Pl:Mapowanie obiektów/K

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Nazwy tagowanych obiektów
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
Ć Ł Ń Ś Ż Ź
Do przetłumaczenia

Jak odwzorować ...

Ta stronka została kiedyś stworzona w dobrej wierze i z należytą troską o jej zawartość. Mimo tego należy wziąć pod uwagę, że systematyka i atrybuty stosowane w OSM podlegają ciągłemu rozwojowi. Ponieważ tworząc ją, informacje zostały zebrane z różnych stron Wiki, tworzonych i aktualizowanych przez różnych autorów, więc może dojść tutaj do wielu rozbieżności. Pewne, zalecane tutaj znaczniki (po angielsku tags) mogą być nie zgodne z ogólnie przyjętymi praktykami oznaczania.

Dobrym punktem odniesienia dla sprawdzenia, czy znacznik był już uzyty w systemie OSM jest Taginfo.

W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma zawsze znaczenia znaczników (Map Features). W przypadku wystąpienia takich sprzeczności, proszę poinformuj o tym na stronce Diskussionsseite, aby sprzeczności mogły zostać usunięte.


Pomoc
W przeciwieństwie do Map_Features, posortowanej zgodnie z atrybutami (po angielsku "tag"), to 'lista posortowana według obiektów', jest jednym z bardziej zbliżonych do rzeczywistości. Prawdziwe obiekty są zazwyczaj reprezentowane przez wiele atrybutów, jak dla "rzeki", przez jego nazwę, szerokośći oraz czy statki pływają po niej. Czasami istnieje kilka sposobów, aby opisać coś takiego jak "rondo" w stosując linię zamkniętą lub jako mini-rondo, oraz POI jako punkt lub jako obszar. Tutaj wszystkie opcje są zawsze na liście i jest dokładnie wyjaśnione, jakie opcje mamy do wyboru. W przypadku wątpliwości, używamy odpowiednio najbardziej zbliżone do tych które mają być użyte.

Węzeł czy Obszar?

Uwaga odnosi się do wszystkich obiektów:

 • większe powierzchnie mapujemy zawsze jako obszar
 • małe obiekty jako węzeł (Skrzynka na listy, budka telefoniczna)
 • (Szczyt wieży, Beacon, górski szczyt), jako węzeł

Obiekt powinien być nanoszony na mapę tylko jeden raz. Jeśli ktoś narysuje węzeł i obszar, to istnieje niebezpieczeństwo, że całość będzie naniesiona wielokrotnie ("tu znajdują się 24 miejsca postojowe", w rzeczywistości tylko 12) lub będzie rysowana wielokrotnie na mapie.

Jeśli obiekt nie jest jeszcze narysowana na mapie jako obszar, można go najpierw nanieść jako węzeł. Jednak to tymczasowe obejście problemu powinno być jak najszybciej zastąpione prawidłowo narysowanym obszarem a tymczasowy węzeł usunięty.

Wyszukiwanie frazy na tej stronie za pomocą <Ctrl-F>

Wyszukiwanie frazy następuje po naciśnięcie klawisza Control i <F>. Pojawi się, u dołu, pole wyszukiwania w przeglądarce. Wpisujemy szukaną frazę, np. "ścieżka rowerowa" lub bardziej ogólnie "rower". Naciskając strzałkę "w dół" i "w górę" można znaleźć wszystkie wpisy na ten temat.

Strona jest ciągle tworzona i uzupełniana. Jeśli szukasz czegoś, co jeszcze nie znajduje się na liście, można to zgłosić na Diskussionsseite , to przypuszczalnie zostaną to dodane w ciągu kilku najbliższych dni… ;-)


Elektryczność

Transmissionsubstation.jpg węzeł power=tower Hochspannungsmast
linia power=line Leitungen
obszar węzeł power=substation Umspannwerk
węzeł power=cable_distribution_cabinet Verteilerkasten am Straßenrand
Uwagi:
 • Szczegółowe informacje i konkretne wartości patrz tabela w Pl:Key:power.
 • Schön ist auch immer der Name des Umspannwerkes oder der Leitung (name/ref) falls vorhanden.
 • Generatoren bzw. Kraftwerke patrz bei Kraftwerk.
 • Gleisanlagen mit Oberleitung (electrified=contact_line) oder Stromschiene (electrified=rail).

Kamieniołom

Steinbruch.jpg obszar Obszar

landuse=quarry
+ resource=*

Uwagi:
 • Schotter-, Sandgruben, Steinbruch usf.
 • das sind Tagebau- bzw. Bergbauflächen
 • Öl- und Gasförderungsanlagen werden auch dem Bergbau zugezählt

Kamień milowy

Jt meilenstein.jpg węzeł Węzeł

historic=milestone
+ name=*
+ year=#### (rok)
+ ref=###.# (km)
+ moved=yes

Uwagi:
 • Historische Form der Straßenkilometrierung – kennzeichnet den aktuellen Standort, der nicht dem Originalstandort entsprechen muss.
 • Auch für Entfernungsangaben in Stunden (Stundenstein)
 • wenn der Meilenstein bekanntlich nicht an dem Originalstandort steht, dann moved=yes
 • Achtung: moderne "Meilensteine" werden mit highway=milestone erfasst.
 • patrz tez: Grenzpunkt

Kąpielisko

patrz pływalnia Schwimmbad

Kasyno

Sahara Hotel and Casino.jpg węzeł obszar Węzeł/Obszar

amenity=casino
+ name=*

Uwagi:

Kawiarnia

Prückel IV.JPG węzeł obszar Węzeł/Obszar

amenity=cafe
+ cuisine=*
+ name=*
+ food=yes (falls auch Essen serviert wird)

Uwagi:
 • In Cafés gibt es meist auch Kuchen, in einigen auch Eis. Wenn hauptsächlich Eis oder Kuchen verkauft werden (z.B. bei einer Konditorei), dann kann das mit cuisine gekennzeichnet werden.
 • Ein Internet-Café wird mit internet_access=* erfasst, und nicht mit amenity=internet_cafe/cyber_cafe.
 • Ein Geschäft für Kaffeebohnen wird meist (defacto) mit shop=coffee erfasst.

Kino

OdeonWestEnd.jpg węzeł obszar Węzeł/Obszar

amenity=cinema
+ name=*

Uwagi:

Klasztor

Utrecht 003.jpg węzeł Węzeł
obszar Obszar

amenity=monastery für aktive Klöster historic=monastery für als Kloster errichtete Anlagen unabhängig von der derzeitigen Nutzung
name=*

Uwagi:
 • Gemäß Dokumentation sollte diese Bezeichnung nur bei ehemaligen Klosteranlagen verwendet werden.
 • patrz auch weitere Defacto-Standards:

Kolej

patrz Gleise

Kolej jednoszynowa

Kl monorail.jpg Mf way.png Linia

railway=monorail
name=*
operator=*

Uwagi: keine

Kopalnia odkrywkowa

patrz Steinbruch

Kościół

Kirche.jpg węzeł Węzeł
obszar Obszar

amenity=place_of_worship
+ name=*
+ religion=*
+ denomination=*
+ opening_hours=*
+ service_times=*

Uwagi:

Kosz na śmieci

Mülleimer ÖPNV.JPG węzeł Węzeł

amenity=waste_basket

Uwagi:

Krematorium

węzeł obszar Węzeł/Obszar

amenity=crematorium

Uwagi:
 • crematorium=pet zostało formalnie zaproponowane do tagowania krematoriów przeznaczonych dla zwierząt.
 • Patrz też: Cmentarz