WikiProject Latvia/Latvijas valsts ceļi

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valsts ceļu saraksts

Latvijas oficiālo ceļu sarakstu nosaka noteikumi Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"

Burts Nozīme Ceļu skaits Ceļu kopgarums
A (A1-A16) Galvenie autoceļi 15 1749.2
P (P1-P134) Reģionālie autoceļi 130 5606.2
V (V1-V1489) Vietējie autoceļi 1205 13205.3

(daži fiziski ceļa posmi atbilst vairākiem numuriem, kopgarumā šie ceļi ieskaitīti vairākas reizes)

Valsts ceļu marķēšana

Ceļu iezīmēšana un marķēšana (tagošana) aprakstīta šeit: Latvian_roads_tagging

Lai ceļu (osm:way) piesaistītu valsts ceļu numuram, jālieto divi marķējumi:

  • uz paša ceļa izmanto ref=*
  • ceļu pievieno atbilstošam relation

Relation veido pēc Eiropas ceļu parauga WikiProject_Europe/E-road_network. T.i. katram ceļam izveido relation, kurā obligāti aizpilda šos tagus:

  • type=route relation tips ir ceļa maršruts (atšķirot no, piemēram, administratīvām robežām)
  • route=road maršruts ir ceļs (atšķirot piemēram, no autobusu maršrutiem)
  • network=lv:national ceļa numurs ir latvijas valsts ceļu tīkls (arī Lietuvā ir A1 šoseja)
  • ref=A# ceļa/šosejas numurs, bez atstarpes

osmlv statistika

Ceļu pilnīguma salīdzinājums: http://gisnet.lv/osm Apraksts par salīdzināšanas metodiku: lv_osm_analysis