Pl:Dezaprobowane znaczniki

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Deprecated features)
Jump to navigation Jump to search

Dezaprobowany znacznik to sposób tagowania niezalecany przez społeczność OpenStreetMap. Najczęściej taki znacznik ma swój zalecany, częściej używany odpowiednik.

W OpenStreetMap nie ma zakazanych tagów, ponieważ każdy może i jest zachęcany do używania tagów, które uzna za przydatne.

Od czasu do czasu społeczność Wiki sugeruje nowy tag, aby poprawić przejrzystość lub strukturę tagowania. Jeśli nie ma poważnego powodu, aby trzymać się starych tagów, można skorzystać z rekomendacji i z sugerowanych tutaj nowych tagów.

Wskazówki z Wiki

Na stronie danego tagu należy użyć szablonu Template:Deprecated, co spowoduje, że tag znajdzie się w jednej z poniższych kategorii.

Dezaprobowane znaczniki

Poniżej przedstawiono znaczniki, dla których alternatywne tagowanie jest zalecane przez osoby zaangażowane w dyskusje związane z tagowaniem.
Zauważ, że niektóre z tych znaczników są nadal w kategorii Obiekty na mapie i powinny pozostać tam, o ile nadal są powszechnie stosowane!

Date Deprecated key/value Current usage Suggestion of replacement N Reason


2013-12-31 emergency=aed overpass-turbo / tag-history emergency=defibrillator 58 Proposed features/automated external defibrillator (archive)


2014-06-13 amenity=emergency_phone overpass-turbo / tag-history emergency=phone 47 WikiProject Emergency Cleanup


2015-09-11 amenity=fire_hydrant overpass-turbo / tag-history emergency=fire_hydrant 64 On 01/01/2015, there was about 12,000 uses of amenity=fire_hydrant and 300,000 uses of emergency=fire_hydrant. 9,000 of the 12,000 had both tags. Both were allowed. Early July 2015, there was around 0 uses of amenity=fire_hydrant. On 09/11/2015, amenity=fire_hydrant has been deprecated.


2015-01-08 aerialway=canopy overpass-turbo / tag-history aerialway=zip_line 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-12-21 amenity=abandoned overpass-turbo / tag-history abandoned: 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.


2016-04-06 amenity=advertising overpass-turbo / tag-history advertising=* 11 An ad is not an amenity... Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated".


2015-12-18 amenity=artwork overpass-turbo / tag-history tourism=artwork 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-12-08 amenity=car_repair overpass-turbo / tag-history shop=car_repair 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 amenity=citymap_post overpass-turbo / tag-history tourism=information 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-12-18 amenity=community_center overpass-turbo / tag-history amenity=community_centre 39 British English is preferred in tags.


2015-12-21 amenity=creche overpass-turbo / tag-history amenity=childcare
or
amenity=kindergarten
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 amenity=disused overpass-turbo / tag-history disused:amenity=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.


2015-02 amenity=dog_bin overpass-turbo / tag-history amenity=waste_basket+
waste=dog_excrement
or
amenity=vending_machine+
vending=excrement_bags
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-02 amenity=dog_waste_bin overpass-turbo / tag-history amenity=waste_basket+
waste=dog_excrement
or
amenity=vending_machine+
vending=excrement_bags
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-12-08 amenity=education overpass-turbo / tag-history amenity=college
or
amenity=school
or
amenity=college
or
amenity=university
or
office=tutoring
12 This tag has never been approved, nor had wide usage. Take one of the replacements to correctly tag the education place.


2015-05-13 amenity=ev_charging overpass-turbo / tag-history amenity=charging_station 26 The latter tag is more expressive than the former.


2009-10 amenity=garages overpass-turbo / tag-history amenity=parking+
parking=*
or
landuse=garages
50 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". There is currently no consensus on the preferred tagging suggestions, as both got consensus on Oct. 2009 (Proposed features/Additional parking types for amenity=parking; Proposed features/tag:landuse=garages).


