Pl:Dezaprobowane znaczniki

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Deprecated features)
Jump to navigation Jump to search

Dezaprobowany znacznik to sposób tagowania niezalecany przez społeczność OpenStreetMap. Najczęściej taki znacznik ma swój zalecany, częściej używany odpowiednik.

W OpenStreetMap nie ma zakazanych tagów, ponieważ każdy może i jest zachęcany do używania tagów, które uzna za przydatne.

Od czasu do czasu społeczność Wiki sugeruje nowy tag, aby poprawić przejrzystość lub strukturę tagowania. Jeśli nie ma poważnego powodu, aby trzymać się starych tagów, można skorzystać z rekomendacji i z sugerowanych tutaj nowych tagów.

Wskazówki z Wiki

Na stronie danego tagu należy użyć szablonu Template:Deprecated, co spowoduje, że tag znajdzie się w jednej z poniższych kategorii.

Dezaprobowane znaczniki

Poniżej przedstawiono znaczniki, dla których alternatywne tagowanie jest zalecane przez osoby zaangażowane w dyskusje związane z tagowaniem.
Zauważ, że niektóre z tych znaczników są nadal w kategorii Obiekty na mapie i powinny pozostać tam, o ile nadal są powszechnie stosowane!

Date Deprecated key/value Current usage Suggestion of replacement N Reason
2019-07-31 access=public

overpass-turbo / tag-history

access=yes 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2014-12-27 aerialway=canopy

overpass-turbo / tag-history

aerialway=zip_line 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-12-21 amenity=abandoned

overpass-turbo / tag-history

abandoned:amenity=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.
2016-04-06 amenity=advertising

overpass-turbo / tag-history

advertising=* 11 An ad is not an amenity... Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated".
2015-12-18 amenity=artwork

overpass-turbo / tag-history

tourism=artwork 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-12-08 amenity=car_repair

overpass-turbo / tag-history

shop=car_repair 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 amenity=citymap_post

overpass-turbo / tag-history

tourism=information 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-12-18 amenity=community_center

overpass-turbo / tag-history

amenity=community_centre 39 British English is preferred in tags.
2015-12-21 amenity=creche

overpass-turbo / tag-history

amenity=childcare
or
amenity=kindergarten
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 amenity=disused

overpass-turbo / tag-history

disused:amenity=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.
2015-02 amenity=dog_bin

overpass-turbo / tag-history

amenity=waste_basket+
waste=dog_excrement
or
amenity=vending_machine+
vending=excrement_bags
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-02 amenity=dog_waste_bin

overpass-turbo / tag-history

amenity=waste_basket+
waste=dog_excrement
or
amenity=vending_machine+
vending=excrement_bags
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-12-08 amenity=education

overpass-turbo / tag-history

amenity=college
or
amenity=school
or
amenity=college
or
amenity=university
or
office=tutoring
12 This tag has never been approved, nor had wide usage. Take one of the replacements to correctly tag the education place.
2014-07 amenity=emergency_phone

overpass-turbo / tag-history

emergency=phone 47 WikiProject Emergency Cleanup
2015-05-13 amenity=ev_charging

overpass-turbo / tag-history

amenity=charging_station 26 The latter tag is more expressive than the former.
2014-07 amenity=fire_hydrant

overpass-turbo / tag-history

emergency=fire_hydrant 47 WikiProject Emergency Cleanup
2009-10 amenity=garages

overpass-turbo / tag-history

amenity=parking+
parking=*
or
landuse=garages
50 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". There is currently no consensus on the preferred tagging suggestions, as both got consensus on Oct. 2009 (Proposed features/Additional parking types for amenity=parking; Proposed features/tag:landuse=garages).
2007 amenity=hotel

overpass-turbo / tag-history

tourism=hotel 7 better fits into toplevel tags
2015-12-22 amenity=kiosk

overpass-turbo / tag-history

shop=kiosk 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-12-21 amenity=nursery

overpass-turbo / tag-history

amenity=childcare
or
amenity=kindergarten
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-12-21 amenity=park

