Cs:Vlastnosti

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Properties)
Jump to navigation Jump to search


Vlastnosti (Properties)

Přidávají další informace o vlastnostech nějakého prvku.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
area yes plocha Plocha - určuje, že prvek, který je normálně pouze lineární, má být vykreslen jako plocha. Tuto značku byste neměli přidávat k prvkům, které jsou plochou již samy o sobě.
Mapnik area pedestrian.png
bridge yes / aqueduct / viaduct / cantilever / movable / covered / … cesta Most - používá se spolu se značkou layer=*. Obecná hodnota je yes, nebo můžete konkrétně určit typ mostu (aqueduct=akvadukt, viaduct=viadukt, swing=otočný most, movable=sklopný most, covered=zastřešený, ...)
Mapping-Features-Road-Bridge.png
Bridge-yes.jpg
charge cena uzel cesta plocha Poplatek za vstup/použití daného prvku. Viz fee=* nebo toll=*.
covered yes uzel cesta plocha Zakrytý, zastřešený - označuje, že nějaký prvek je překrytý jiným prvkem (nebo někdy zemí). Používá se, když není vhodné použít značku layer=*, nebo je potřeba dodatečné vysvětlení. různé, podle zakrytého objektu
Covered.jpg
crossing no / traffic_signals / uncontrolled / island / unmarked uzel Přechod pro chodce/přejezd pro cyklisty přidává další informace k uzlu již označenému jako přechod highway=crossing, nebo přejezd railway=crossing. Při podrobném mapování se mohou nakreslit i cesty vedoucí z chodníku k uzlu přechodu/přejezdu a označit je footway=crossing nebo cycleway=crossing
Časté hodnoty jsou:
 • crossing=traffic_signals - přechod/přejezd řízený semaforem
 • crossing=uncontrolled - obyčejný přechod/přejezd bez semaforu
 • crossing=island - přechod s ostrůvkem pro chodce uprostřed ulice
 • crossing=no - označuje místo, kde není přechod/přejezd naprosto možný, nebo je ilegální.
 • crossing=unmarked - neoznačený přechod/přejezd
 • crossing=unknown - typ přechodu/přejezdu není znám - výchozí hodnota
Zebra-crossing sm.jpg
crossing:island yes / no uzel cesta Specifies whether a pedestrian crossing has a refuge island
Praha 10 ulice Ruska 10 prechod s ostruvkem.JPG
cutting yes / left / right cesta Zářez - místo, kde je silnice nebo železnice vedena pod úrovní okolního terénu.
Road cut.jpg
disused yes uzel cesta plocha Nepoužíváno - přidává se k objektům, které jsou významné pro navigaci, ale už neslouží původnímu účelu. Pokud byla i demontována infrastruktura (např. sneseny koleje), pak použijte značku abandoned:=*. Značka se nyní používá jako jmenný prostor, přečtěte si její stránku.
Closed down shop.jpg
drive_through yes / no uzel plocha Sděluje, že lékárna, banka, ATM, fast food nebo poštovní schránka poskytují službu zákazníkům projíždějícím v autech. Liší se od drive_in=*.
Drive-through ATM.jpg
drive_in yes / no uzel plocha Sděluje, že restaurace nebo kino poskytují službu zákazníkům usazeným ve svých autech. Liší se od drive_through=*.
Autokino gravenbruch.jpg
electrified contact_line / rail cesta Elektrifikovaná trať. Označuje přítomnost infrastruktury pro přívod elektřiny k vozidlům na trati.
Overhead power lines.jpg
ele číslo uzel plocha Nadmořská výška objektu v metrech (viz také Altitude)
Key-ele mapnik.png
embankment yes cesta Násep - místo, kde je silnice nebo železnice vedena po umělém náspu, obvykle přes mokřinu nebo nízko položenou oblast.
Mapping-Features-Road-Embankment.png
Embankment.jpg
end_date datum (obvykle rrrr-mm-dd) cesta Datum, kdy objekt zanikl. Pozor! Před použitím si přečtěte varování na stránce značky.
est_width číslo cesta Odhadovaná šířka cesty v metrech
Height.png
fire_object:type poo / szo uzel cesta plocha Objekty potencionálně nebezpečné nebo společensky důležité
fire_operator název uzel cesta plocha Požárnická stanice, ke které objekt přináleží
fire_rank 1bis / 2 až 5 uzel cesta plocha Požární klasifikace daného objektu
frequency číslo uzel cesta plocha Frekvence v Hz
Wave frequency.gif
inscription volena uživatelem uzel cesta plocha Celý text nápisu, který je na budově, památníku, nebo jiném objektu.
Beneventum, Arch of Trajan (III) (4749426050).jpg
internet_access yes / wired / wlan / terminal / no uzel plocha Sděluje, že prvek mapy (budova, obchod, restaurace, ...) nabízí veřejný přístup k internetu, ať už zdarma, nebo za poplatek. Časté hodnoty jsou:
 • no - přístup k internetu není, i když byste ho v takovém místě očekávali
 • terminal - počítač pro surfování po internetu
 • wired - pomocí síťového kabelu Ethernet
 • wlan - WiFi hotspot
 • yes - přístup na internet je, ale způsob přístupu není znám
Internet-Sign.jpg
layer -5 až 5 cesta Určuje fyzickou vrstvu, ve které objekty leží nad sebou:
 • 0 - země (výchozí hodnota)
 • -1 až -5 - pod zemí
 • 1 až 5 - nad zemí