2007 amenity=hotel overpass-turbo / tag-history tourism=hotel 7 better fits into toplevel tags


2015-12-22 amenity=kiosk overpass-turbo / tag-history shop=kiosk 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-12-21 amenity=nursery overpass-turbo / tag-history amenity=childcare
or
amenity=kindergarten
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-12-21 amenity=park overpass-turbo / tag-history leisure=park 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-12-18 amenity=preschool overpass-turbo / tag-history amenity=kindergarten 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 amenity=proposed overpass-turbo / tag-history proposed:amenity=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.


2015-06-07 amenity=real_estate overpass-turbo / tag-history office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-04 amenity=sauna overpass-turbo / tag-history leisure=sauna 32 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Tagging as "leisure" has been proposed, while "amenity" has been marked as deprecated in the same time.


2007-07-16 amenity=shop overpass-turbo / tag-history shop=* 1 Introduction of "shop"


2014-10-20 amenity=winery overpass-turbo / tag-history shop=winery
or
craft=winery
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-11-07 amenity=youth_centre overpass-turbo / tag-history amenity=community_centre + community_centre:for=juvenile
or
community_centre:for=child;juvenile
20 This is more expressive and more flexible.


2013-10-06 bridge=arch overpass-turbo / tag-history bridge=yes+
bridge:structure=arch
25 Proposed features/Bridge types


2013-10-06 bridge=beam overpass-turbo / tag-history bridge=yes+
bridge:structure=beam
25 Proposed features/Bridge types


2013-10-06 bridge=humpback overpass-turbo / tag-history bridge=yes+
bridge:structure=humpback
25 Proposed features/Bridge types


2013-10-06 bridge=lift overpass-turbo / tag-history bridge=movable+
bridge:movable=lift
25 Proposed features/Bridge types


2013-10-06 bridge=pontoon overpass-turbo / tag-history bridge=yes+
bridge:structure=floating
25 Proposed features/Bridge types


2013-10-06 bridge=suspension overpass-turbo / tag-history bridge=yes+
bridge:structure=suspension
25 Proposed features/Bridge types


2013-10-06 bridge=swing overpass-turbo / tag-history bridge=movable+
bridge:movable=swing
or
bridge=yes+
bridge:structure=simple-suspension
24 Proposed features/Bridge types - was formerly used to map two very different bridge types (hanging/swinging rope bridges and movable swing bridges)


2012 building:type=* overpass-turbo / tag-history building=* 29 Proposed features/Building attributes has been abandoned.


2018 building=condominium overpass-turbo / tag-history building=apartments 56 The difference between a condominium and an apartment is purely legal, difficult to verify, and unimportant to OSM.


2011-10-27 building=entrance overpass-turbo / tag-history entrance=* 14 Cleaning the semantics of the "building" tag; entrance=* approved. building=entrance is still considered coexisting.


2020-01-31 car=* overpass-turbo / tag-history motorcar=* 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2006 class=* overpass-turbo / tag-history highway=* 2 Introduction of Key:highway


2012-11-28 color=* overpass-turbo / tag-history colour=* 18 Usage of American form color probably mainly due to a bug in JOSM presets.


2013-10-22 date_off=* overpass-turbo / tag-history Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.


2013-10-22 date_on=* overpass-turbo / tag-history Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.


2013-10-22 day_off=* overpass-turbo / tag-history Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.


2013-10-22 day_on=* overpass-turbo / tag-history Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.


2018-06-28 camp_site=pitch overpass-turbo / tag-history tourism=camp_pitch 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2018-06-28 camp_site=camp_pitch overpass-turbo / tag-history tourism=camp_pitch 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2018-12-01 amenity=embassy overpass-turbo / tag-history office=diplomatic and diplomatic=embassy 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2019-06-12 diaper=* overpass-turbo / tag-history changing_table=* 20 This is more expressive and more flexible.