overpass-turbo / tag-history

leisure=park 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-12-18 amenity=preschool

overpass-turbo / tag-history

amenity=kindergarten 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 amenity=proposed

overpass-turbo / tag-history

proposed:amenity=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.
2015-06-07 amenity=real_estate

overpass-turbo / tag-history

office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-04 amenity=sauna

overpass-turbo / tag-history

leisure=sauna 32 Taken from Category:Tag descriptions with_status "deprecated". Tagging as "leisure" has been proposed, while "amenity" has been marked as deprecated in the same time.
2007-07-16 amenity=shop

overpass-turbo / tag-history

shop=* 1 Introduction of "shop"
2014-10-20 amenity=winery

overpass-turbo / tag-history

shop=winery
or
craft=winery
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-11-07 amenity=youth_centre

overpass-turbo / tag-history

amenity=community_centre + community_centre:for=juvenile
or
community_centre:for=child;juvenile
20 This is more expressive and more flexible.
2013-10-06 bridge=arch

overpass-turbo / tag-history

bridge=yes+
bridge:structure=arch
25 Proposed features/Bridge types
2013-10-06 bridge=beam

overpass-turbo / tag-history

bridge=yes+
bridge:structure=beam
25 Proposed features/Bridge types
2013-10-06 bridge=humpback

overpass-turbo / tag-history

bridge=yes+
bridge:structure=humpback
25 Proposed features/Bridge types
2013-10-06 bridge=lift

overpass-turbo / tag-history

bridge=movable+
bridge:movable=lift
25 Proposed features/Bridge types
2013-10-06 bridge=pontoon

overpass-turbo / tag-history

bridge=yes+
bridge:structure=floating
25 Proposed features/Bridge types
2013-10-06 bridge=suspension

overpass-turbo / tag-history

bridge=yes+
bridge:structure=suspension
25 Proposed features/Bridge types
2013-10-06 bridge=swing

overpass-turbo / tag-history

bridge=movable+
bridge:movable=swing
or
bridge=yes+
bridge:structure=simple-suspension
24 Proposed features/Bridge types - was formerly used to map two very different bridge types (hanging/swinging rope bridges and movable swing bridges)
2012 building:type=*

overpass-turbo / tag-history

building=* 29 Proposed features/Building attributes has been abandoned.
2018 building=condominium

overpass-turbo / tag-history

building=apartments 56 The difference between a condominium and an apartment is purely legal, difficult to verify, and unimportant to OSM.
2011-10-27 building=entrance

overpass-turbo / tag-history

entrance=* 14 Cleaning the semantics of the "building" tag; entrance=* approved. building=entrance is still considered coexisting.
2020-01-31 car=*

overpass-turbo / tag-history

motorcar=* 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2006 class=*

overpass-turbo / tag-history

highway=* 2 Introduction of Key:highway
2012-11-28 color=*

overpass-turbo / tag-history

colour=* 18 Usage of American form color probably mainly due to a bug in JOSM presets.
2013-10-22 date_off=*

overpass-turbo / tag-history

Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.
2013-10-22 date_on=*

overpass-turbo / tag-history

Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.
2013-10-22 day_off=*

overpass-turbo / tag-history

Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.
2013-10-22 day_on=*

overpass-turbo / tag-history

Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.
2018-06-28 camp_site=pitch

overpass-turbo / tag-history

tourism=camp_pitch 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2018-06-28 camp_site=camp_pitch

overpass-turbo / tag-history

tourism=camp_pitch 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2019-06-12 diaper=*

overpass-turbo / tag-history

changing_table=* 20 This is more expressive and more flexible.
2014-05-01 drinkable=*

overpass-turbo / tag-history

drinking_water=* 21 There is no need for redundant tags. One key is sufficient.
2012-09-14 escalator=*

overpass-turbo / tag-history

highway=steps+
conveying=*
38 Proposed features/Escalators and Moving Walkways
2008-10-19 fenced=yes

overpass-turbo / tag-history

barrier=fence 48 Introduction of barrier=*
2015-12-21 highway=abandoned

overpass-turbo / tag-history

abandoned:highway=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.
2009-08 highway=byway

