, ook als er een aanlooptak, een afkorting of een extra lus in zit. roundtrip=no kan, maar dat is de default dus het voegt weinig toe. Voor een echte gesloten lus, waarbij de eind-node dezelfde is als de begin-node, kun je closed_loop=yes gebruiken. Een checkprogramma kan dan controleren of het klopt.
oneway yes/no (optioneel) Gebruik oneway=yes om aan te geven dat de route in één bepaalde richting gelopen moet worden, bijvoorbeeld omdat hij alleen in die richting bewegwijzerd is. Sorteer dan de wegen in de relatie in de volgorde die de wandelrichtng aangeeft.
website url (optioneel) url naar de website die de route beschrijft
wikipedia taal:paginatitel (optioneel) wikipedia-pagina die de route beschrijft.

Er zijn erg veel wandelroutes met routerelaties in kaart gebracht. De hiking tab van waymarkedtrails (voorheen Lonvia map) geeft routerelaties weer volgens deze afspraken en gebruikt osmc:symbol=*

Wandelroutes voor een aantal gebieden in Duitsland worden gerenderd op een Hiking and Trail riding map ((Duitstalig) . De daarvoor benodigde tags zijn:

 • type=route
 • route=hiking
 • name=* Meaningful route name suitable for identifying this route.
 • symbol=* Verbal description of the route marker symbols.
 • osmc:symbol=* Coded description of the route marker symbols.

Gebruiksmogelijkheden

Omdat het tagging schema generiek is, is het aan elk land om te bepalen hoe men de daar bestaande wandelnetwerken omzet in de hierarchie lwn, rwn, nwn and iwn. In landen zonder specifieke locale/regionale/nationale wandelnetwerken kan het nuttig zijn om te kijken of de bestaande routes onderhouden of gefinancierd worden door organisaties op de verschillende niveaus.

Zie ook Walking Routes.

Ways in wandelrelaties die gewone wegen kruisen horen daaraan met een knoop verbonden te zijn. Daarop kunnen gemengde routeertoepassingen met OSM gebouwd worden.

Mappingprojecten

Reliëf Mapping Projects

Offline Kaarten

 • OpenAndroMaps - vooral voor Android, een PC viewer is beschikbaar
 • haihui - offline wandelkaarten in de browser

Kaarten voor Garmin-apparaten

Online Kaarten

 • 4UMaps Outdoor maps for Mountainbiking and Hiking. Support the SAC hiking tags as well as track attributes. Additionally it has elevation lines, hill shading, accommodation etc.
 • OSMC Wanderreitkarte shows OSM with contour lines and hill shading and hiking routes (Europe only)
 • WayMarked Trails (ex-Lonvia's Weltwanderkarte) shows OSM with hill shading and hiking routes, among other interesting layers like MTB and rollerblades.
 • Hikebikemap shows OSM with contour lines and hiking and biking routes
 • Cyclemap shows OSM with contour lines and biking routes
 • WORLD OSM WMS shows OSM with hill shading for Europe
 • Hiking/openhikingmap shows OSM with contour lines and hill shading

Zie ook