2014-05-01 drinkable=* overpass-turbo / tag-history drinking_water=* 21 There is no need for redundant tags. One key is sufficient.


2012-09-14 escalator=* overpass-turbo / tag-history highway=steps+
conveying=*
38 Proposed features/Escalators and Moving Walkways


2008-10-19 fenced=yes overpass-turbo / tag-history barrier=fence 48 Introduction of barrier=*


2015-12-21 highway=abandoned overpass-turbo / tag-history abandoned:highway=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.


2009-08 highway=byway overpass-turbo / tag-history highway=track/path +
designation=byway_open_to_all_traffic or designation=restricted_byway
access=*
13 More accurate tagging for public rights of way in England and Wales.


2012 highway=ford overpass-turbo / tag-history ford=* 17 "highway=ford" on a way doesn't allow tagging the highway itself (as e.g. "unclassified"). This doesn't apply to nodes; though, and renderers haven't quite caught up (ref openstreetmap-carto issue 267 and elsewhere) - don't automatically (or semi-automatically) change "ford" node tagging.


2008-06-12 highway=incline_steep overpass-turbo / tag-history incline=* 3 Any type of highway=* (primary, secondary, ...) may have inclined sections tagged separately, this does not create a new type of highway


2008-06-12 highway=incline overpass-turbo / tag-history incline=* 3 Any type of highway=* (primary, secondary, ...) may have inclined sections tagged separately, this does not create a new type of highway


2007 highway=minor overpass-turbo / tag-history highway=tertiary or highway=unclassified or highway=service or such 9 Abandoned feature.


2014-09-21 highway=no overpass-turbo / tag-history No tags 33 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". See DE:Tag:highway=no.


2008-10-19 highway=stile overpass-turbo / tag-history barrier=stile 4 Their "concept" better fits in this new key and highway gets a bit uncluttered.


2008-03-19 highway=unsurfaced overpass-turbo / tag-history highway=* +
surface=unpaved

highway=track
5 Any highway classification can be unsurfaced.


2014-10-19 historic_name=* overpass-turbo / tag-history old_name=*
or
name=*
37 Taken from Category:Key descriptions with status "deprecated".


2015-12-21 historic=abandoned overpass-turbo / tag-history abandoned:historic=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.


2008-01-10 historic=icon overpass-turbo / tag-history No 6 No description, usage completely unknown


2008-01-20 historic=museum overpass-turbo / tag-history tourism=museum 16 Tag historic=* should be used for historic items (and therefore not a museum).


2013-10-22 hour_off=* overpass-turbo / tag-history Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.


2013-10-22 hour_on=* overpass-turbo / tag-history Conditional restrictions
or
opening_hours=*
20 This is more expressive and more flexible.


2010 landuse=farm overpass-turbo / tag-history landuse=farmland
or
landuse=farmyard
36 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Originally designed to mark agricultural zones, this tag has confused many contributors, who tagged also buildings with it.


2010 landuse=field overpass-turbo / tag-history landuse=farmland 46 Proposed features/agricultural Field#Conclusion?


2011-05-09 landuse=pond overpass-turbo / tag-history natural=water+
water=pond
30 Even though this tag is widely used, it has been deprecated by Proposed features/Water details. Both tagging schemes should persist for some time.


2011-05-09 landuse=reservoir overpass-turbo / tag-history natural=water+
water=reservoir
30 Even though this tag is widely used, it has been deprecated by Proposed features/Water details. Both tagging schemes should persist for some time.


2007-07-16 landuse=wood overpass-turbo / tag-history landuse=forest
or
natural=wood
8 Was intended to depend on whether the woodland/forest was "managed" or "primaeval", but also see Forest for more discussion about the problems here.