overpass-turbo / tag-history

highway=track/path +
designation=byway_open_to_all_traffic or designation=restricted_byway
access=*
13 More accurate tagging for public rights of way in England and Wales.
2012 highway=ford

overpass-turbo / tag-history

ford=* 17 "highway=ford" on a way doesn't allow tagging the highway itself (as e.g. "unclassified"). This doesn't apply to nodes; though, and renderers haven't quite caught up (ref openstreetmap-carto issue 267 and elsewhere) - don't automatically (or semi-automatically) change "ford" node tagging.
2008-06-12 highway=incline_steep

overpass-turbo / tag-history

incline=* 3 Any type of highway=* (primary, secondary, ...) may have inclined sections tagged separately, this does not create a new type of highway
2008-06-12 highway=incline

overpass-turbo / tag-history

incline=* 3 Any type of highway=* (primary, secondary, ...) may have inclined sections tagged separately, this does not create a new type of highway
2007 highway=minor

overpass-turbo / tag-history

highway=tertiary or highway=unclassified or highway=service or such 9 Abandoned feature.
2014-09-21 highway=no

overpass-turbo / tag-history

No tags 33 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". See DE:Tag:highway=no.
2008-10-19 highway=stile

overpass-turbo / tag-history

barrier=stile 4 Their "concept" better fits in this new key and highway gets a bit uncluttered.
2008-03-19 highway=unsurfaced

overpass-turbo / tag-history

highway=* +
surface=unpaved

highway=track
5 Any highway classification can be unsurfaced.
2014-10-19 historic_name=*

overpass-turbo / tag-history

old_name=*
or
name=*
37 Taken from Category:Key descriptions with status_"deprecated".
2015-12-21 historic=abandoned

overpass-turbo / tag-history

abandoned:historic=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.
2008-01-10 historic=icon

overpass-turbo / tag-history

No 6 No description, usage completely unknown
2008-01-20 historic=museum

overpass-turbo / tag-history

tourism=museum 16 Tag historic=* should be used for historic items (and therefore not a museum).
2013-10-22 hour_off=*

overpass-turbo / tag-history

Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.
2013-10-22 hour_on=*

overpass-turbo / tag-history

Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.
2010 landuse=farm

overpass-turbo / tag-history

landuse=farmland
or
landuse=farmyard
36 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Originally designed to mark agricultural zones, this tag has confused many contributors, who tagged also buildings with it.
2010 landuse=field

overpass-turbo / tag-history

landuse=farmland 46 Proposed features/agricultural Field#Conclusion?
2011-05-09 landuse=pond

overpass-turbo / tag-history

natural=water+
water=pond
30 Even though this tag is widely used, it has been deprecated by Proposed features/Water details. Both tagging schemes should persist for some time.
2007-07-16 landuse=wood

overpass-turbo / tag-history

landuse=forest
or
natural=wood
8 Was intended to depend on whether the woodland/forest was "managed" or "primaeval", but also see Forest for more discussion about the problems here.
2017-04-13 leisure=beach

overpass-turbo / tag-history

natural=beach 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2014-08-02 leisure=club

overpass-turbo / tag-history

club=* 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 leisure=gambling

overpass-turbo / tag-history

amenity=gambling or such 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2014-01-27 leisure=video_arcade

overpass-turbo / tag-history

leisure=adult_gaming_centre for venues with gambling machines;
or
leisure=amusement_arcade for venues with pay-to-play games.
44 Proposed features/Gambling
2017-04-06 man_made=cooling_tower

overpass-turbo / tag-history

man_made=tower+
tower:type=cooling
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 man_made=cut_line

overpass-turbo / tag-history

man_made=cutline 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2017-06-17 man_made=hot_water_tank

overpass-turbo / tag-history

man_made=storage_tank+
content=hot_water
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2013-05-23 man_made=jetty

overpass-turbo / tag-history

man_made=pier 42 Tag whose definition remains unclear. man_made=pier is way more widely used.
2016-01-02 man_made=village_pump