Nezneužívejte tuto hodnotu k ovlivňování vykreslování mapy rendererem!

Washington layers.png
leaf_cycle evergreen / deciduous / semi_evergreen / semi_deciduous / mixed uzel cesta plocha Popisuje fenologii listů, např. opadavé nebo stálezelené rostliny.
Olga Wisinger-Florian - Falling Leaves.JPG
leaf_type broadleaved / needleleaved / mixed / leafless uzel cesta plocha Popisuje typ listů rostlin, např. jehličnaté a listnaté.
Picea abies Nadelkissen.jpg
location underground / overground / underwater / roof / indoor uzel cesta plocha Umístění prvku:
 • underground - pod zemí
 • overground - nad zemí (ale neprůchozí pro člověka/vozidlo)
 • overhead - nad hlavou (průchozí pro člověka/vozidlo)
 • underwater - pod vodou
 • roof - po střeše
 • indoor - v budově
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
narrow yes cesta Zúžení - sděluje, že se cesta (řeka, silnice, chodník, ..) v tomto místě zužuje.
Narrow-sign.jpg
nudism yes / obligatory / no / customary / permissive uzel plocha Označuje, zda je v místě povolen nudismus.
CapdAgde crop.jpg
opening_hours viz stránku značky uzel cesta plocha Otevírací hodiny obchodu, restaurace, infocentra, ... Na přesný způsob zápisu se podívejte přímo na stránku značky.
Neon Internet Cafe open 24 hours.jpg
operator volena uživatelem uzel cesta plocha Název firmy nebo korporace, která provozuje daný objekt nebo za něj odpovídá.
produce volena uživatelem uzel plocha relace Describes a feature's agricultural output produced though a natural process of growing or breeding.
La Boqueria.JPG
start_date datum (obvykle rrrr-mm-dd) uzel cesta plocha relace Datum, kdy objekt vznikl.
Zero kilometre mark in Paris, 23 June 2013.jpg
service_times viz opening_hours uzel plocha Časy poskytované služby, např. doba mše v kostele (bývá jiná, než opening_hours=*).
St Andrew's Church (Kowloon) Service times 2012.jpg
tactile_paving yes /no uzel cesta plocha Hmatová dlažba. Označuje, zda je přítomno značení pro nevidomé.
Tactile paving.jpg
tidal yes plocha Oblast je zaplavována přílivem.
Onehunga Shoreline For Reclamation.jpg
tunnel yes cesta Tunel - označuje, že část cesty (silnice, železnice, řeky) je vedena v tunelu pod zemí. Používejte zároveň se značkou layer=*.
Mapping-Features-Road-Tunnel.png
Tunnel.jpg
toilets:wheelchair yes / no uzel plocha Označuje, zda objekt je vybaven toaletami pro vozíčkáře.
Lazienka-niepelnosprawnych-dworzec-warszawa-wschodnia.jpg
wheelchair yes / no / limited uzel cesta plocha Označuje, zda objekt je přístupný pro vozíčkáře.
Standard rollstuhl.jpg
width číslo cesta Šířka cesty v metrech.
Height.png
wood coniferous / deciduous / mixed uzel plocha Označuje typ lesa (landuse=forest a natural=wood):
 • coniferous - jehličnatý
 • deciduous - listnatý
 • mixed - smíšený

Upozornění: tato značka je považována za zastaralou, použijte místo ní značky leaf_type=* a leaf_cycle=*

Diqing, Yunnan, China.jpg
Český překlad této šablony můžete editovat zde.