2017-04-13 leisure=beach overpass-turbo / tag-history natural=beach 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2014-08-02 leisure=club overpass-turbo / tag-history club=* 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 leisure=gambling overpass-turbo / tag-history amenity=gambling or such 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2014-01-27 leisure=video_arcade overpass-turbo / tag-history leisure=adult_gaming_centre for venues with gambling machines;
or
leisure=amusement_arcade for venues with pay-to-play games.
44 Proposed features/Gambling


2017-04-06 man_made=cooling_tower overpass-turbo / tag-history man_made=tower+
tower:type=cooling
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 man_made=cut_line overpass-turbo / tag-history man_made=cutline 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2017-06-17 man_made=hot_water_tank overpass-turbo / tag-history man_made=storage_tank+
content=hot_water
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2013-05-23 man_made=jetty overpass-turbo / tag-history man_made=pier 42 Tag whose definition remains unclear. man_made=pier is way more widely used.


2016-01-02 man_made=village_pump overpass-turbo / tag-history man_made=water_well 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-07-09 man_made=water_tank overpass-turbo / tag-history man_made=storage_tank+
content=water
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 man_made=well overpass-turbo / tag-history man_made=water_well 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-03-19 name:botanical=* overpass-turbo / tag-history species=* 37 Taken from Category:Key descriptions with status "deprecated".


2011-08-31 natural=land overpass-turbo / tag-history Relation type=multipolygon
or
natural=coastline
15 For tagging islands in lakes and rivers use Relations/Multipolygon, for islands in the sea use natural=coastline and place=island.


2008-11-18 natural=marsh overpass-turbo / tag-history natural=wetland +
wetland=marsh
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2017-03-08 natural=moor overpass-turbo / tag-history Look the natural=moor page for lots of suggestions. 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2009-08-08 noexit=no overpass-turbo / tag-history fixme=Continue 40 If there is an exit... it should be mapped!


2016-03-02 office=administrative overpass-turbo / tag-history office=government 55 Proposed features/Government offices


2015-06-07 office=real_estate_agent overpass-turbo / tag-history office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-06-07 office=real_estate overpass-turbo / tag-history office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2012-12-08 place_name=* overpass-turbo / tag-history name=* 23 Although it made sense in the past, nowadays it completely overlaps with name=*. More info here.


2016-06-30 pole=transition overpass-turbo / tag-history location:transition=yes 54 Implementation of location=* key by Proposed features/PipelineExtension which also supports underwater.


2010-09 power_rating=* overpass-turbo / tag-history generator:output=* 28 Proposed features/generator rationalisation


2010-09 power_source=* overpass-turbo / tag-history generator:source=* 28 Proposed features/generator rationalisation


2013-01-24 power=station overpass-turbo / tag-history power=substation
or
power=plant
or
power=generator
19 The value "station" is ambiguous and has been used both for substations and power plants / generators ("power station"). Please take the opportunity to review the object and add useful information, not just "correct" it.


2014-11-25 power=sub_station overpass-turbo / tag-history power=substation 19 The value "station" is ambiguous and has been used both for substations and power plants / generators ("power station"). Please take the opportunity to review the object and add useful information, not just "correct" it.


2013-02-01 power=underground_cable overpass-turbo / tag-history power=cable + location=underground 54 Implementation of location=* key by Proposed features/PipelineExtension which also supports underwater.


2014-10-24 railway=preserved overpass-turbo / tag-history historic=railway+
railway=rail (or whatever type) +
railway:preserved=yes
41 See OpenRailwayMap/Aktiventreffen 2014 2#Tracks. Clashes with railway=narrow_gauge when such railways are preserved.


2008-05-30 route=ncn overpass-turbo / tag-history Cycle_routes 27 Cycle routes


2007-07-16 shop=* overpass-turbo / tag-history shop=yes
or
shop=* (the actual shop type)
51 A star '*' should not be considered as a correct value tag.