overpass-turbo / tag-history

man_made=water_well 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-07-09 man_made=water_tank

overpass-turbo / tag-history

man_made=storage_tank+
content=water
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 man_made=well

overpass-turbo / tag-history

man_made=water_well 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-03-19 name:botanical=*

overpass-turbo / tag-history

species=* 37 Taken from Category:Key descriptions with status_"deprecated".
2011-08-31 natural=land

overpass-turbo / tag-history

Relation type=multipolygon
or
natural=coastline
15 For tagging islands in lakes and rivers use Relations/Multipolygon, for islands in the sea use natural=coastline and place=island.
2008-11-18 natural=marsh

overpass-turbo / tag-history

natural=wetland +
wetland=marsh
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2017-03-08 natural=moor

overpass-turbo / tag-history

Look the natural=moor page for lots of suggestions. 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2009-08-08 noexit=no

overpass-turbo / tag-history

fixme=Continue 40 If there is an exit... it should be mapped!
2016-03-02 office=administrative

overpass-turbo / tag-history

office=government 55 Proposed features/Government offices
2015-06-07 office=real_estate_agent

overpass-turbo / tag-history

office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-06-07 office=real_estate

overpass-turbo / tag-history

office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2012-12-08 place_name=*

overpass-turbo / tag-history

name=* 23 Although it made sense in the past, nowadays it completely overlaps with name=*. More info here.
2016-06-30 pole=transition

overpass-turbo / tag-history

location:transition=yes 54 Implementation of location=* key by Proposed features/PipelineExtension which also supports underwater.
2010-09 power_rating=*

overpass-turbo / tag-history

generator:output=* 28 Proposed features/generator rationalisation
2010-09 power_source=*

overpass-turbo / tag-history

generator:source=* 28 Proposed features/generator rationalisation
2013-01-24 power=station

overpass-turbo / tag-history

power=substation
or
power=plant
or
power=generator
19 The value "station" is ambiguous and has been used both for substations and power plants / generators ("power station"). Please take the opportunity to review the object and add useful information, not just "correct" it.
2014-11-25 power=sub_station

overpass-turbo / tag-history

power=substation 19 The value "station" is ambiguous and has been used both for substations and power plants / generators ("power station"). Please take the opportunity to review the object and add useful information, not just "correct" it.
2013-02-01 power=underground_cable

overpass-turbo / tag-history

power=cable + location=underground 54 Implementation of location=* key by Proposed features/PipelineExtension which also supports underwater.
2014-10-24 railway=preserved

overpass-turbo / tag-history

historic=railway+
railway=rail (or whatever type) +
railway:preserved=yes
41 See OpenRailwayMap/Aktiventreffen 2014 2#Tracks. Clashes with railway=narrow_gauge when such railways are preserved.
2008-05-30 route=ncn

overpass-turbo / tag-history

Cycle_routes 27 Cycle routes
2007-07-16 shop=*

overpass-turbo / tag-history

shop=yes
or
shop=* (the actual shop type)
51 A star '*' should not be considered as a correct value tag.
2015-12-08 shop=antique

overpass-turbo / tag-history

shop=antiques 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2012-03-08 shop=auto_parts

overpass-turbo / tag-history

shop=car_parts 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2014-01-27 shop=betting

overpass-turbo / tag-history

shop=bookmaker
or
shop=lottery

See also Tag:shop=betting.
44 Proposed features/Gambling
2016-01-02 shop=disused

overpass-turbo / tag-history

disused:shop=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.
2017-04-06 shop=dive

overpass-turbo / tag-history

shop=scuba_diving 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2010-06-06 shop=fish

overpass-turbo / tag-history

shop=seafood (see also Tag:shop=fish). 45 Proposed features/seafood shop
2010-06-06 shop=fishmonger

overpass-turbo / tag-history

shop=seafood 45 Proposed features/seafood shop
2015-12-20 shop=furnace

overpass-turbo / tag-history

shop=fireplace 52 This tag is confusing. A furnace is a big oven used for melting metals; some people also applied this tag for shops selling cooking stoves.
2016-01-02 shop=gallery

