Cs:Chodníky

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Sidewalks)
Jump to navigation Jump to search

Warning: Default sort key "Chodniky" overrides earlier default sort key "Chodníky".

Logo. Součást : Chodníky
One example for Součást : Chodníky
Popis
Chodníky vedle silnice pro pěší a občas i pro cyklisty
Značky

 Chodník je část silnice, která je vyhrazena pro pěší a občas pro cyklisty, oddělená od vozovky. Chodník může být oddělen od vozovky  obrubníkem, nebo zelení, či může být v určité vzdálenosti od silnice (ale stále k ní patří). Také může být oddělen nějakou překážkou například keři nebo stromořadím. Silnice může mít chodníky na jedné straně, na obou stranách, nebo vůbec.

Jak mapovat

Zmapováním chodníků můžeme poskytovat efektivní navigaci pro pěší, zejména dobře popisovanými cestami pro pěší okolo silnic. Značka sidewalk=* není potřeba uvádět u cest pro nemotorové druhy dopravy, například highway=footway/cycleway/path/bridleway/track.

Chodník jako doplněk silnice

Nejjednodušším způsobem jak zmapovat chodník je přidat značku sidewalk=both/left/right/no (někdy se používá none, ale preferuje se no) na část silnice, kde je chodník veden paralelně s ní a použít highway=footway tam, kde se chodník od silnice vzdaluje jiným směrem.

Další informace o chodnících se často přidávají jako značky k silnici. Například:

  • sidewalk:left:width = 3 m
  • sidewalk:left:kerb = raised
  • sidewalk:both:surface = paving_stones

Chodník jako zvláštní cesta

Jiným možným způsobem je zmapovat každý chodník jako zvláštní cestu za pomocí značky highway=footway. Použijte značku footway=crossing pro přechody pro chodce. Použijte značku footway=sidewalk a name=* pro pojmenování přidružené ulice tam, kde chodník běží víceméně podél ulice.

Tato metoda umožňuje zmapovat cesty pro pěší v prostoru mnohem přesněji. Dále dovoluje i snazší použití doplňkových značek barrier=*, tactile_paving=*, kerb=*. Ovšem zakazuje navigačním aplikacím přecházet silnice mimo explicitně vyznačené přechody. Zatímco někdy je to požadované (např. pro vozíčkáře), pro většinu pěších to nereprezentuje realitu. Pokud se používá značka sidewalk=* na silnici, pak je možno povolit či zakázat volné přecházení ulice v závislosti na potřebách uživatele.

Tento způsob produkuje viditelný výsledek v existujících navigačních aplikacích a vykreslovačích, jelikož ty obvykle nerozumí značce footway=sidewalk a pracují s ní stejným způsobem jako se stezkou pro pěší, která není součástí silnice. Z tohoto důvodu má tento přístup tendenci vytvářet více zaneřáděnou mapu a občasné nechtěné efekty. (Ovšem, ve srovnání s tím způsob uvedený výše, v místech kde se cesta pro pěší odchyluje od silnice, bude v současné době nesprávně umístěna nebo bude mít malý kousek ve špatném úhlu.) Budoucí navigační aplikace pro pěší budou muset asociovat chodník s hlavní silnicí, aby mohly generovat popisné instrukce (např. "Jděte po chodníku podél Hlavní ulice") a dovolit přecházet ulici na libovolném místě, což bude požadovat seskupení oddělených cest například nějakou relací nebo obkreslením obou cest plochou area:highway=*.

Povolení vstupu pro chodce

Výše uvedený způsob značení poskytuje informaci o uspořádání infrastruktury v reálném světě, ale nikoliv o samotném povolení vstupu pro pěší, které může být doplněno značkou foot=yes/no. Předpokládá se, že všechny silnice jsou přístupné pro chodce s výjimkou dálnic - highway=motorway, kde se předpokládá, že mají chodci vstup zakázán, není-li uvedeno jinak.

Vykreslování

Pohled na chodníky ve Washingtonu na ITO Map zobrazující silnice s chodníky tmavozelenou barvou, bez chodníků tmavočervenou a jiné pěšiny světlezelenou. Styl mapCSS je dostupný pro JOSM.

Viz také

  • Bicykly - podobný koncept cyklostezek

Další čtení

Externí odkazy