2015-12-08 shop=antique overpass-turbo / tag-history shop=antiques 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2012-03-08 shop=auto_parts overpass-turbo / tag-history shop=car_parts 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2014-01-27 shop=betting overpass-turbo / tag-history shop=bookmaker
or
shop=lottery

See also Tag:shop=betting.
44 Proposed features/Gambling


2016-01-02 shop=disused overpass-turbo / tag-history disused:shop=*, or such 49 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". Besides, the deprecated tagging does not indicate which kind of amenity (or whatever) it used to/will be... See also Lifecycle prefix.


2017-04-06 shop=dive overpass-turbo / tag-history shop=scuba_diving 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2010-06-06 shop=fish overpass-turbo / tag-history shop=seafood (see also Tag:shop=fish). 45 Proposed features/seafood shop


2010-06-06 shop=fishmonger overpass-turbo / tag-history shop=seafood 45 Proposed features/seafood shop


2015-12-20 shop=furnace overpass-turbo / tag-history shop=fireplace 52 This tag is confusing. A furnace is a big oven used for melting metals; some people also applied this tag for shops selling cooking stoves.


2016-01-02 shop=gallery overpass-turbo / tag-history shop=art 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2014-01-27 shop=gambling overpass-turbo / tag-history amenity=gambling (see also Tag:shop=gambling). 44 Proposed features/Gambling


2017-04-06 shop=glass overpass-turbo / tag-history craft=glaziery 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2017-04-07 shop=moneylender overpass-turbo / tag-history shop=money_lender 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2012-02-11 shop=organic overpass-turbo / tag-history shop=*+
organic=*
34 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated". See also Talk:Tag:shop=organic.


2015-12-08 shop=perfume overpass-turbo / tag-history shop=perfumery 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2015-06-07 shop=real_estate overpass-turbo / tag-history office=estate_agent 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2020-04-23 shop=vehicles overpass-turbo / tag-history Specific values of shop=* such as shop=car, shop=bicycle, shop=boat etc. instead 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2020-06-10 natural=riverbed overpass-turbo / tag-history natural=water+water=river+intermittent=yes (if often water)
or natural=shingle/sand... (if almost never water) instead
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 shop=window overpass-turbo / tag-history craft=window_construction 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-01-02 shop=windows overpass-turbo / tag-history craft=window_construction 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2013-12-23 sport=diving overpass-turbo / tag-history sport=scuba_diving
or
sport=cliff_diving
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2010-08-25 sport=gaelic_football overpass-turbo / tag-history sport=gaelic_games+
specific tag of gaelic game
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2016-09-13 sport=paragliding overpass-turbo / tag-history sport=free_flying
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2014-05-28 tourism=bed_and_breakfast overpass-turbo / tag-history tourism=guest_house+
guest_house=bed_and_breakfast
31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2008-03-19 waterway=mooring overpass-turbo / tag-history mooring=* 10 More flexibility; allows us to keep original value of waterway=


2016-01-02 waterway=wadi overpass-turbo / tag-history waterway=stream or waterway=river
+intermittent=yes
or/and
natural=valley
53 In Arabic wadi means valley, but this conflicts with explanations in Wikipedia and probably with interpretations in various parts of the world. For initial discussion that ended with wadi deprecation see https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2015-January/thread.html#20946. Beware that this kind of edit requires local knowledge: it is impossible to do it correctly with mass replace without local knowledge.


2014-06-06 wood=deciduous overpass-turbo / tag-history leaf_cycle=deciduous 22 The values wood=coniferous and wood=deciduous are ambiguous. It was approved to use leaf_type=* instead.


2014-06-06 wood=* overpass-turbo / tag-history leaf_type=*
or
leaf_cycle=*
22 The values wood=coniferous and wood=deciduous are ambiguous. It was approved to use leaf_type=* instead.