overpass-turbo / tag-history

shop=art 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2014-01-27 shop=gambling

overpass-turbo / tag-history

amenity=gambling (see also Tag:shop=gambling). 44 Proposed features/Gambling
2017-04-06 shop=glass

overpass-turbo / tag-history

craft=glaziery 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2017-04-07 shop=moneylender

overpass-turbo / tag-history

shop=money_lender 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2012-02-11 shop=organic

overpass-turbo / tag-history

shop=*+
organic=*
34 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". See also Talk:Tag:shop=organic.
2015-12-08 shop=perfume

overpass-turbo / tag-history

shop=perfumery 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2015-06-07 shop=real_estate

overpass-turbo / tag-history

office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2020-04-23 shop=vehicles

overpass-turbo / tag-history

Specific values of shop=* such as shop=car, shop=bicycle, shop=boat etc. instead 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 shop=window

overpass-turbo / tag-history

craft=window_construction 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2016-01-02 shop=windows

overpass-turbo / tag-history

craft=window_construction 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2013-12-23 sport=diving

overpass-turbo / tag-history

sport=scuba_diving
or
sport=cliff_diving
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2010-08-25 sport=gaelic_football

overpass-turbo / tag-history

sport=gaelic_games+
specific tag of gaelic game
35 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated".
2016-09-13 sport=paragliding

overpass-turbo / tag-history

sport=free_flying
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2014-05-28 tourism=bed_and_breakfast

overpass-turbo / tag-history

tourism=guest_house+
guest_house=bed_and_breakfast
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2008-03-19 waterway=mooring

overpass-turbo / tag-history

mooring=* 10 More flexibility; allows us to keep original value of waterway=
2016-01-02 waterway=wadi

overpass-turbo / tag-history

waterway=stream or waterway=river
+intermittent=yes
or/and
natural=valley
53 In Arabic wadi means valley, but this conflicts with explanations in Wikipedia and probably with interpretations in various parts of the world. For initial discussion that ended with wadi deprecation see https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2015-January/thread.html#20946. Beware that this kind of edit requires local knowledge: it is impossible to do it correctly with mass replace without local knowledge.
2014-06-06 wood=*

overpass-turbo / tag-history

leaf_type=* 22 The values wood=coniferous and wood=deciduous are ambiguous. It was approved to use leaf_type=* instead.
2018-10-27 man_made=MDF

overpass-turbo / tag-history

telecom=exchange
2019-03-26 shop=underwear

overpass-turbo / tag-history

shop=clothes + clothes=underwear 57
2019-10-27 power=marker

overpass-turbo / tag-history

marker=* + utility=power 59
2019-10-27 power=cable_distribution_cabinet

overpass-turbo / tag-history

man_made=street_cabinet + utility=power 60
2019-10-27 pipeline=marker

overpass-turbo / tag-history

marker=* + utility=gas or marker=* + utility=oil 61
2020-7-14 role=*

overpass-turbo / tag-history

Use relations. for eg type=multipolygon for role=outer/inner, type=restriction for roles=from/to, type=waterway for role=main_stream 62
2020-12-5 protect_class=23

overpass-turbo / tag-history

boundary=special_economic_zone 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=air_traffic

overpass-turbo / tag-history

hazard=low_flying_aircraft 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=bend

overpass-turbo / tag-history

hazard=curve 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=bicycle

overpass-turbo / tag-history

hazard=cyclists 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=bicycles

overpass-turbo / tag-history

hazard=cyclists 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=cattle

overpass-turbo / tag-history

hazard=animal_crossing + hazard:animal=cow 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=deer

overpass-turbo / tag-history

hazard=animal_crossing + hazard:animal=moose 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=reindeer

overpass-turbo / tag-history

hazard=animal_crossing + hazard:animal=reindeer 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=wild_animal

overpass-turbo / tag-history

hazard=animal_crossing + hazard:animal=wild_animal 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=wild_animals

overpass-turbo / tag-history

hazard=animal_crossing + hazard:animal=wild_animal 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=farm_animals

