Cs:Autobusy

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Buses)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Autobusy
One example for Součást : Autobusy
Popis
Druh veřejné dopravy
Značky
Relace trasy autobusu 36052 příklad (značená modře), kde všechny zastávky nejsou součástí cest, ale vedle nich. Je to trasa po Londýně a číslo linky je 12.

Autobusy, dálkové autobusy a trolejbusy jsou druhem veřejné dopravy, která jezdí hlavně po silniční síti. Systém sestává z autobusových tras, které zastavují u zastávek a v nádražích a mají několik dalších souvisejících prvků.

Zastávky a nádraží

Nejjednodušším způsobem mapování autobusové zastávky je pomocí uzlu, nebo polygonu označeného public_transport=platform umístěného vedle silnice v místě, kde cestující čekají těsně před nástupem do vozidla. Může to být ve vhodně umístěném přístřešku nebo u sloupku označujícího zastávku. Může to být i pár metrů od místa, kde cestující nastupují do vozidla. Přidejte název zastávky (tak jak je napsán na zastávce samotné nebo uveden v jízdním řádu).

Autobusová nádraží se zakreslují pomocí plochy označené public_transport=station.

Související prvky, jako třeba lavičky amenity=bench, lze zakreslit poblíž zastávky nebo uvnitř autobusového nádraží.

Pokud chcete, aby se autobusové zastávky vykreslily na hlavní stránce, přidejte k nim ještě značku highway=bus_stop. Nemělo by to být nutné, ale bohužel to tak je.

Místa zastavení a nástupiště

Chcete-li zmapovat zastávku přesněji, můžete přidat do cesty silnice uzel označený public_transport=stop_position, který reprezentuje místo, kde autobus na silnici zastavuje. Tento uzel se mapuje do cesty, i když autobus zastavuje ve svém zálivu. Chcete-li spojit místo zastavení a nástupiště do jedné zastávky, použijte relaci public_transport=stop_area. Tato relace obsahuje všechny informace o zastávce, jako je jméno, označení, provozovatel a síť.

Linky

Autobusové linky (např. číslo 177) se mapují označením všech prvků, které patří k trase na členech relace. Zahrnuje to všechny úseky trasy (cesty), po kterých autobus jede, a zastávky (uzly nebo někdy polygony), kde linka zastavuje.

Použijte jednu relaci pro každý směr (také se nazývá varianta) linky označenou type=route+route=bus/route=trolleybus.

Abyste varianty trasy linky spojili k sobě, používá se další relace type=route_master+route_master=bus/route_master=trolleybus. Ta obsahuje pouze relace variant a informace, které se vztahují k celé lince, jako třeba ref=177.

Öpnvkarte.de (nebo openbusmap.org) zobrazuje linky autobusů a také železnice a tramvaje např. zde v Kolíně

Chcete-li označit linku jako součást autobusové sítě, použijte značky operator=* a/nebo network=*.

Jízdní pruhy pro autobusy

Hlavní článek: Jízdní pruhy pro autobusy

Autobusy obecně jezdí po normální silnici značené highway=*[1], ale někdy jsou pro ně připraveny zvláštní opatření.

V OpenStreetMap se běžně používají dvě schémata pro zakreslení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy na normálních silnicích: schéma busway=*, kterým označujeme přítomnost alespoň jednoho pruhu pro autobusy na jedné či obou stranách silnice, a schéma lanes:psv, což je počet jízdních pruhů vyhrazených pro vozidla veřejné dopravy (což zahrnuje i autobusy) a jejich směry. Obě schémata jsou kompatibilní s cyklostezkami. Obě dvě lze použít naráz. Více informací najdete na stránce Jízdní pruhy pro autobusy.

Tato dvě běžně užívaná schémata postačují pro většinu map. Ovšem informace o konkrétních jízdních pruzích pro autobusy lze zmapovat také pokročilou příponou :lanes.

Je dobré, tam kde je to vhodné, přidávat i značky access=* a maxheight=* na cesty, které mají jízdní pruhy pro autobusy. Troleje trolejbusů by se měly označit značkou trolley_wire=yes.

Pro vyhrazené a oddělené autobusové pruhy použijte highway=service, access=no, psv=designated (nebo psv=yes). Příklad

Autobusové mapy

Následující stránky vykreslují trasy autobusů (podle dat relací)

Autobusy podle měst

Kompletní seznam ostatních měst najdete na anglické stránce.

Návrhy

Odkazy

  1. jakýkoliv typ silnice pro motorová vozidla ve tříde "highway", jako je primary/secondary/tertiary/unclassified/residential/etc.