2018-10-27 man_made=MDF overpass-turbo / tag-history telecom=exchange 35 Proposed features/Telecom local loop (archive)


2018-10-27 man_made=telephone_exchange overpass-turbo / tag-history telecom=exchange 35 Proposed features/Telecom local loop (archive)


2018-10-27 telecom=central_office overpass-turbo / tag-history telecom=exchange 35 Proposed features/Telecom local loop (archive)


2018-10-27 telecom=outdoor_dslam overpass-turbo / tag-history telecom=service_device 35 Proposed features/Telecom local loop (archive)


2018-10-27 telecom=street_cabinet overpass-turbo / tag-history man_made=street_cabinet + street_cabinet=telecom 35 Proposed features/Telecom local loop (archive)


2019-03-26 shop=underwear overpass-turbo / tag-history shop=clothes + clothes=underwear 20 This is more expressive and more flexible.


2019-07-31 access=public overpass-turbo / tag-history access=yes 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2019-10-27 power=marker overpass-turbo / tag-history marker=* + utility=power 57 Deprecated by the Proposed features/Utility markers proposal.


2019-10-27 power=cable_distribution_cabinet overpass-turbo / tag-history man_made=street_cabinet + utility=power 60


2019-10-27 pipeline=marker overpass-turbo / tag-history marker=* + subject=pipeline 57 Deprecated by the Proposed features/Utility markers proposal.


2020-7-14 role=* overpass-turbo / tag-history Use relations. for eg type=multipolygon for role=outer/inner, type=restriction for roles=from/to, type=waterway for role=main_stream 62


2020-11-12 wetland=saltern overpass-turbo / tag-history landuse=salt_pond 84 Redundant tag.


2020-12-5 protect_class=23 overpass-turbo / tag-history boundary=special_economic_zone 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=air_traffic overpass-turbo / tag-history hazard=low_flying_aircraft 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=bend overpass-turbo / tag-history hazard=curve 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=bicycle overpass-turbo / tag-history hazard=cyclists 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=bicycles overpass-turbo / tag-history hazard=cyclists 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=cattle overpass-turbo / tag-history hazard=animal_crossing + hazard:animal=cow 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=deer overpass-turbo / tag-history hazard=animal_crossing + hazard:animal=moose 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=reindeer overpass-turbo / tag-history hazard=animal_crossing + hazard:animal=reindeer 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=wild_animal overpass-turbo / tag-history hazard=animal_crossing + hazard:animal=wild_animal 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=wild_animals overpass-turbo / tag-history hazard=animal_crossing + hazard:animal=wild_animal 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=farm_animals overpass-turbo / tag-history hazard=animal_crossing + hazard:animal=livestock 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=crosswinds overpass-turbo / tag-history hazard=side_winds 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=dangerous_turn overpass-turbo / tag-history hazard=turn 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=pedestrian overpass-turbo / tag-history hazard=pedestrians 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=playing_children overpass-turbo / tag-history hazard=children 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=rockfall overpass-turbo / tag-history hazard=falling_rocks 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=rock_slide overpass-turbo / tag-history hazard=landslide 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 hazard=slippery_road overpass-turbo / tag-history hazard=slippery 63 Proposed features/hazard


2020-12-27 protect_class=16 overpass-turbo / tag-history hazard=* 63 Proposed features/hazard


2017-04-12 highway=razed overpass-turbo / tag-history razed:=* prefix, or more specifically razed:highway=* (or other lifecycle prefix) 85


2018 (maybe 2013) building=building overpass-turbo / tag-history building=yes 86


2021-01-17 protect_class=25 overpass-turbo / tag-history landuse=military+military=* 87


2021-02 amenity=swimming_pool overpass-turbo / tag-history leisure=swimming_pool 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 shop=lingerie overpass-turbo / tag-history shop=clothes+clothes=underwear 20 This is more expressive and more flexible.


