Cs:Tag:highway=cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = cycleway
Path-bicycledesignated.jpg
Popis
Cyklostezka Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Vykreslování v OSM Carto
Cycleway osm.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značka highway=cycleway označuje zvláštní cestu vyhrazenou pro cyklisty.

Jak mapovat

Chcete-li zakreslit cyklostezku, pak zakreslete cestu cesta a označte ji highway=cycleway. Pokud má název, přidejte značku name=*. Chcete-li zmapovat, že cyklostezka je součástí nějaké cyklotrasy, pak se podívejte na úplný návod na stránce Cycle routes.

Kdy nepoužívat

Infrastruktura pro cyklisty, která je nedílnou součástí silnice - zejména "jízdní pruhy pro cyklisty", které jsou nakreslené na silnici - by se neměly značit jako zvláštní cesta pro cyklisty, ale spíše by se měla přidat značka cycleway=* k již existující značce highway=*.

Stránka Bicykly přináší více informací o tom, jak se obecně značí cyklistická infrastruktura.

Přístup pro pěší

Označení cesty jako highway=cycleway implikuje, že cesta je vyhrazena pro cyklisty.

Různé země mají svá různá pravidla, zda je na cyklostezku povolen vstup pěším. Viz výchozí omezení přístupu. V zemích, kde obecně není povolen vstup pěším, použijte, v případě, že vstup je povolen, značku foot=designated nebo foot=yes. V tomto případě můžete také přidat značku segregated=*, abyste sdělili, zda je přítomen dělící pruh pro chodce.

Uvědomte si, že cesty, které nejsou vyhrazeny pouze pro cyklisty, lze také alternativně značit jako highway=path namísto highway=cycleway.

Zvláštní situace

V případě, že se nejedná o běžnou cyklostezku, byste se měli podívat na tyto značky:

  • cycleway=* - pokud stezka pro cyklisty je na silnici, nebo vedle ní.
  • oneway=yes - jednosměrka - pokud je možno na cyklostezce jet jen jedním směrem.
  • bridge=yes - most - pokud cyklostezka vede přes ulici nebo vodní tok.
  • tunnel=yes - tunel - pokud cyklostezka vede pod ulicí nebo vodním tokem.

Příklady

Popis Ilustrace Značky
Vyhrazená cyklostezka Cycle dutytouse.jpg highway=cycleway

(přidejte značky jako foot=yes, pokud je přístup odlišný od výchozích omezení přístupu)

Kombinovaná cyklostezka a stezka pro chodce Radweg Schee Silschede cut.jpg highway=cycleway + foot=designated + segregated=no

nebo

highway=path + bicycle=designated + foot=designated + segregated=no

Jednosměrná cyklostezka One-way cycleway.jpg highway=cycleway + oneway=yes

Vykreslování

Mapnik OSMAnd
Cycleway mapnik.png

Modré tečkované čáry

Cycleway osmand.png

Modré čárkované čáry

Viz také