NL:Sidewalks

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Sidewalks
One example for Feature : Sidewalks
Omschrijving
Stoepen (ook voetpaden en trottoirs) worden aangeboden naast de rijbaan van een weg voor voetgangers en soms ook fietsers.
TagsHelp dit vertalen naar het Nederlands!

sidewalk=both/left/right/no
barrier=*
kerb=*
highway=footway

De stoep (of trottoir) is een deel van een weg bedoeld voor het gebruik door voetgangers en soms fietsers, gescheiden van de rijbaan (of wegdek). Een stoep kan gescheiden zijn van de rijbaan door een stoeprand, door een berm of eventueel op wat afstand van de weg (maar nog steeds er mee verbonden). Het kan ook gescheiden zijn van de weg door een barrière, bijvoorbeeld door bosjes of een bomenlijn. Een weg kan een stoep hebben aan één kant van de rijbaan, beide kanten of geen stoepen.

Terminologie

Let op met het gebruik van termen:

De wettelijke term in de VK voor een pavement of een sidewalk is footway. Echter, de term footway wordt gebruikt binnen OSM voor elk pad, onafhankelijk of deze langs een rijbaan loopt of niet. De term pavement welke vaak gebruikt is in de VK als een alternatief voor footway wordt gebruikt in de VS voor het oppervlak van de rijbaan (welke per toeval bekend is als roadway in de VS!)

Omdat footway en pavement, de Britse alternatieven ruimte laten voor twijfel, wordt de Amerikaans Engelse term sidewalk in dit geval gebruikt hoewel Brits Engels de voorkeur heeft voor OSM tags en de wiki.

Hoe in kaart te brengen

Het insluiten van informatie over stoepen maakt het makkelijker om goede navigatie voor voetgangers te leveren, en met name goede beschrijvingen van routes voor voetgangers langs wegen.

Stoepen als verbetering van een weg

De simpelste methode is om de weg te taggen met sidewalk=both/left/right/no (none wordt ook gebruikt als synoniem voor no) naar wat toepasselijk is bij de stoepen die parallel lopen aan de rijbaan en anders highway=footway waar het pad een andere route neemt dan de rijbaan.

Attrributen van stoepen worden vaak toegevoegd als extra tags van de weg, bijvoorbeeld:

  • sidewalk:left:width = 3 m
  • sidewalk:left:kerb = raised
  • sidewalk:both:surface = paving_stones

Deze methode geeft geen informatie over de geometrie van de stoep zelf (inclusief het gebrek van informatie over hoe ver de stoep is van de highway=* lijn). Aan de andere kant maakt dit het wel makkelijk om te controleren of een weg een stoep heeft.

Let op dat het extreem moeilijk is om correct te weergeven waar een voetgangersroute afwijkt van een weg als deze in kaart gebracht is met de sidewalk tag.

Als sidewalk tag gebruikt is op de weg, is vrij oversteken van de weg op elke locatie makkelijk te implementeren in navigatie-software. Deze functie is wenselijk voor veel mensen, en is veel moeilijker te bereiken als stoepen als losse wegen in kaart gebracht zijn. Omgekeerd is het aanbevolen om de stoep als een losse weg in kaart te brengen als de stoep niet alleen gescheiden is door een stoeprand, maar met een berm of een andere barrière, om te voorkomen dat routes er van uit gaan dat overal over te steken is.

Toegangsinformatie voor voetgangers

De bovenstaande tagging geeft informatie over de fysieke infrastructuur in plaats van de legale toegangsinformatie, die toegevoegd kan worden met foot=yes/no. De aanname is dat alle wegen toegankelijk zijn voor voetgangers, behalve bij highway=motorway, waar aangenomen wordt dat voetgangers verboden zijn tenzij anders aangegeven.

Stoep als losse weg

Een andere aanpak is om elke stoep als een losse weg in kaart te brengen met highway=footway. Gebruik footway=crossing voor plaatsen waar het voetpad een straat kruist. Gebruik footway=sidewalk waar het voetpad grotendeels langs de weg loopt. De tag is een hint voor renderers die gebruikt kan worden voor speciale afhandeling van stoepen.

Deze methode staat toe om een ruimtelijk accuratere representatie van de omgeving van de voetganger te geven. Bovendien wordt het gebruik van barrier=*, tactile_paving=*, kerb=* en surface=* meer rechtdoorzee.

Deze methode produceert een zichtbaar resultaat in bestaande route-engines en renderers, omdat deze het meestal op dezelfde manier behandelen als voetpaden die niet bij een weg horen, in tegenstelling tot de tag footway=sidewalk die zelden op kaarten weergegeven is. Het heeft een aantal consequenties, sommige wenselijk, sommige onwenselijk, dat hangt af van vele factoren. Voetpaden gerepresenteerd door verschillende objecten zijn voor sommige wenselijk, omdat de kaart dan gedetailleerder is en leesbaar bij een hoge zoom. Aan de andere kant levert dit bij een lagere zoom een drukkere kaart op en soms andere onwenselijke effecten.

Het is soms aanbevelen dat stoepen de tag name hebben met de naam van de bijbehorende weg. Dit hangt van de keuze van de lokale community af. De tag name ay=sidewalk#combinations wordt tienduizenden keren gebruikt , maar desondanks is dit slechts 4% van alle footway=sidewalk wegen. Het belangrijkste nadeel van geen naam toevoegen is dat routing-engines voor voetgangers het voetpad aan de weg moeten koppelen om vertelde instructies te geven (bijvoorbeeld "Volg de stoep langs de Hoofdstraat").

Alleen oversteken bij expliciet aangegeven oversteekplaatsen is soms wenselijk, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers, landen waar voetgangers wegen niet op elke plaats legaal over mogen steken en mensen die sowieso de voorkeur hebben om op aangegeven plaatsen over te steken. Maar soms hebben mensen de voorkeur om het toe te staan om op kleinere wegen op elk punt over te steken. Als je (niet barrièrevrije) software wil bouwen die dat handhaaft dan heb je geavanceerdere verwerking nodig.

De tag foot=use_sidepath kan gebruikt worden op de straat om aan te geven dat stoepen los in kaart gebracht zijn. Ook is sidewalk=separate voorgesteld en gebruikt.

Regionale variaties

In sommige regios zijn bepaalde tagging standaarden duidelijk meer populair dan de andere. In een dergelijk geval is het sterk aanbevolen om verder te gaan met de gebruikte methode. Bijvoorbeeld in Warschau, Polen is een groot deel van de stoepen in kaart gebracht door een losse weg toe te voegen zonder de straatnaam over te nemen. Om dit veranderen zou een grote hoeveelheid werk nodig zijn, en wordt daarom waarschijnlijk niet als een goed idee gezien door lokale mappers.[1].

Presentatie

Een weergave van stoepen in Washington, DC van ITO Map die wegen met stoepen donkergroen weergeeft, wegen zonder stoepen in donkerrood en andere paden in het lichtgroen. Een mapCSS stylesheet is beschikbaar voor JOSM.

Zie ook

  • Bicycle: soortgelijke concepten voor fietspaden

Verder lezen

Externe links