2021-02 amenity=gym overpass-turbo / tag-history leisure=sports_centre

or leisure=fitness_centre

7 better fits into toplevel tags


2021-02 amenity=office overpass-turbo / tag-history office=* 88


2021-02 amenity=hospice overpass-turbo / tag-history healthcare=hospice

or amenity=social_facility

31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 clothes=lingerie overpass-turbo / tag-history clothes=underwear 89


2021-02 clothes=bridal overpass-turbo / tag-history clothes=wedding 89


2021-02 amenity=public_building overpass-turbo / tag-history various 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 tomb=cenotaph overpass-turbo / tag-history historic=memorial 90


2021-02 shop=photography overpass-turbo / tag-history shop=photo 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 amenity=life_ring overpass-turbo / tag-history emergency=life_ring 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 amenity=administration overpass-turbo / tag-history office=government or such 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 access=restricted overpass-turbo / tag-history access=private or (depending on situation and other present tags) - access=forestry, access=agricultural 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 office=healthcare overpass-turbo / tag-history various 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-03 amenity=private_toilet overpass-turbo / tag-history None 91 Mapping such toilets is the bad practice. See Good practice


2021-03 amenity=house overpass-turbo / tag-history building=house 7 better fits into toplevel tags


2021-03 amenity=healthcare overpass-turbo / tag-history See Healthcare 94


2021-03 amenity=health_centre overpass-turbo / tag-history See Healthcare 94


2021-02 office=tax overpass-turbo / tag-history office=government + government=tax or office=tax_advisor 55 Proposed features/Government offices


2021-02 amenity=register_office overpass-turbo / tag-history office=government + government=register_office 55 Proposed features/Government offices


2021-02 sport=hockey overpass-turbo / tag-history sport=ice_hockey or sport=field_hockey 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 sport=football overpass-turbo / tag-history sport=* (various values) 93


2021-02 sport=shooting_range overpass-turbo / tag-history sport=shooting + "physical" tag 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-02 amenity=club overpass-turbo / tag-history club=* 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-05-19 post_office:type=* overpass-turbo / tag-history post_office=* 95 Proposed features/shop as post-partner


2021-05-21 landuse=school overpass-turbo / tag-history landuse=education 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2021-09 residential=condominium overpass-turbo / tag-history residential=apartments 56 The difference between a condominium and an apartment is purely legal, difficult to verify, and unimportant to OSM.


2022-01-03 vending=parcel_mail_in overpass-turbo / tag-history amenity=parcel_locker with parcel_mail_in=yes 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2022-01-03 vending=parcel_pickup overpass-turbo / tag-history amenity=parcel_locker 31 Taken from Category:Tag descriptions with status "deprecated"


2022-01-04 no_overtaking=* overpass-turbo / tag-history overtaking=* 96


2022-01-02 embassy=embassy overpass-turbo / tag-history embassy=yes 97 The embassy=embassy tag has been deprecated by a voteː Proposed features/deprecate embassy=embassy.


2022-02-27 boundary=forestry_compartment overpass-turbo / tag-history boundary=forest_compartment 98 The boundary=forestry_compartment tag has been deprecated by a voteː Proposed features/boundary=forest(_compartment) relations (v3).


2020-01-24 building=collapsed overpass-turbo / tag-history demolished:building=* or building=ruins or delete the object 99 This is a misleading use of building=* & it conflates different types of (collapsed) buildings.


2020-01-15 building=abandoned overpass-turbo / tag-history building=* + abandoned=yes


2020-01-15 building=disused overpass-turbo / tag-history building=* + disused=yes


2022-09-28 door=loadingdock overpass-turbo / tag-history amenity=loading_dock


2022-11-27 manufacturer:type=* overpass-turbo / tag-history model=* 59 Proposed features/Manufacturer and Model#Rationale_of_the_proposal


2022-11-27 vehicle:wikidata=* overpass-turbo / tag-history model:wikidata=* 59 Proposed features/Manufacturer and Model#Rationale_of_the_proposal


2022-11-27 vehicle:wikipedia=* overpass-turbo / tag-history model:wikipedia=* 59 Proposed features/Manufacturer and Model#Rationale_of_the_proposal

Zobacz też