overpass-turbo / tag-history

hazard=animal_crossing + hazard:animal=livestock 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=crosswinds

overpass-turbo / tag-history

hazard=side_winds 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=dangerous_turn

overpass-turbo / tag-history

hazard=turn 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=pedestrian

overpass-turbo / tag-history

hazard=pedestrians 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=playing_children

overpass-turbo / tag-history

hazard=children 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=rockfall

overpass-turbo / tag-history

hazard=falling_rocks 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=rock_slide

overpass-turbo / tag-history

hazard=landslide 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 hazard=slippery_road

overpass-turbo / tag-history

hazard=slippery 63 Proposed_features/hazard
2020-12-27 protect_class=16

overpass-turbo / tag-history

hazard=* 63 Proposed_features/hazard
2014-01-06 emergency=aed

overpass-turbo / tag-history

emergency=defibrillator 84 Redundant tag.
2017-04-12 highway=razed

overpass-turbo / tag-history

razed:=* prefix, or more specifically razed:highway=* (or other lifecycle prefix) 85
2018 (maybe 2013) building=building

overpass-turbo / tag-history

building=yes 86
2021-01-17 protect_class=25

overpass-turbo / tag-history

landuse=military+military=* 87
2021-02 amenity=swimming_pool

overpass-turbo / tag-history

leisure=swimming_pool 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 shop=lingerie

overpass-turbo / tag-history

shop=clothes+clothes=underwear 20 This is more expressive and more flexible.
2021-02 amenity=gym

overpass-turbo / tag-history

leisure=sports_centre

or leisure=fitness_centre

7 better fits into toplevel tags
2021-02 amenity=office

overpass-turbo / tag-history

office=* 88
2021-02 amenity=hospice

overpass-turbo / tag-history

healthcare=hospice

or amenity=social_facility

31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 clothes=lingerie

overpass-turbo / tag-history

clothes=underwear 89
2021-02 clothes=bridal

overpass-turbo / tag-history

clothes=wedding 89
2021-02 amenity=public_building

overpass-turbo / tag-history

various 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 tomb=cenotaph

overpass-turbo / tag-history

historic=memorial 90
2021-02 shop=photography

overpass-turbo / tag-history

shop=photo 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 amenity=life_ring

overpass-turbo / tag-history

emergency=life_ring 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 amenity=administration

overpass-turbo / tag-history

office=government or such 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 access=restricted

overpass-turbo / tag-history

access=private or (depending on situation and other present tags) - access=forestry, access=agricultural 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 office=therapist

overpass-turbo / tag-history

healthcare=physiotherapist 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 office=healthcare

overpass-turbo / tag-history

various 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-03 amenity=private_toilet

overpass-turbo / tag-history

None 91 Mapping such toilets is the bad practice. See Good practice
2021-03 amenity=house

overpass-turbo / tag-history

building=house 7 better fits into toplevel tags
2021-03 amenity=healthcare

overpass-turbo / tag-history

See Healthcare 94
2021-03 amenity=health_centre

overpass-turbo / tag-history

See Healthcare 94
2021-02 office=tax

overpass-turbo / tag-history

office=government + government=tax or office=tax_advisor 55 Proposed features/Government offices
2021-02 amenity=register_office

overpass-turbo / tag-history

office=government + government=register_office 55 Proposed features/Government offices
2021-02 sport=hockey

overpass-turbo / tag-history

sport=ice_hockey or sport=field_hockey 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 sport=football

overpass-turbo / tag-history

sport=* (various values) 93
2021-02 sport=shooting_range

overpass-turbo / tag-history

sport=shooting + "physical" tag 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-02 amenity=club

overpass-turbo / tag-history

club=* 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"
2021-05-19 post_office:type=*

overpass-turbo / tag-history

post_office=* 95 Proposed features/shop as post-partner
2021-09 residential=condominium

overpass-turbo / tag-history

residential=apartments 56 The difference between a condominium and an apartment is purely legal, difficult to verify, and unimportant to OSM.

Zobacz też