Vi:Hiking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Hiking
One example for Feature : Hiking
Thông tin
About tagging of ways, points, areas and relations related to hiking.
TagsGiúp dịch này sang Tiếng Việt!

Ngoài đường lộ và cơ sở vật chất trong đô thị, OpenStreetMap còn cung cấp thông tin về các tuyến đường đi bộ đường dài và cơ sở vật chất cho các hoạt động dã ngoại. Cũng như đường bộ nói chung, những con đường dành cho môn đi bộ đường dài cũng được thể hiện bằng một lối mở way gắn thẻ highway=* với giá trị phù hợp. Tuy nhiên highway=path là giá trị đặc trưng cho những cung đường đi bộ đường dài, và nhiều cung đường thường được gom lại thành một tuyến đi bộ đường dài thông qua quan hệ relation route với thẻ route=hiking.

Cung đường đi bộ đường dài

Một cung đường đi bộ đường dài có thể băng qua những đường mòn (highway=path), đường bậc thang (highway=steps), đường đi bộ (highway=footway), ngõ hẻm (highway=service service=alley), hoặc dọc theo hai bên lề của những đường xe cơ giới như đường đất (highway=track) và các loại đường khác cho phép đi bộ (highway=* với foot=yes hoặc sidewalk=both/left/right).

Đường mòn (highway=path)

biểu diễn trên OSM & Osmand: http://osmandapp.github.io/online-knowledge-base/Map-Legend_default.html sac_scale trail_visibility incline

Đường đất (highway=track)

tracktype


Các loại đường khác

Một cung đường đi bộ đường dài cũng có thể băng qua đường bậc thang (highway=steps), đường đi bộ (highway=footway), ngõ hẻm (highway=service service=alley), hoặc dọc theo hai bên lề của những đường xe cơ giới cho phép đi bộ (highway=* với foot=yes hoặc sidewalk=both/left/right). Xem thêm ở trang Vi:Highways.

Tuyến đi bộ đường dài

Cơ sở vật chất cho các hoạt động dã ngoại

Những đối tượng tự nhiên