Hungary/Jelölési példák

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a lap tartalmazza a gyakrabban használt jelöléseket és azok általános címkézését (taggeléseket).

Közút

Tulajdonság Leírás Címkék Megjegyzések
Típusa főút, mellékút, autópálya,.. highway=*
Útpályák száma lanes=*
Útburkolat aszfalt/térkő/bazaltkocka, murva, keréknyom, füves surface=*
Száma
Neve (lakott területen belül)

Közút KRESZ

Tulajdonság Címkék Megjegyzések
egyirányú utca oneway=yes Az utca a vonal irányába járható. Azon nagyon ritka esetben, ha a vonal iránya nem megfordítható, a -1 értékkel visszafelé is megadható.
zsákutca noexit=yes Az út vonalának utolsó pontján. (Maga a noexit=yes azt jelenti, hogy az út nem folytatódik tovább, de ez nem csak közutakra, hanem pl. gyalogutakra is igaz.)
sebességkorlátozás úton maxspeed=*
Sebességkorlátozó tábla: source:maxspeed=sign
30-as övezet:
source:maxspeed=HU:zone:30
zone:maxspeed=HU:30
Mindenképp add meg az adat forrását a source:maxspeed=* kulcsban!
sebességkorlátozás tábla helye traffic_sign=maxspeed
súlykorlátozás maxweight=* amennyiben kis teherautó ikon is szerepel a táblán, akkor behajtási korlátozásról van szó, és a maxweightrating:hgv=* kulcsot kell használni
tehergépkocsival behajtani tilos hgv=no
tehergépkocsival behajtani tilos (12t zóna) maxweightrating:hgv=12
source:maxweightrating:hgv=HU:zone:12
zone:maxweightrating:hgv=HU:12
mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom vehicle=destination
mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel vehicle=private
bicycle=yes
carriage=yes
gépjárműtípus, amivel nem lehet behajtani lásd: access=*

Címek

A címekre vonatkozó kulcsokat rakd a POI pontjára vagy körvonalára, ház esetén a ház körvonalára, nagyobb épület esetén a bejáratra, esetleg magában a földre egy „cím pontot”, az alábbi jelölésekkel:

Javasolt a következő 4 címke együttes megadása minden címre:

Tulajdonság Címkék Leírás
Utcanév addr:street=* Az utca neve rövidítések nélkül, pl Arany János utca
Házszám addr:housenumber=* Házszám, pont nélkül, betűjelzés kisbetűvel, pl 34 vagy 34/b. Több bejáratú társasház esetén ha a címek különböznek, az egyes bejáratokat jelöljük entrance=main ponttal és a pontos címmel.
Település addr:city=* A könnyebb adatfelhasználás szempontjából célszerű akkor is megadni, ha ez következne a térbeli lekérdezésből.

A település neve ne tartalmazza a településrész nevét, sem a hivatalos név helyett, sem toldalékként. (pl: hibás: addr:city=Agárd, helyes addr:city=Gárdony, addr:suburb=Agárd)

Irányítószám addr:postcode=* Egy irányítószámmal rendelkező település esetén ugyanaz vonatkozik rá mint a city értékre, de például Budapesten ahol egy-egy utcán belül is változhat az irányítószám, ez fontos eleme a cím megadásnak, nem lehet az irányítószám poligonból teljes biztonsággal meghatározni.


További lehetőségek:

Tulajdonság Címkék Leírás
Településrész addr:suburb=* Azon településeknél ahol a postai címzés ezt használja vagy ha több ugyanolyan nevű utca létezik az adott településen megadható, de nem kötelező.
Lépcsőház ref=* Ha nem része a postai címnek, akkor ref=* értékkel adjuk meg pl ref=A a bejárat pontján.
Ha nincs utca addr:place=* Főleg tanyák, dűlők esetén, ahol a közterület nem írható le highway=* kulcssal, használjuk ezt az közterület nevére, különben a Nominatim nem találja meg a címet.

Korábbi gyarkolat, hogy az addr:street=*-et használtuk erre a célra is hibásnak bizonyult.

Ha csak helyrajzi szám van addr:conscriptionnumber=*, addr:unit=* Az előbbiben a hrsz, az utóbbiban az azon belüli parcella tüntethető fel. Külterületi vagy iparterületeken jellemző. Ha van házszám is, a hrsz-t nem kötelező megadni.
Egész utca egyszerű tól-ig jelölése addr:interpolation=*

addr:inclusion=*

Ez egy átmeneti állapotnak tekintendő, amikor a terület teljes feltérképezése még nem történt meg. A két sarkot és közben szükség esetén a „sorból kilógó” házszámokat a fentebbiek szerint jelölöd egy-egy addr: ponttal, majd egy vonallal összekötöd amin az interpolation tegekkel megadod a számozás módját és pontosságát.
Régi házszám, utcanév old_addr:housenumber=*

old_addr:street=*

Régi házszám, utcanév a fenti szabályok szerint. Többnyire akkor van ilyen amikor a KCR kapcsán az egész utcát újraszámozták.

A tegeket nem szükséges megadni, ha csak utcaátnevezés történt, de a házszámok nem változtak. Ez esetben az utca vonalán kell az old_name=* teget kitölteni.

Szabadidő

Objektum Címkék Leírás
Vidámpark tourism=theme_park

theme_park=amusement

Erdei kötélpálya landuse=recreation_ground

sport=climbing_adventure
name=*

Angolul gyakran "adventure park", "treetop adventure". Nincs nemzetközi megegyezés.
Strand landuse=recreation_ground

leisure=beach_resort
name=*

Hagyományos strandok. Ingyenes vagy fizetős mivoltát a fee=*-vel jelezzük. Ha jellemzően élményfürdő jellegű medencék találhatók meg, akkor inkább leisure=water_park. A natural=beach címkével csak a homokos parti részeket jelöljük!
Kutyaürülék elhelyezésére szolgaló hulladékgyűjtő amenity=waste_basket

waste=dog_excrement vending=excrement_bags

Vásárlás

Objektum Címkék Leírás
Tesco building=retail

shop=supermarket
name=TESCO Budaörs
operator=TESCO

Szolgáltatás

Objektum Címkék Leírás
biztosító office=insurance

name=*
operator=*

ELMŰ ügyfélszolgálat office=energy_supplier

name=*
opening_hours=*

Vízművek ügyfélszolgálat office=water_utility

name=*
opening_hours=*

Székelykapu

Objektum Címkék Leírás
Székelykapu tourism=artwork

artwork_type=szekely_gate

Ha bejáratként funkciónál akkor továbbá barrier=gate

access=private (ha magánterületre vezető)

Hasznos további adatok inscription=* (felirata)

start_date=* (felállítása)

Vallási helyek

Objektum Címkék Leírás Megjegyzések
Kálvária historic=wayside_shrine stációk

historic=wayside_cross keresztek
historic=memorial kopjafa
religion=christian denomination=catholic

A Kálváriához 14 stáció tartozik, amelyeket egyesével jelölünk, például name=XIV. stáció. Kápolna valószínűleg amenity=place_of_worship-pel jelölhető TODO: egyeztessünk TODO: nemzetközi jelölési rendszerrel összevetni ha találunk

Növények, fák

Kapcsolódó lapok